Best.sk - slovenský internetový vyhľadávač

Rastlinná výroba

Obsah > Firmy > Priemysel a výroba > Poľnohospodárstvo a lesníctvo >

Rastlinná výroba

 
ODKAZY 51 - 79 z 79

New Concept s.r.o., Bratislava

Produkcia tichých vín južného typu: Sauvignon Blanc, Rulandské sivé, Rulandské modré, Cabernet Sauvignon a novo vyšľachtené odrody Devín a Dunaj

Modern Garden, Veľké Ripňany-Behynce

Ovocinárstvo, sadovníctvo, záhradná architektúra. E-predaj In-line korčulí

Lesné a pasienkové spoločenstvo, Modrý Kameň

Poľnohospodárska prvovýroba a s tým súvisiace spracovanie alebo úprava poľnohospodárskych produktov, hospodárenie v lesoch

Poľnohospodárske družstvo Vršatec, Pruské

Rastlinná (obilniny, cukrová repa, repka olejná, slnečnica, silážna kukurica) a živočíšna výroba (chov dojníc, kráv, býkov. Galvanické zinkovanie kovov

Uni–Con Kysuce s.r.o., Raková

Rastlinná a živočíšna výroba, predaj výrobkov z kravského a ovčieho mlieka. Jazdecká škola, hipoterapia

Boskop Poľnonákup Trenčín a.s., Trenčín

Výroba a predaj kŕmnych zmesí, bielkovinových koncentrátov. Nákup, sušenie, čistenie, skladovanie a predaj obilovín a olejnín. Chov ošípaných

Poľnohospodárske družstvo, Sokolce

Poľnohospodárska prvovýroba, rastlinná a živočíšna výroba. Výroba kŕmnych zmesí, sušička, čistička. Produkcia múky, predajne mäsa a mäsových výrobkov

Paulis, Marcelová

Nákup a predaj zeleniny a ovocia. Pestovanie zeleniny. Dovoz a vývoz ovocia a zeleniny. Veľkosklad zeleniny, ovocia a južného ovocia. Vnútroštátna a medzinárodná doprava

Agrostaar KB s.r.o., Kráľov Brod

Rastlinná a živočíšna výroba, mechanizácia, doprava a služby

Bellis - Ing. Emanuel Belica, Trnava

Záhradnícka výroba - balkónové a črepníkové kvety, trvalky, letničky, okrasné dreviny. Maloobchod, veľkoobchod. Záhradná architektúra - zakladanie a údržba sadovníckych úprav

LaTerra s.r.o., Poprad

Poľnohospodárska prvovýroba - sejba, orba, príprava pôdy, kosenie, obracanie, mačkanie, lisovanie, postreky a hnojenie

Ovozel, Zemné

Pestovanie holandských odrôd zeleniny, veľkoobchod so zeleninou, zásobovanie maloobchodných predajní

Poľnohospodárske družstvo podielnikov, Veľké Uherce

Rastlinná a živočíšna výroba - obilniny, olejniny, okopaniny, kukurica, lucerna, pestovanie ovocia, chov hovädzieho dobytka, ošípaných, produkcia mlieka. Kovovýroba, pekáreň

Agrorama s.r.o., Šaľa

Výroba a predaj kompletných kŕmnych zmesí. Predaj osív, biopalív, herbicídov, fungicídov, insekticídov. Laboratórne skúšky a kontroly produktov

Venas a.s., Trebišov

Služby v oblasti poľnohospodárskej prvo a druhovýroby. Výroba a predaj repkového oleja, repkových výliskov, vykurovacích peliet a produktov racionálnej výživy

Poľnohospodárske družstvo, Hrušov

Živočíšna výroba, rastlinná výroba, ovocný sad (broskyne, hrušky, čerešne, jablká)

Agro Divízia s.r.o., Selice

Rastlinná výroba - kukurica na zrno a siláž, pšenica, jačmeň, lucerna. Výroba osív

Fruit, Kolárovo

Vypracovanie projektov pre čerpanie fondov Európskej únie. Pestovanie zeleniny. Predaj zeleniny. Výstavba a rekonštrukcie poľnohospodárskych stavieb. Realitná činnosť v oblasti poľnohospodárstva

Farma Majcichov a.s., Majcichov

Pestovanie agrokomodít, chov dobytka, výroba mlieka a mliečnych produktov, pestovanie viniča, výroba vína, výroba hovädzieho a bravčového mäsa

Poľnohospodárske družstvo, Mestečko

Chov hovädzieho dobytka, oviec a kôz, predaj plemenných kôz, capov, jalovíc. Rastlinná výroba, výroba obilnín

Poľnohospodárske družstvo Trsteník, Trstená

Pestovanie krmovín pre živočíšnu výrobu, obilovín a zemiakov. Chov hovädzieho dobytka

Poľnohospodárske družstvo, Tvrdošovce

Živočíšna a rastlinná výroba, poľnohospodárske služby

Sema HŠ s.r.o., Sládkovičovo

Pestovanie obilovín, kukurice, lucerny. Chov ošípaných, poľnohospodárske služby

Triana s.r.o., Bratislava

Výroba a distribúcia zemiakového sadiva a konzumných zemiakov

Agro-Bio s.r.o., Závadka

Poľnohospodárska prvovýroba so zameraním na chov kráv bez trhovej produkcie mlieka plemena, pestovanie obilovín, pestovanie olejnín

Víno Ludvik, Pezinok

Spracovanie hrozna z Malokarpatskej vinohradníckej oblasti, výroba vín stolových, akostných - odrodových, sýtených, šumivých a alkoholických nápojov a ich následný predaj a rozvoz odberateľom

Agrokol s.r.o., Rimavská Baňa

Ekologická farma - rastlinné výrobky a živočíšna výroba, predaj z dvora

Fyzokol s.r.o., Čierny Brod

Poľnohospodárska veľkovýroba - pestovanie klasických a špeciálnych kultúr, produkcia jatočných ošípaných a mlieka

Tóth, Šaľa

Výroba a predaj viničných sadeníc
Stránka:   < Predošlá1 2 

Copyright © BEST.SK