Best.sk - slovenský internetový vyhľadávač

Elektrina, plyn, voda a teplo

Obsah > Firmy > Priemysel a výroba >

Elektrina, plyn, voda a teplo

 
ODKAZY 101 - 150 z 153

Bytkomfort s.r.o., Nové Zámky

Výroba, rozvod a predaj tepla a teplej úžitkovej vody, výroba a predaj elektriny. Správa bytových domov a objektov na zmluvnom základe

Niersberger Slovakia s.r.o., Žilina

Dodávka technických a technologických zariadení budov, generálny dodávateľ stavieb, výroba, meranie a predaj tepla

Martinská teplárenská a.s., Martin

Kombinovaná výroba tepelnej a elektrickej energie. Zámočníctvo, opravy vyhradených technických zariadení a ich častí, montáž a opravy meracej a regulačnej techniky

Daia s.r.o., Bratislava

Inštalácia malých strešných slnečných elektrární

GasTrading s.r.o., Levice

Prevádzkovateľ lokálnej distribučnej siete a dodávateľ zemného plynu

Bytes s.r.o., Detva

Byty, teplo, služby

Skal&Co s.r.o., Skalica

Výroba a dodávka tepla a teplej vody, prevádzka objektov a vyhradených technických zariadení, správa bytového fondu

Geon s.r.o., Bratislava

Distribúcia elektrickej energie. Podmienky, tarify, ceny, prevádzkový poriadok

DNV Energo a.s., Dubnica nad Váhom

Dodávka a distribúcia plynu, výroba a rozvod pitnej a úžitkovej vody, dodávka cirkulačnej chladiacej vody. Zneškodňovanie odpadov neutralizáciou, deemulgáciou, čistenie a odvod odpadových vôd. Montáž, údržba a oprava telekomunikačných zariadení

Terapo s.r.o., Banská Bystrica

Servis spotrebnej elektroniky a výpočtovej techniky. Predaj a distribúcia elektrickej energie. Predaj použitej výpočtovej techniky a spotrebnej elektroniky. Návrh a realizácia TV rozvodov, montáž satelitných prijímačov

Bytenerg s.r.o., Medzilaborce

Výroba a rozvod tepla, spravovanie tepelno-technických zariadení, zavádzanie novej regulačnej techniky, návrh a inštalácia termostatických ventilov, montáž vykurovacích systémov, dodávka a montáž meracej a regulačnej techniky

Energy Pro s.r.o., Žilina

Komplexné riešenia v energetike - plyn, kúrenie, energetika a stavebníctvo. Vypracovanie štúdií a projektovej dokumentácie. Montáže plynových a tlakových zariadení, rozvodov kúrenia, vody a hydrantov. Dodávka a montáž meračov tepla a vody

Elektrosystem s.r.o., Žilina

Vývoj, výroba, inštalácia a servis riadiacich a informačných systémov pre energetiku

Byttherm s.r.o., Bánovce nad Bebravou

Výroba a dodávka tepla a TÚV, správa bytov a nebytových priestorov, rozpočítavanie nákladov, opravy a údržby tepelných zariadení, realizácie rekonštrukcií tepelných sústav a zariadení, realizácie merania prietokov, chemické čistenie rozvodov

I.S. Servis s.r.o., Žilina

Dodávka a distribúcia elektrickej energie

P+K s.r.o., Bratislava

Medzinárodná kamiónová preprava valníkovými návesmi, preprava oceľových zvitkov, preprava veľkokapacitnými kontajnermi. Predaj technických plynov, výkup odpadových surovín. Demontážne a demolačné práce

Energy Snina a.s., Snina

Regionálny dodávateľ tepla pre domácnosti a tepla, elektrickej energie a úžitkovej vody pre korporátnych klientov

Thermogas plus s.r.o., Košice

Plynofikácia rodinných domov, ústredné vykurovanie, termostatizácia budov, podlahové vykurovanie, rozvody teplej a studenej vody, kanalizačné a vodovodné prípojky, požiarne hydranty, elektroinštalácia

Axis-ibus s.r.o., Komárno

Elektromontáže, montáž bleskozvodov, revízie, montáže a kontroly detektorov plynu pre plynofikované kotolne, elektroinštalácie. Projekcia a realizácia fotovoltaických elektrární, dodávky fotovoltaických čerpadiel a fotovoltaických technológií

Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o.

Výroba a rozvod tepla, správa nehnuteľností, vodoinštalačné, kúrenárske, elektroinštalačné práce

ČKD Dukla, Montáže s.r.o., Žilina

Služby v oblasti energetiky a teplárenstva. Poradenstvo, projektovanie, spracovanie energetických auditov a štúdií, dodávka, montáž, opravy kotlov, potrubných rozvodov, hydraulické vyregulovanie vykurovacích sústav a termostatizácia

Menert–Therm s.r.o., Šaľa

Správa a prevádzkovanie tepelného hospodárstva, výroba a rozvod tepla, rekonštrukcie kotolní na biomasu

Tehos s.r.o., Dolný Kubín

Výroba tepla a teplej úžitkovej vody pre bytovú a nebytovú sféru v meste

Elcon Bratislava a.s., Bratislava

Výstavba, opravy a rekonštrukcie elektrických vedení VVN a ZVN

Mibyt s.r.o., Veľké Kapušany

Výkon správy obytných budov, stavebné a údržbárske práce, výroba a rozvod tepelnej energie

Uni-Mont, montážne práce s.r.o., Nová Lehota

Dodávka, montáž, odborné skúšky a prehliadky, servis energetických a technologických zariadení v tepelnej a jadrovej energetike

Energotrens s.r.o., Trenčín

Výroba a rozvody tepla, dodávky a distribúcia elektriny, plynu, vody a stlačeného vzduchu

Supratherm, Družstevná pri Hornáde

Plynoinštalácia rodinných a priemyselných budov, montáž ústredného kúrenia, dodávka riadiacich a ovládacích prvkov ústredného kúrenia, dodávka materiálu, výroba a montáž akumulačných nádrží, zhotovenie projektovej dokumentácie a výsledných revízií

Grucon Inc., Bratislava

Činnosť vykonávaná v rámci komplexnej racionalizácie energetického hospodárstva

Reichspfarrer, s.r.o., Bratislava

Elektrické podlahové kúrenie, elektrické ohrevy vonkajších plôch chodníkov, garážových rámp, atď., elektrické ohrevy strešných žľabov a odkvapov, elektrické ohrevy rozvodov TÚV (náhrada cirkulačného)

Elektromontáže s.r.o., Horné Štitáre

Kompletné elektromontážne práce - dodávky a montáž transformovní a rozvodní do 100 kV, napájacích káblových rozvodov, rekonštrukcie elektrických sietí NN v obciach, osvetlenie priemyselných objektov, ciest. Dodávka a montáž slnečných kolektorov

AC energia s.r.o., Bratislava

Dodávateľ elektrickej energie pre firmy a domácnosti

SAM Tlmače s.r.o., Želiezovce

Stavby a montáže energetických zariadení

Enseco a.s., Trnava

Projektovanie jadrových zariadení, výstavba jadrových zariadení, uvádzanie jadrových zariadení do prevádzky, montáž, rekonštrukcia, oprava a údržby, odborné prehliadky a skúšky tlakových zariadení

Temogas s.r.o., Levice

Technické montáže plynov

Elvotech s.r.o., Košice

Meracia a regulačná technika, technologické celky, elektroinštalácie, technologické zariadenia na chemickú a hygienickú úpravu vody. Dodávka a montáž

Technotur s.r.o., Stará Turá

Správa a údržba bytových domov, prevádzkovanie plynových kotolní, dodávka teplej úžitkovej vody, prenájom priestorov

Acrosun s.r.o., Bratislava

Dodávateľ technológií pre výstavbu fotovoltaických elektrární. Solárne moduly, montážne stojany, meniče pre grid-on/off systémy, regulátory a solárne trackery

Energobyt s.r.o., Humenné

Správa bytov, dodávky tepla a teplej úžitkovej vody. Montáž technických zariadení a kotlov na biomasu

Energoinvest a.s., Bratislava

Projekcia optimalizácie energetickej náročnosti, inžiniering stavebných a technologických projektov, realizácia projektov, outsourcingové služby

Sting-Energo s.r.o., Banská Bystrica

Energetické poradenstvo a služby - výroba a predaj tepla, dodávka a montáž rozdeľovačov, energetické audity

GasCont s.r.o., Košice

Technologické zariadenia a rozvody pre technické a vykurovacie plyny, zariadenia plynových kotolní, tlakové nádoby pre technické a výhrevné plyny, potrubné rozvody. Projekty, dodávka, montáž

B.E.C. s.r.o., Ružomberok

Komplexný inžiniering a manažment projektov a zariadení na výrobu a využitie tepelnej energie. Výstavba a rekonštrukcie kotlov na zemný plyn, drevný odpad a biomasu, výstavba parných turbín, revízie

IDS Slovmont Levice a.s., Levice

Inžinierska a projektová činnosť, komplexná montáž, opravy, rekonštrukcie a dodávky energetických zariadení

Eses Company a.s., Bratislava

Kurzy komunikácie a prezentačnej zručnosti, manažérske kurzy, teambuilding. Kompletné developerské služby, výstavba a obchodovanie s pozemkami. Realizácia ekologických elektrární

Vvings Košice s.r.o., Košice

Dodávky stavieb na kľúč. Služby v oblasti výroby a dodávky tepla (výroba tepla z biomasy, solárne systémy pre prípravu tepla, tepelné čerpadlá, fotovoltaické elektrárne)

Energoblok a.s., Brezová pod Bradlom

Nakladanie s odpadmi. Nákup, predaj a rozvod elektrickej energie a zemného plynu. Výroba, rozvod a predaj tepla a teplej úžitkovej vody. Revízne skúšky kotlov, plynových zariadení. Elektroinštalácie

Remont Ruskov s.r.o., Košice

Využitie slnečnej energie na výrobu elektriny, ohrev teplej vody a podpora vykurovania pomocou akumulácie slnečnej energie

Komunal Energy a.s., Žilina

Dodávateľ elektriny pre domácnosti, firmy, organizácie a komunálny sektor

SR Solar, Liptovské Sliače

Služby spojené s výstavbou fotovoltaickej elektrárne
Stránka:   < Predošlá12 3 4Ďalšia >

Copyright © BEST.SK