Best.sk - slovenský internetový vyhľadávač

Priemysel a výroba - Stavebné hmoty

Obsah > Firmy > Priemysel a výroba > Stavebníctvo a stavebné hmoty >

Stavebné hmoty

 
ODKAZY 51 - 88 z 88

Thomsit

Podlahové systémy. Izolačné a renovačné podložky, nátery, potery, lepenie podlahových krytín, laky a oleje na parkety

Sanex s.r.o., Spišská Nová Ves

Stavebná spoločnosť - rekonštrukčné, sanačné a statické práce na historických a kultúrnych pamiatkových objektoch

BetónRacio s.r.o., Trnava

Betón - chémia pre výrobu betónu, skúšky betónu, poradenská služba pre výrobu betónu a transportbetónu

Polyform s.r.o., Podolínec

Výroba penového polystyrénu, extrudovaného polystyrénu, zatepľovacích systémov

Sibaterm s.r.o., Bratislava

Výrobca protipožiarnej omietky. Realizácia protipožiarnych náterov, protipožiarna ochrana oceľových konštrukcií

Donaubeton s.r.o., Bratislava

Výrobca betónových zmesí, transport betónu

Termocem s.r.o., Hrnčiarovce nad Parnou

Výroba a realizácia liatych podlahových systémov - potery, penobetóny, liate tepelnoizolačné technológie

Štrkopiesky Batizovce s.r.o., Batizovce

Ťažba, spracovanie a predaj kameniva

Transbet s.r.o., Párnica

Výroba a dovoz certifikovaných betónových zmesí, predaj štrku a piesku

Voma-SK s.r.o., Žilina

Výsadba a údržba zelene, hydroosev, rekultivácia pôdy, ťažba bentonitu

Onyx s.r.o., Nové Zámky

Výroba a transport betónu, prevoz sypkých materiálov veľkokapacitnými návesmi, žeriavnické práce

Stafis s.r.o., Trenčín

Výstavba rodinných domov, bytových domov, penziónov, zemné práce. Výroba a spracovanie betónových zmesí, predaj triedených štrkov a pieskov

Dunstav Beton + Eurowood s.r.o., Bratislava

Výroba a transport betónu. Predaj betónových výrobkov, škridiel, strešných systémov

VIS-Výstavba inžinierskych stavieb s.r.o., Piešťany

Stavebná výroba, dopravno-mechanizačné služby, výroba betónu, zámočnícke a zváračské práce

Webstav s.r.o., Dubová

Výroba a predaj sadry na odlievanie dekoratívnych predmetov, modelovanie, štukatérske práce, pre keramický priemysel, na výrobu školskej kriedy

Stavoindustria HSV s.r.o., Slovenská Ľupča

Príprava a realizácia stavieb - športové objekty, bytová a priemyselná výstavba, dopravné stavby, cestná doprava. Výroba a dodávka betónových zmesí, oceľových výstuží do betónu

Stavoservis s.r.o., Trebišov

Výstavba objektov - obytné, administratívne, prevádzkové, polyfunkčné, priemyselné, poľnohospodárske. Výroba mált a betónových zmesí

Jagersky, Veľký Krtíš

Stavebné exteriérové a interiérové práce, predaj a aplikácia stavebnej chémie a fólií, montáž sadrokartónových systémov, drevostavby, výroba betónových prefabrikátov

OSP Danubius DS s.r.o., Šamorín

Stavebná činnosť, výroba betónových zmesí, stolárska, zámočnícka a klampiarska výroba

Zapa beton SK s.r.o., Bratislava

Prevádzka betonární, výroba transportbetónu

Correct Betón s.r.o., Bratislava

Výroba betónových zmesí, rozvoz betónu, ukladanie betónu, recyklácia zbytkových zmesí, poradenstvo

Matrix Slovakia s.r.o., Spišská Nová Ves

Vrtno-trhacie práce v kameňolomoch, na stavbách, deštrukcie stavebných objektov, ťažba štrkopieskov a lomového kameňa s jeho úpravou. Dovoz a predaj trhavín, elektrických a neelektrických rozbušiek

Renit s.r.o., Bratislava

Stavebné práce - občianska vybavenosť, administratívne budovy. Zemné práce, pohľadové betóny

Axel, Bratislava

Nákladná doprava. Predaj a výroba suchých stavebných zmesí. Predaj bazénov

J.M.L.I. s.r.o., Rakovice

Výroba suchých stavebných zmesí. Lepiace a armovacie malty, omietkové malty, nivelačné a škárovacie hmoty

Ikoz s.r.o., Košice

Pokládka energetických a optických sietí, líniové stavby, výstavba parkovísk a odstavných plôch. Výroba a transport betónu, preprava stavebných strojov, prenájom stavebných strojov a zdvíhacej plošiny

Hirostavbet s.r.o., Trnava

Výroba a predaj betónovej zmesi, dovoz betónovej zmesi autodomiešavačom, predaj piesku a kamenív, naloženie a dovoz piesku a kamenív

Adest a.s., Rybany

Stavebná výroba, inžinierske stavby, stavba budov na kľúč, modernizácie, rekonštrukcie poľnohospodárskych objektov, dodávka technológií a montáže, výroba certifikovaných betónov

Setex - Invest s.r.o., Bratislava

Maloobchod, veľkoobchod, výroba betónu. Účtovné práce a poradenstvo, sprostredkovateľská činnosť, poradenská činnosť v ekonomickej oblasti a stavebníctve, sprostredkovanie prekladateľských a tlmočníckych prác

Stumbach s.r.o., Bratislava

Pieskovňa Bažantnica - ťažba prírodného kameniva

AK Project spol. s r.o., Dunajská Streda

Izolácia betónu proti tlakovej vode, ropným produktom, poľnohospodárskym produktom. Dodatočná izolácia vlhkých murív

Profi Betón s.r.o., Bratislava

Výroba a transport betónových zmesí

Kremix, s.r.o., Zemplínska Teplica

Stavebné hmoty s priaznivými účinkami na zdravie užívateľa. Hypoalergénne a bioaktívne omietkové zmesi. Tmely, lepidlá, samonivelizačné stierky, malty, omietky, potery

Hlivaspol s.r.o., Štúrovo

Výroba betónu a transportbetónu, predaj cementu

Toly s.r.o., Košice

Výroba a preprava betónu

Tehelňa Stova s.r.o., Spišská Nová Ves

Výroba antuky na tenisové dvorce, použitie, výstavba a údržba tenisového dvorca

Dopravospol s.r.o., Považská Bystrica

Výroba certifikovaného transportného betónu, výrobkov z betónu, cementu a sadry. Stavebné, zemné a búracie práce, nákladná stavebná doprava a mechanizácia

Stemp-M&G s.r.o., Poprad

Realizácia občianskych, priemyselných a inžinierskych stavieb. Výroba betónových zmesí
Stránka:   < Predošlá1 2 

Copyright © BEST.SK