Best.sk - slovenský internetový vyhľadávač

Základné školy

Obsah > Vzdelávanie >

Základné školy

 
ODKAZY 201 - 250 z 255

Základná škola, Hažlín

Informácie o škole, jej žiakoch, učiteľoch. Školský časopis, krúžky

Základná škola, Vrbovce

Informácie o škole, školské akcie

ZŠ a MŠ Cádrova, Bratislava

Informácie o škole, školské projekty, športové aktivity, galéria

Základná škola, Slovinky

História školy, aktivity, školský časopis, desatoro zdravej školy

Základná škola na bielenisku, Pezinok

Informácie o škole, história, rozvrh hodín, projekty

Základná umelecká škola, Turzovka

Základné informácie - novinky, štúdium, odbory, ponuka, podujatia, úspechy, fotogaléria

Základná škola Juh, Vranov nad Topľou

Informácie o škole - podujatia, zameranie, zamestnanci, fotogaléria, kontakty

Základná škola, Bytča

Informácie o škole, žiakoch, učiteľoch. Naše projekty, fotogaléria, časopis

Základná škola, Ľutina

Informácie o škole, história, zamestnanci, triedy, projekty školy

Základná škola s materskou školou Chlebnice

Základná škola, Štítnik

História a súčasnosť školy, aktivity, projekty, úspechy žiakov

II. Základná škola, Piešťany

Informácie o škole, projekty a šport na škole

Základná škola Bernolákova, Holíč

Informácie o škole, história, zamestnanci, triedy, projekty školy

Základná umelecká škola J.Fabiniho 1, Spišská Nová Ves

Informácie o odboroch a štúdiu, žiakoch, pedagógoch, súboroch školy

Základná škola, Záhradné

Informácie o škole, história, školský športový klub, časopis, fotoalbum

Základná škola, Spišský Hrušov

História a súčasnosť školy, aktivity, projekty, dokumenty školy

Základná škola Hodžova 37, Trenčín

Informácie o škole, učiteľoch, žiakoch, aktivitách, krúžkoch. Žiacke knižky, rozvrhy a suplovanie

Základná škola sv. Cyrila a Metoda, Košice

Cirkevná škola - vnútorný poriadok, duchovná správa, školské akcie, úspechy

Základná škola s materskou školou, Bratislava

Informácie o škole, časopis, úspechy, fotogaléria

Základná škola s materskou školou Antona Bernoláka, Martin

Katolícka škola poskytuje vzdelanie i vieru. Informácie o škole, učitelia, žiaci, história, jedáleň, vyučovanie, fotogaléria, školský poriadok, školský klub detí, materská škola, JM centrum - školské stredisko záujmovej činnosti

Základná škola M.R.Štefánika, Košariská

Informácie o základnej škole a obci Košariská

Základná škola, Nemšová

Informácie o žiakoch, učiteľoch, zvonení, školskej jedálni, krúžkoch

Základná škola, Fábryho, Košice

História, súčasnosť školy, aktivity a práce žiakov, fotogalérie

Základná škola Mierová, Bratislava

História a úspechy školy, dokumenty, úspechy, krúžky

Základná škola, Bertotovce

Informácie o škole, história, školský časopis, úspechy, fotogaléria

Základná škola P.E. Dobšinského, Slavošovce

Vedenie školy, počty žiakov, rada školy, dokumenty, oznamy

Základná škola, Bratislava

Aktuálne informácie o škole podporujúcej zdravie - projekty, aktivity, učebné plány, činnosť ŠKD

Základná škola, Sološnica

Informácie o činnosti, zvonení, rozvrhoch. Putovný pohár, projekt Digitálni Štúrovci

Cirkevná základná škola sv. Gorazda, Prešov

Informácie o škole, história, zameranie školy, vnútorný poriadok, spoločenské stretnutia, krúžky, fotogaléria, časopisy

Základná škola Medzilaborecká, Bratislava

Profilácia školy, vedenie, triedy, učitelia, záujmová činnosť

Základná škola s materskou školou, Horná Ves

Informácie o škole, úspechy, projekty, fotoalbum

Základná škola Odborárska, Bratislava

Informácie, školský rok, jedáleň

Základná škola s materskou školou, Kuzmice

Informácie a história, profil absolventa, fotografie

Základná škola sv. Michala, Spišské Tomášovce

Obsadenie školy, aktivity, dokumenty, zamestnanci, fotogaléria

Základná škola L. Novomeského, Lučenec

Informácie o škole, fotoalbum, kalendár, rada školy, občianske združenia, rozvrh

Základná umelecká škola, Martin

Hudobný, výtvarný, tanečný, literárno-dramatický odbor. Informácie o škole: druhy a formy štúdia, ocenenia, galéria, vyučovanie, zameranie, talentové skúšky

Základná škola, Bystré

Informácie o škole, história, rozvrh, projekty

Základná škola, Iliašovce

Informácie o škole, novinky, rozvrh hodín

Liečebno výchovné sanatórium, Bratislava

Špeciálne výchovné zariadenie poskytuje odbornú pomoc klientom s poruchami správania, ADD, ADHD syndrómom, poruchami učenia a poruchami emocionálneho a sociálneho vývinu

Základná škola, Tornaľa

Informácie o nás, triedy, akcie školy, úspechy

Základná škola, Krásnohorské Podhradie

Informácie o škole, projekty, informatika, žiacky parlament, fotoarchív

Základná škola s materskou školou, Červeník

Školský kalendár, vyučujúci, rozvrhy, predmety, knižnica, úspechy žiakov

Základná škola, Prešov

Informácie o škole, história, triedy, športový klub

II. Základná škola, Michalovce

Informácie o škole, projekty, fotoalbum

Základná škola, Trstín

Informácie o škole, história, aktivity, úspechy, fotogaléria

Základná škola s materskou školou, Habovka

Základná škola s materskou školou

Základná škola, Handlová

Informácie o škole, zameranie, projekty, fotogaléria

Základná škola, Terchová

Informácie o škole, história, fotogaléria

Základná škola, Závodie

Informácie o škole, história, ponuka školy, projekty a programy, školský parlament

Základná umelecká škola, Myjava

Informácie o škole, štúdiu, odboroch, aktivitách
Stránka:   < Predošlá1234 5 6Ďalšia >

Copyright © BEST.SK