Best.sk - slovenský internetový vyhľadávač

Základné školy

Obsah > Vzdelávanie >

Základné školy

 
ODKAZY 51 - 100 z 255

Základná škola s materskou školou, Ulica Sv. Gorazda, Žilina

História školy, nadané deti, o sv. Gorazdovi, rozvrhy tried, fotogaléria a diskusné fórum

Základná škola Vajanského, Lučenec

Informácie o škole, profilácia, úspechy školy

Základná škola, Nováky

Informácie o škole, športové strediská, projekty

Základná umelecká škola Michala Vileca, Bardejov

História a súčasnosť školy, odbory, aktivity

Špeciálna základná škola, Poprad

Vzdelávanie detí mentálne a sluchovo postihnuté. Projekty a aktivity školy, krúžky, poradňa

ZŠ sv. Gorazda, Nitra

Informácie o škole, história, fotogaléria, spoločenstvo rodičov

Základná škola, Bánovce nad Bebravou

Informácie o škole, história, zameranie školy, aktivity

Základná škola Ľudovíta Fullu, Košice

Informácie o škole, vedení, projektoch a krúžkoch. Elektronická žiacka knižka, fotoalbumy

Základná umelecká škola, Námestovo

Štátna škola, ktorá poskytuje základné umelecké vzdelanie v hudobnom (akordeón, klavír, husle, gitara, spev, flauta, trúbka, cirkevná a chrámová hudba - organ, bicie nástroje), výtvarnom a tanečnom odbore

Základná škola, Žilina

Informácie o škole, projekty, práce žiakov, krúžky, úspechy, fotogaléria

Špeciálna základná škola, Partizánske

Vzdelávanie žiakov s rozumovými nedostatkami. Profil a zameranie školy, žiaci, predmety, krúžky

Základná škola na Ulici G. Bethlena, Nové Zámky

Profil školy, zoznamy žiakov a učiteľov, školské aktivity

Základná umelecká škola Eugena Suchoňa, Pezinok

História školy a jej činnosť, odbory, pozvánky, fotogaléria

Základná škola s materskou školou, Ľubela

Informácie a história, aktivity

I. Základná škola, Hriňová

Informácie o škole, virtuálna škola, aktivity, šport, školský časopis

Základná škola, Veľká Ida

Informácie o škole, zamestnanci, krúžky, spravodaj, úspechy, fotogaléria, projekty

Základná škola Májové námestie, Prešov

Informácie o škole, kronika, súťaže, projekty

Základná škola Jána Zemana, Nová Baňa

Informácie o škole, profil školy, úspechy, akcie

Základná umelecká škola, Zvolen

História školy, aktivity, podujatia školy, informácie o odboroch, učiteľoch, žiakoch

Základná škola s Materskou školou v Brezovici, Trstená

O škole, žiaci, učitelia, predmety, rozvrh, novinky, kalendár

Základná škola, Kuchyňa

Informácie o škole, aktivitách žiakov, fotografie

Základná škola Požiarnická, Košice

Informácie o škole, predmety, projekty, aktivity, úspechy

Základná umelecká škola, Michalovce

Hudobný, výtvarný, tanečný odbor. Činnosť školy, hodnotiaca správa, koncerty, vystúpenia, ocenenia

Základná umelecká škola Dezidera Kardoša, Bánovce nad Bebravou

Informácie o odboroch, prijímacích pohovoroch, aktuality, história školy, fotogaléria

Základná škola Revúcka, Ružomberok

Informácie o škole, história, úspechy, fotogaléria

Základná škola s materskou školou Hubeného, Bratislava

Škola, učitelia, žiaci, školský časopis, projekty, fotogaléria

Základná škola s materskou školou, Bratislava

Novinky, jedálny lístok, plány práce, projekty, výberové triedy

Základná škola s materskou školou, Radošina

Informácie o škole, kalendár akcií, výsledky žiakov

Základná škola Nábražie Rimavy, Hnúšťa

Informácie o škole, pedagogický zbor, úspechy

Špeciálna základná škola Zvolenská cesta, Lučenec

Informácie o škole, história, manažment, fotogaléria, školský časopis, projekty, audio video

Základná škola 1.-4. s materskou školou, Čimhová

Vzdelávacie aktivity, enviroaktivity, krúžky a predmety, školský klub

Základná škola, Krupina

Informácie o škole, predmetové komisie, aktivity, fotogaléria

Spojená škola sv. Vincenta de Paul, Bratislava

Informácie o škole, študijných odboroch, zápisoch, prijímacích pohovoroch, internetová žiacka knižka

Základná škola, Považské Podhradie

Poriadok školy, rozdelenie tried, záujmovo-vzdelávacia činnosť, žiacka knižka

Základná škola, Šaľa

Informácie o škole, predmety, krúžky, športy

Základná škola Ivana Branislava Zocha, Revúca

Informácie o škole, učiteľoch, žiakoch, krúžkoch, známkach, písomkách

Základná škola s materskou školou, Chminianska Nová Ves

Organizácia a vedenie školy, triedy, krúžková činnosť, fotogaléria

ZŠ Gorazdova, Bánovce nad Bebravou

Informácie o škole, učitelia, úspechy, fotografie

Základná škola, Nitrianske Rudno

Základné informácie a história školy, projekty, úspechy

Základná škola Spojová, Banská Bystrica

Informácie o škole, žiaci, organizácia školského roku

Základná škola Vajanského, Skalica

Informácie o škole, história, zamestnanci, triedy, projekty školy

ZŠ Lúčna, Vranov nad Topľou

Informácie o škole, projekty, triedy, fotogaléria

Základná škola s materskou školou, Šarišské Bohdanovce

Informácie o nás, história, učitelia a triedy, školské akcie

Základná umelecká škola, Holíč

Ponuka umeleckého vzdelania v odboroch hudobný, tanečný, výtvarný, literárno-dramatický

Základná škola, Humenné

Informácie o škole, história, zameranie školy, predmety a rozvrhy, úspechy

Základná umelecká škola Ľudovíta Rajtera, Bratislava

Informácie o škole a hudobnom, tanečnom a výtvarnom odbore

Súkromná základná škola a základná umelecká škola, Banská Bystrica

Alternatívna škola rozvíjajúca emocionálnu inteligenciu – kľúčové životné zručnosti detí v rámci doobedného vedomostného a poobedného záujmového a umeleckého vyučovania v škole

Základná škola Pavla Marcelyho, Bratislava

História a profil školy, aktuality, projekty a úspechy

Základná škola Odborárska, Nové Mesto nad Váhom

Informácie o škole, história, zamestnanci, triedy, projekty školy

Základná umelecká škola, Senica

Rada školy a združenie rodičov, úspešní absolventi, komorné združenie pedagógov, medzinárodná spolupráca

Stránka:   < Predošlá1 2 3456Ďalšia >

Copyright © BEST.SK