Best.sk - slovenský internetový vyhľadávač

Výroba strojov a zariadení

Obsah > Firmy > Priemysel a výroba >

Výroba strojov a zariadení

 
ODKAZY 51 - 100 z 137

K.T.P. z.p., Trnava

Revízie, montáže, opravy a servis vyhradených technických zariadení, elektrických, zdvíhacích, plynových a tlakových zariadení. Výroba a montáž strojov a technológií, oceľových konštrukcií a potrubných systémov. Audity strojov

Montakom s.r.o., Banská Bystrica

Výroba a predaj komínových výrobkov

AT Servis s.r.o., Piešťany

Protipožiarne služby, výroba automatického systému hasenia, predaj hasív, prenosných hasiacich prístrojov

ATC, s.r.o., Bratislava

Váhové systémy, automatizované technologické celky, baliace zariadenia, jednoúčelové stroje - návrhy, realizácia, dodávky

Jonckheere s.r.o., Košice

Výroba a predaj kovových konštrukcií, výroba zváraných, opracovaných a zmontovaných komponentov pre dopravu, stavebníctvo

Baas s.r.o., Beluša

Kusová výroba strojárenských výrobkov a technologických zariadení - priemyselné zariadenia a dopravníky, presná strojárska výroba, priemyselné upínače. Výroba antikorových schodiskových zábradlí, brán a plotov

Monta, Žilina

Vývoj, konštrukcia a výroba strojných zariadení, jednoúčelových strojov, nástrojov, prípravkov

Aluma ČS s.r.o., Krasňany

Linky a stroje na opracovávanie hliníkových a plastových profilov potrebných na výrobu okien, dvier, fasád a zimných záhrad

Machintec a.s., Martin

Výroba mobilných drviacich zariadení pre recykláciu odpadov a zváranie výrobkov. Mechanické opracovania a povrchové úpravy formou náterov

Concad s.r.o., Košice

Návrh, vývoj a dodávka jednoúčelových strojov a zariadení. Spracovanie výkresovej dokumentácie podľa zadaných projektov a návrhov. Automatizované linky a stanice, automatizované skladové systémy, manipulačné a dopravné systémy

Bezovec s.r.o., Modrová

Výroba a montáž ľahkých oceľových konštrukcií, výroba a montáž sušiarní dreveného reziva a poľnohospodárskych strojov

Wagon trading s.r.o., Poprad

Strojárska výroba - vagóny a komponenty. Obchod s drevom. Výroba plastových obalov určených pre potravinársky priemysel. Prenájom nehnuteľností. Prevádzka Ski Centra

Brutto s.r.o., Sereď

Výroba váh a vážiacich systémov. Dobytčie váhy, kolesové, mostové, nápravové, paletové, plošinové a žeriavové váhy

Roez s.r.o., Levice

Opravy, rekonštrukcie, údržba, energetických zariadení, montáž potrubí pre energetické rozvodné systémy, kovoobrábanie, zámočníctvo, zváračské práce, výroba strojov a zariadení

Rimon s.r.o., Bratislava

Prenájom, predaj a výroba viacúčelových kontajnerov - kancelárske, obytné, sanitárne, skladové, skladacie

Bovi-Aisa s.r.o., Nové Mesto nad Váhom

Vývoj a výroba jednoúčelových meracích a kontrolných zariadení pre automobilový a medicínsky priemysel

StrojCAD s.r.o., Michalovce

Vývoj a výroba drevoobrábacích strojov, dodávka celej technológie do pilnice na kľúč

PHS strojárne a.s., Hliník nad Hronom

Vyrábame výrobky strojárskeho a zlievarenského charakteru. Výrobné prevádzky: zlievareň sivej liatiny, strojáreň, automatáreň. Výroba banských lokomotív pre povrchovú i podzemnú ťažbu

Heinrich, spol. s r.o., Lietavská Lúčka

Výroba leteckých modelov

VAS Systém s.r.o., Dolný Kubín

Riešenia v oblasti automatizácie výrobných procesov. Vývoj, výroba, servis jednoúčelových strojov a manipulačnej techniky. CAD a CAE projekcia

Ing. Častulík s.r.o., Bratislava

Vývoj, výroba, predaj, prenájom a servis drviacej techniky. Dodávky technologických celkov na spracovanie odpadov, drvenie materiálu na zákazku

Manex spol. s r.o., Košice

Riešenie automatizácie procesov liniek potravinárského, chemického a strojárského priemyslu. Výroba dopravníkov fliaš, kartónov, paliet, KEG sudov, skupinových obalov adopravníkových prechodov. Výroba častí, súčastí strojov a komponentov, aj na zákazku

Energyco s.r.o., Rožňava

Montáž, opravy, skúšky tlakových, plynových a zdvíhacích zariadení, parných a plynových turbín. Montáž, demontáž technologických zariadení, potrubí a oceľových konštrukcií. Predaj kotlov, strojov a prístrojov, hutného materiálu. Filtrácia olejov

PPS Vývoj s.r.o., Zvolen

Vývoj, projektovanie, výroba, dodávka a montáž strojných zariadení

Justur s.r.o., Stará Turá

Vývoj, výroba a predaj - skúšobné stanice na overovanie vodomerov, prietokomerov a meračov tepla, na overovanie plynomerov, stroje a technológie na výrobu injekčných ihiel, zariadenia na ekologické odmasťovanie v priemysle a separátory oleja

TechnoNova s.r.o., Nováky

Výroba vákuovej techniky, technologických celkov pre chemický, farmaceutický a papierenský priemysel

M-Tec s.r.o., Martin

Konštrukčná činnosť v strojárstve, technológie pre drevospracujúci priemysel, výroba dopravníkov a strojných zariadení

Intervis s.r.o., Sereď

Výroba jednoúčelových strojov a zariadení, výroba baliacej techniky, projekcia a revízie elektrických zariadení. Predaj výpočtovej techniky, montáž a správa počítačových sietí

Chempack a.s., Svit

Dodávame baliace stroje a služby balenia výrobkov na základe objednávky

Elekon s.r.o., Liptovský Hrádok

Výroba priemyselných, vežových, pouličných hodín, dochádzkových a kontrolných hodín, elektrických pohonov kostolných zvonov

T.P.T.-Slovakia s.r.o., Poprad

Výroba stacionárnych a mobilných lisov, dopravných a manipulačných liniek

J.Jína

Výroba a predaj rôznych druhov hĺbkotlačových lisov na tlač monotypov, hĺbkotlačových a kombinovaných techník a techniky tlače z výšky

Marto s.r.o., Spišská Nová Ves

Projektovanie a realizácia automatizovaných celkov, servis montážnych liniek, kontrolných zariadení, dopravníkov, tvárniacich strojov

RR Slovakia a.s., Zvolen

Výroba harmonických prevodoviek, motorprevodov, servopohonov, špeciálnych prevodov

RVT SiemControl s.r.o., Žilina

Projektovanie, dodávka a realizácia riadiacich a regulačných systémov, návrh a aplikácie inovácií v technologických procesoch, predaj komponentov automatizačnej techniky

Zera, Bánovce nad Bebravou

Výroba a predaj požiarnej techniky, služby technika BOZP a OPP

Libra s.r.o., Bratislava

Výroba, predaj a servis vážiacich zariadení. Služby: príprava zariadení na typovú skúšku, overenie a kalibrácia, evidencia meradiel, servis váh, reinštalácie a rekonštrukcie váh

VST s.r.o., Myjava

Vývoj a výroba jednoúčelových strojov a technologických zariadení

HDV Engineering, Consulting s.r.o., Sliače

Piliarska a stolárska výroba. Výroba a distribúcia dopravných a pohonných pásov. Výroba Euro okien a dverí, zákazková výroba nábytku, výroba a predaj reziva

Graviton, s.r.o., Poprad

Váhy, meracie a riadiace systémy, poradenstvo v oblasti váženia

SRMi s.r.o., Žiar nad Hronom

Výroba, montáž, oprava a údržba zariadení merania a regulácie, elektrických zariadení bez obmedzenia napätia. Metrologický servis, kalibrácia meradiel

Serbas, Biely Kostol

Výroba, predaj a servis baliacich strojov, výroba dopravníkov, montáž a demontáž potravinárskych liniek. Predaj repasovaných baliacich strojov a baliacich automatov. Výroba dopravníkov

Nikro s.r.o., Veličná

Výroba obrobkov a zvarencov pre stavebné stroje a mechanizmy, obrábacie práce na objednávku, zámočnícke práce. Výroba tlakových a beztlakových nádob a zásobníkov

Lux-Ptz SK s.r.o., Zlaté Moravce

Technologické zariadenia na spracovanie priemyselného odpadu, tvorba benzínových motorov pre rádiové modely lietadiel

Omega+ s.r.o., Bánovce nad Bebravou

Vyrábame zložitejšie dielce, skupiny alebo kompletné stroje a zariadenia. Obchodno – výrobná firma združuje strojárske podniky, zamerané na rôzne oblasti spracovania kovov

Vzduchotorg s.r.o., Nové Mesto nad Váhom

Projektovanie, konštrukcia, výroba, dodávky, montáž a servis sušiarenských zariadení a liniek pre drevospracujúci, potravinársky, chemický a farmaceutický priemysel. Ekologické zariadenia pre filtráciu vzduchu

Zuzula Štefan, Vráble

Výroba, montáž, servis a revízie, pracovných strojov

PV Mont s.r.o., Levice

Výroba, predaj a servis radiálnych ventilátorov, transportných systémov, filtračné zariadenia, cyklónové odlučovače

A.M.SK s.r.o., Bratislava

Automatizácia a mechanizácia plastikárskych prevádzok. Doprava materiálov, sušenie materiálov, zmiešanie materiálov, mletie technologických odpadov, doprava výrobkov, manipulácia s výrobkami, temperácia nástrojov, príslušenstvo

K2J s.r.o., Bratislava

Predaj a prenájom dopravných zariadení a ostatného dopravného značenia, výroba cestných zábran

Stránka:   < Predošlá1 2 3Ďalšia >

Copyright © BEST.SK