Best.sk - slovenský internetový vyhľadávač

Základné školy

Obsah > Vzdelávanie >

Základné školy

 
ODKAZY 151 - 200 z 255

Základná škola, Žiar nad Hronom

Informácie o škole, história, predmety, projekty, záujmová činnosť

Základná škola Mierová 1, Strážske

Stránka školy

Základná škola, Slovenská Ľupča

Informácie o škole, história, časopis, galéria

Bulharská základná škola a gymnázium Christa Boteva, Bratislava

Informácie o škole, výučbe, učiteľoch, učebných osnovách

Základná škola Ďumbierska, Banská Bystrica

Informácie o škole, história, zamestnanci, triedy, projekty školy

Základná škola J. A. Komenského, Revúca

Základné informácie o škole

Základná škola Staničná, Košice

Informácie o škole - história, školský poriadok, zameranie školy, predmety, aktivity

Základná škola a Materská škola, Brezovica

Informácie, história, predmety, voľný čas

Základná škola Slobodného slovenského vysielača, Banská Bystrica

Informácie o škole, aktivity školy, projekty, fotogaléria

Základná škola 1.-4. ročník, Kazimír

Málotriedna dedinská škola v okrese Trebišov

Cirkevná základná škola sv. Egídia, Bardejov

Informácie o škole a jej história. Vedenie, učitelia, ekonomický úsek, oznamy, šport, fotogaléria, spevácky zbor, duchovné vedenie, naše úspechy, školský poriadok

Základná škola, Selce

Informácie o škole, história, olympiády, súťaže, školská jedáleň

Základná škola Komenského ulica, Vrbové

Informácie o škole, školský klub, prednosti školy, krúžky, družba, školský časopis, vedenie, fotogaléria

Základná škola, Košice-Šaca

Informácie o škole, história, zamestnanci, triedy, projekty školy

Základná škola Tbiliská, Bratislava

Informácie o škole v Rači. Žiaci a učitelia, projekty, krúžky

Základná škola, Košice

Informácie o škole, predmety, práce žiakov, šport

Základná škola sv. Alžbety, Nová Baňa

Informácie o škole, aktivity školy, naši žiaci, fotogaléria, pomoc škole, kniha návštev

Základná škola, Cinobaňa

Informácie o škole, školské aktivity

Základná umelecká škola, Košice

Škola s hudobným, literárno-dramatickým, tanečným a výtvarným odborom. Aktuality, história, súčasnosť, koncerty, súťaže, fotogaléria, zaujímavosti, zamestnanci

ZŠ a Gymnázium Tilgnerova, Bratislava

Podmienky prijímacích pohovorov, triedy, žiaci, učitelia, predmety, štatistika, úspechy školy

Základná škola Fraňa Kráľa, Žarnovica

Profilácia školy, triedy, rady rodičom, študentské práce, aktivity a projekty

Základná škola, Hlinné

Informácie o škole, história, život školy

Základná škola J. A. Komenského, Tvrdošovce

Informácie o škole, história, projekty, úspechy, práce žiakov, fotogaléria

Základná škola Hrnčiarska, Humenné

Aktivity a úspechy školy, prezentácie, hymna školy, internetová žiacka knižka

Základná škola, Haniska

Informácie o škole, história, zamestnanci, triedy, projekty školy

Základná škola Aurela Stodolu, Martin

Informácie o škole, predmety, učitelia a žiaci, naše projekty

Základná škola, Piešťany

Informácie o škole, školský poriadok, predmety, krúžky, projekty, úspechy, fotografie

Základná škola s Materskou školou, Jarok

História a súčasnosť školy a materskej školy, školský klub, aktivity

Základná umelecká škola, Gelnica

História a súčasnosť školy, odbory, pedagogický zbor, akcie, fotografie

Školy v prírode ZŠ Kalinčiakova, Bratislava

Inšpirácia pre základné školy pri hľadaní nových miest pre zrekreovanie žiakov

Cirkevná základná škola sv.Margity, Púchov

Informácie o učiteľoch, žiakoch, krúžkoch, aktivitách, táboroch, fotoalbum

Základná umelecká škola Antona Cígera, Kežmarok

Štúdium v hudobnom, výtvarnom a literárno-dramatickom odbore

Základná škola Mauerova, Krompachy

Informácie o škole, história, rozvrh hodín, projekty

Základná škola Sever, Trebišov

Informácie o učiteľoch, žiakoch, mimoškolskej činnosti, projektoch

Základná škola Juraja Fándlyho, Sereď

História školy, projekty, rozvrhy, suplovanie

Základná škola, Borský Mikuláš

Informácie o škole, história, zamestnanci, triedy, projekty školy

Základná škola, Domaňovce

Informácie o škole, fotogaléria

Základná škola, Horná Kráľová

Informácie o škole, žiakoch, učiteľoch, projektoch a rozvrhoch

Základná škola Lutiše s Materskou školou Lutiše, Belá

Informácie o triedach, krúžkoch, známkach, rozvrhu. Interaktívna tabuľa

Základná škola, Prievidza

Informácie o škole, aktuality, školský časopis

Cirkevná základná škola Romualda Zaymusa, Žilina

Informácie o škole, projekty, školský časopis, predmety

Záklaná škola P. Horova, Michalovce

Informácie o škole, história, predmety, výchovné poradenstvo, školský klub, projekty školy

Základná škola, Plešivec

Vedenie školy, žiaci, aktivity, projekty, časopis, oznamy, fotografie

Základná škola, Nové Mesto nad Váhom

Informácie o škole, história, zameranie, školský časopis, fotogaléria

Špeciálna základná škola internátna, Spišské Vlachy

Informácie o škole, história, aktivity, fotogaléria

II. Základná škola, Levice

Informácie o škole, aktivity, rozvrhy, fotoalbum

Základná škola, Mojmírovce

Predmety, krúžky, rozvrh hodín, písomky, knižnica, jedálny lístok

Základná škola, Turzovka

Informácie o škole, školský časopis, mimoškolské aktivity, fotogaléria

Základná škola, Ivanovce

Informácie o škole, triedy

Základná škola s materskou školou Česká, Bratislava

Informácie o škole a jej aktivitách, učiteľoch a žiakoch

Stránka:   < Predošlá123 4 56Ďalšia >

Copyright © BEST.SK