Best.sk - slovenský internetový vyhľadávač

Výroba elektrotechniky

Obsah > Firmy > Priemysel a výroba > Elektrotechnický priemysel >

Elektrotechnika

 
ODKAZY 51 - 100 z 146

Tracon Slovakia s.r.o., Komárno

Výroba a distribúcia nízkonapäťových elektrických produktov - sieťové elektroinštalačné prvky, spojovacie a ukončovacie prvky vodičov, upevňovacia technika, priemyselné automatizačné prvky

Eltec a.s., Piešťany

Služby v oblasti elektro: elektrorozvádzače, elektronika, rozvádzače, kompenzácia, elektroinštalačný materiál, elektrotechnický materiál

Amicus SK s.r.o., Skalica

Úpravovne vody, kúrenie, klimatizácia, chladenie, elektronické a elektromechanické prvky, výstražná svetelná a akustická signalizácia

2J s.r.o., Bardejov

Komunikačné riešenia pre automobilový priemysel. Výroba GPS, GSM, telematic antén, prepojovacích káblov. Predaj konektorov

ICS Industrial Cables Slovakia s.r.o., Nitra

Vývoj, výroba a predaj bezhalogénových káblov, flexibilných káblov, špeciálnych holých lán a pletív

Datakon s.r.o., Košice

Automatizácia a regulácia technologických procesov výroby - inžiniering, návrh optimálneho systému, vypracovanie aplikačného programu pre riadiace a vizualizačné systémy, montáž a uvedenie riadiacich systémov do prevádzky

Pepa s.r.o., Banská Bystrica

Vykurovanie veľkoplošných hál - projekt, realizácia, servis. Výroba elektrických rozvádzačov nízkeho napätia, montáž, oprava, údržba a revízie elektrických zariadení

Schmachtl SK s.r.o, Bratislava

Strojárstvo, senzorika-automatizácia, pohony a zdroje, rozvádzačová technika, elektroinštalácie, zdvíhacie zariadenia a žeriavy, novinky, cenníky, história

Elko družstvo, Trebatice

Kovovýroba a výroba rozvádzačov

Quazar s.r.o., Bratislava

Elektroinštalačné práce - bleskozvody, prípojky a prekládky, verejné a interiérové osvetlenie, elektrické podlahové kúrenie, výroba rozvádzačov, dodávka a montáž domácich telefónov, meranie a regulácia, revízne správy

Metrodat s.r.o., Bratislava

Laserové technológie, optické komponenty, prenosné zariadenia na detekciu chemických látok

Ultrazvuk s.r.o., Nové Mesto nad Váhom

Vývoj a výroba ultrazvukových technologických zariadení - čistiacich a odmasťovacích vaní a liniek s ručnou i plnoautomatickou obsluhou, ultrazvukových zváračiek na plasty a zariadení pre rôzne aplikácie výkonového ultrazvuku

Miko-Mat s.r.o., Bratislava

Výroba, servis, inštalácia elektronických výdajných automatov, servis prenosných bezpečnostných zariadení na ceniny

Elektroenergetické montáže a.s., Žilina

Výroba, montáž, rekonštrukcie, opravy a údržba vyhradených elektrických zariadení, revízie, montáž optických trás, inžinierska činnosť a súvisiace technické poradenstvo

EZ-Elektrosystémy a.s., Bratislava

Silnoprúdová elektrotechnika, automatizačná a regulačná technika, zabezpečovacie zariadenia. Projektová činnosť, opravy, revízie elektrických zariadení

Brefit-e s.r.o., Bratislava

Výroba a predaj káblových predlžovacích prívodov, výroba výliskov z umelých hmôt na vstrekolisoch

Hess Trading SR s.r.o., Skalica

Vývoj, výroba a predaj modulárnych elektrických zariadení do rozvádzačov ako sú ističe, prúdové chrániče, vypínače, modulárne inštalačné stykače

Acon professional s.r.o., Bratislava

Vývoj a zákazková výroba zariadení na báze jednočipových mikropočítačov, výroba hifi a high-end audio prístrojov, profesionálnej audiotechniky. Servis a opravy elektronických prístrojov

Vodatech s.r.o., Nitra

Vývoj, výroba, predaj a servis telefónnych ústrední Vodatech telefónia. Optimalizácia dátových sietí, správa serverov

Baro s.r.o., Stupava

Výroba a dodávky nízkonapäťových a vysokonapäťových rozvádzačov, transformačných staníc. Rekonštrukcie trafostaníc, projektová činnosť, elektromontážna činnosť

Hasma s.r.o., Krompachy

Výroba nízkonapäťových rozvádzačov pre rozvodné energetické siete

IBG International Battery Group s.r.o.. Pezinok

Tovary a služby v oblasti priemyselných batérií - trakčné, staničné a železničné batérie, nabíjače batérií, príslušenstvo, zariadenia na výmenu batérií

SMC Priemyselná automatizácia s.r.o., Bratislava

Výroba a predaj elektromagnetických ventilov, upínacích valcov, sušičiek vzduchu, meracích prístrojov, hadíc, pneumatických valcov, snímačov tlaku a vákua, úchopných hlavíc

TPC s.r.o., Liptovský Hrádok

Transformátory - zalievané, lakované, sieťové adaptéry, tlmivky, cievky

RMC s.r.o., Nová Dubnica

Vývoj a výroba elektronických zariadení pre priemysel a spotrebný trh

Lars s.r.o., Trenčín

Rozvody silnoprúdu, automatizácia technologických procesov, meranie a regulácia

TTS s.r.o., Martin

Návrh a realizácia elektrických zdrojových agregátov, koncepčné riešenia energocentier, optimalizácia a špecifikácia elektrických záložných napájacích systémov, posúdenie vhodnosti použitia kogeneračných jednotiek

Albat s.r.o., Košice

Výroba, predaj, montáž, servis a opravy stacionárnych, bezúdržbových a trakčných akumulátorových batérií, nabíjacích zariadení. Odvoz a zneškodnenie starých olovených a nikelkadmiových batérií

Vinuta s.r.o., Rajec

Výroba transformátorov a tlmiviek, opravy elektromotorov, povrchová úprava súčiastok

Vezúr, Viničné

Výroba rozvádzačov - pilierové, zapustené do muriva, na povrchu, poistkové skrine, plynomerové skrine

Somax, Nitra

Elektroinštalačné a elektromontážne práce, odborné prehliadky a odborné skúšky, zhotovovanie bleskozvodov, podlahové vykurovanie, výroba rozvádzačov

Akutrade s.r.o., Banská Bystrica

Výrobca autobatérií do osobných a úžitkových automobilov, stavebnej, poľnohospodárskej a špeciálnej techniky

Leoni Cable Slovakia s.r.o., Stará Turá

Výroba káblov pre automatizáciu a riadenie, výroba kabeláží pre medicínske aplikácie

Villa Pro s.r.o., Spiššká Nová Ves

Vývoj a výroba prístrojovej techniky a automatizovaných a elektrotechnických zariadení, výroba informačných systémov a reklamy, strojárenská výroba

Rotex s.r.o., Stará Turá

Elektrické prípojnicové rozvody, kondenzátorové rozvádzače, prevodníky, teplotné snímače, miniatúrne žiarovky, LED náhrady žiaroviek

Audio Music Products, Dunajská Streda

Výroba magnetických snímačov a predzosilňovačov pre gitary a basgitary

Whirlpool, Poprad

Informácie o spoločnosti, ponuka výrobkov, servis

Cab Tech s.r.o., Handlová

Výroba a predaj zušľachťovaných vedení, káblových zväzkov a káblových systémov

ZVT-Previs a.s., Banská Bystrica

Komponenty pre televízne káblové rozvody a individuálny príjem TV signálu, prvky zabezpečovacej techniky, osadzovanie dosiek plošných spojov technológiou SMD a otvorovej montáže, vývoj a výroba elektronických zariadení

ZVS Holding a.s., Dubnica nad Váhom

Strojná a špeciálna výroba, výroba a predaj transformátorov, zbraní a streliva. Malopredaj zbraní, príslušenstva a poľovníckych potrieb

Energonet Nitra s.r.o., Nitra

Elektromontážne práce, odborné prehliadky a skúšky, projekcia. Predaj ultrafiltračných zariadení UF, meracích prístrojov, nerozoberateľných skrutkových spojov. Výroba elektrorozvádzačov

Elektro Haramia s.r.o., Lozorno

Výroba kompaktných kioskových trafostaníc a NN rozvádzačov. Projektovanie, výroba, montáž, údržba, odborné prehliadky a skúšky elektrických zariadení bez obmedzenia napätia. Ohýbanie a vysekávanie plechu na CNC strojoch

Mont-servis s.r.o., Bratislava

Projekcia a výstavba káblových rozvodov a optických trás, komplexné merania, inžinierska činnosť, stavebný dozor, montáž a údržba v oblasti elektro, údržba a skúšky zdvíhacích zariadení

Battex Slovakia s.r.o., Bratislava

Predaj, výroba a repasia batérií

Telmar, Sabinov

Montáž elektrických zariadení a systémov. Výroba a dodávka rozvádzačov, snímačov regulačnej techniky, meračov tepla a automtických riadiacich systémov. Montáž, servis a revízie detektorov plynov a pár. Servis plynových spotrebičov

Energo Kubín s.r.o., Dolný Kubín

Výroba a dodávka trafostaníc, rozvádzačov, revízie nízkeho a vysokého napätia, meranie a regulácia

Automatizácia železničnej dopravy a.s., Bratislava

Dodávateľ a výrobca dopravnej zabezpečovacej, signalizačnej a oznamovacej techniky

Peter Lamoš-Beňovský, Brezno

Montáž a oprava elektrických a hydraulických systémov, montáž odmeriavacích systémov, výroba elektrorozvádzačov

Stabilit s.r.o., Nové Mesto nad Váhom

Realizácia stavieb na kľúč, remeselné činnosti - stolárska, klampiarska, zámočnícka. Výroba elektrorozvádzačov, výroba vzduchotechnického potrubia

Ch-Print a.s., Stará Turá

Výroba jednostranných a dvojstranných prekovených dosiek s plošnými spojmi s povrchovými úpravami, sieťotlač, vykresľovanie filmov a príprava dát pre tieto činnosti

Stránka:   < Predošlá1 2 3Ďalšia >

Copyright © BEST.SK