Best.sk - slovenský internetový vyhľadávač

Elektrotechnický priemysel

Obsah > Firmy > Priemysel a výroba >

Elektrotechnický priemysel

 
ODKAZY 51 - 74 z 74

DMR System s.r.o., Považská Bystrica

Vývoj a výroba hardvéru pre dochádzkové a prístupové systémy, inštalácia a implementácia týchto systémov

Kamea - Ladislav Kusenda, Piešťany

Opravy a úpravy použitých zariadení. Vývojové a konštrukčné práce. Laboratórna montáž polovodičových prvkov. Predaj strojov a zariadení

Detmar s.r.o., Nové Mesto nad Váhom

Meracia a regulačná technika, riadiace systémy pre TZB, elektroinštalácie, výroba rozvádzačov, predaj regulátorov DIXELL, CAREL, TECHNOLOGIC

3D Dianiška s.r.o., Banská Bystrica

Výroba elektrických rozvádzačov, elektromontážne práce, dodávka náhradných zdrojov elektrickej energie, dodávka a montáž trafostaníc

Sortez, Poprad

Montáž, opravy, revízie - elektro, plyn, ústredné kúrenie, voda. Výroba kovových výrobkov, elektrorozvádzače, elektrické pohony brán, prenájom montážnej plošiny, chemické čistenie vodovodného potrubia

Elektrosystémy s.r.o., Zlaté Moravce

Výroba káblovej konfekcie pre plynové spotrebiče, elektrotepelné spotrebiče, elektronické zariadenia a automobily

DPSK, Nové Mesto nad Váhom

Návrh a výroba plošných spojov, osadzovanie, obrábacie práce sklotextilu

Elektročas, Bernolákovo

Dochádzkové a prístupové systémy - evidencia dochádzky. Ozvučovacia technika

NaviTel Telematika s.r.o., Bratislava

Komunikačné riešenia založené na GSM a GPS technológiách určených pre fyzické osoby a dopravné spoločnosti - vývoj, výroba

Akubatérie - Zábojník

Priemyselné batérie, predaj, montáž, servis

Dribo Stará Turá s.r.o., Stará Turá

Výroba a predaj elektrických prístrojov (odpojovačov, odpínačov, vypínačov), rozvádzačov a komponentov

Elkonet s.r.o., Bratislava

Výroba rozvádzačov, kompletné elektroinštalácie, oceľové a nerezové konštrukcie

IBN Slovakia s.r.o., Malacky

Priemyselná automatizácia

Elt servis s.r.o., Bratislava

Automatizácia priemyselných procesov, výroba elektrických rozvodných a ovládacích zariadení

Esam, Dolné Saliby

Elektromontážne práce, technická podpora a riadenie pri riešení komplexných dodávok elektrických zariadení

Nares s.r.o., Nitra

Systémové riešenia na mieru v oblasti priemyselnej automatizácie

ECS Engineering s.r.o., Nová Dubnica

Vývoj, projektovanie a realizácia elektrických staníc a systémov pre riadenie technologických procesov v zariadeniach na premenu a spotrebu elektrickej energie - dispečerské a miestne riadiace systémy, terminály diaľkového riadenia, prenosové zariadenia

IPT s.r.o., Pezinok

Výroba výstuží pre optické káble

easytherm.sk s.r.o., Stará Turá

Výroba a dodávky meracej a regulačnej techniky - regulátory, snímače teploty, kompenzačné a termočlánkové vedenie, polovodičové relé, vyhrievacie telesá

Imco Power s.r.o., Bratislava

Vývoj a výroba elektronických spínaných zdrojov

DD - Durdík Dušan, Dolné Sŕnie

Projekcia, výroba, montáž a oprava rozvádzačov, elektrických zariadení do 1000 V, bleskozvodov, hromozvodov, verejného osvetlenia. Inštalácia elektrických kotlov pre byty a priemysel, radiátorov pre byty a priemysel, elektrických konvektorov

Roel s.r.o., Dubnica nad Váhom

Elektromontážne práce, výroba elektrických rozvádzačov (svetelné, motorické, kompenzačné, technologické)

Lipton & Partners s.r.o., Bratislava

Výrobné kapacity v oblasti strojárstva, elektrotechnického priemyslu a priemyslu plastických hmôt zamerané na výrobu i montáž komponentov a zostáv

Elron s.r.o., Poprad

Priemyselná automatizácia, vývoj a programovanie aplikácií, servis riadiacich systémov, elektrické pohony, frekvenčné meniče, servopohony, kamerové inšpekčné systémy, manipulátory, výrobné linky
Stránka:   < Predošlá1 2 

Copyright © BEST.SK