Best.sk - slovenský internetový vyhľadávač

Základné školy

Obsah > Vzdelávanie >

Základné školy

 
ODKAZY 101 - 150 z 255

Základná škola Štefana Moysesa, Banská Bystrica

História školy a jej činnosť, predmety, školský časopis a rozhlas, žiacka knižka

Základná škola, Krásno nad Kysucou

Informácie o škole, predmety, projekty, súťaže, fotogaléria

Základná škola s materskou školou, Maňa

Informácie a história, krúžky, fotografie

Základná škola Hlboká cesta, Bratislava

Deň otvorených dverí, projekty, úspechy školy, hodnotiaca správa, písomky

Základná a materská škola Podzávoz, Čadca

Informácie o škole, história, zamestnanci, triedy, projekty školy

Základná škola s materskou školou, Bratislava-Rusovce

Informácie o školskom a predškolskom zariadení, žiakoch, učiteľskom zbore, projektoch, aktivitách

Základná škola Angely Merici, Trnava

Informácie o histórii školy, zameraní, výsledkoch, možnostiach záujmovej činnosti, akciách pre žiakov a ich rodičov

Základná škola Benkova, Nitra

Informácie o škole, história, družina, krúžky

ZŠ na Námestí Slovenského učeného tovarišstva, Trnava

Informácie a história školy, aktivity a úspechy, výtvory žiakov

Základná škola, Brezno

Informácie o škole, história, vyučovanie, projekty, práce a úspechy žiakov

Základná škola s materskou školou, Liptovská Osada

Informácie o škole, projekty, absolventi, krúžky, fotogaléria

Základná škola sv. Vincenta, Levice

Úspechy školy, podujatia, projekty, krúžky, práce žiakov, výlety

Základná škola, Piešťany

Informácie o škole, predmety, olympiády, fotografie

ZŠ Komenského, Spišská Nová Ves

Informácie o škole, história, úspechy, osobnosti, fotografie

Základná škola, Čaklov

Základné informácie o škole, aktuality, žiaci, učitelia, archív správ

Základná škola Škultétyho, Nitra

Základné informácie o škole, aktuality, žiaci, učitelia, archív správ

Základná škola s materskou školou Štefánikova, Vrútky

Informácie o škole, história, zamestnanci, triedy, projekty školy

Základná škola a Materská škola Kubínyiho, Lučenec

Informácie, predmety, krúžky, projekty

Základná umelecká škola, Žilina

Škola plní funkciu prípravy žiakov na stredné a vysoké školy umeleckého a pedagogického smeru. Informácie: práce a nahrávky, aktivity školy, pedagogický zbor, poplatky a školné

Základná škola Slovenských partizánov, Považská Bystrica

Informácie o škole, profilácia, predmety, rozvrhy, projekty, zastupovanie, fotogaléria

Základná škola sv. Vojtecha, Vráble

Plnoorganizovaná katolícka škola - projekty, aktivity, environmentálna činnosť, rozvrhy

Základná škola Krčméryho, Nitra

Žiacky parlament, projekty, záujmové krúžky, školský časopis a klub

Základná škola Spartakovská 5, Trnava

Základná škola

Základná škola Žitavská, Bratislava

Informácie o škole, história, zamestnanci, triedy, projekty školy

Gymnázium a základná škola sv. Cyrila a Metoda, Humenné

Cirkevná spojená škola. Dokumenty, projekty, odkazy, rozvrh, predmety, knižnica

Základná škola s materskou školou, Solčany

Základné informácie, história, školské aktivity a časopis, fotogaléria

ŠZŠ a Špeciálna základná škola pre žiakov s autizmom, Bratislava

Informácie o škole, vzdelávanie, naše úspechy, jedáleň a kuchyňa, činnosť poradne, projekt Infovek, kronika, zamestnanci

Základná škola, Široké

História a súčasnosť školy, e-learningový portál Škola budúcnosti

Základná škola, Zvolen

Informácie o škole, kronika, projekty, šport na škole, časopis

Základná škola, Lietavská Lúčka

Informácie o škole, projekty, školský časopis, zábava

Základná škola, Košice

Informácie o škole - štruktúra školy, oznamy, školský poriadok, digitálni Štúrovci

Základná škola, Nové Zámky

Informácie o škole, história, projekty, výsledky, fotografie

Základná škola, Partizánske

Informácie o škole, školský časopis Nádražníček

Základná škola Laborecká, Humenné

Informácie o škole, história, zamestnanci, triedy, projekty školy

Základná škola sv. Jozefa, Nové Mesto nad Váhom

Hodnotiaca správa, aktuality, školský klub detí, krúžky, centrum voľného času

ZŠ Bukovecká, Košice

Informácie o škole, história, kronika, projekty, úspechy

Základná škola, Prievidza

Informácie o škole, predmetoch a školskom parlamente

ZŠ M. Rázusovej-Martákovej, Liptovský Mikuláš

Základné informácie o škole, aktuality, žiaci, učitelia, archív správ

Základná škola s materskou školou Hargašova, Bratislava

Informácie o škole, história, zamestnanci, triedy, projekty školy

Základná škola Bystrická cesta, Ružomberok

Informácie o škole, história, zamestnanci, triedy, projekty školy

Základná škola, Veľký Kýr

Základné informácie o škole

Základná škola Moskovská, Banská Bystrica

Propagácia školy a informovanie rodičov o činnosti školy

Základná škola Tulipánová, Nitra

Činnosť žiakov, medzitriedne súťaže, mimoškolské aktivity, šport

Základná škola sv. Don Bosca, Topoľčany

Informácie o škole, aktuality a fotogaléria

Základná škola, Senica

Informácie o škole, činnosti žiakov a pedagógov, projektoch

Základná škola internátna pre zrakovo postihnutých

Informácie o nás, našich aktivitách. Združenie priateľov ZŠI pre nevidiacich v Levoči

Základná škola Kalinčiakova, Bratislava

Informácie o škole, história a program školy, zameranie školy, zriaďovacia listina, organizačná štruktúra, školský časopis, galéria

Základná škola, Kriváň

Informácie o škole, história, projekty, práce žiakov

Základná škola s Materskou školou, Vráble

História a súčasnosť školy, výchovné poradenstvo, mladý ekológ, aktivity žiakov

Základná umelecká škola Daliborovo námestie, Bratislava

Informácie o odboroch, pracoviskách školy, talentových skúškach
Stránka:   < Predošlá12 3 456Ďalšia >

Copyright © BEST.SK