Best.sk - slovenský internetový vyhľadávač

Zdravotnícke služby

Obsah > Firmy > Služby >

Zdravotnícke služby

 
ODKAZY 51 - 93 z 93

Medichem s.r.o., Bratislava

Poskytovanie komplexnej pracovnej zdravotnej služby

Medison s.r.o., Košice

Služby zabezpečenia zdravotnej starostlivosti zamestnancov, dohľad nad pracovným prostredím

Mgr. Ľuba Albertová, Bratislava

Psychologička, alternatívna terapeutka. Individuálna, skupinová, párová, rodinná psychoterapia

Chirurgické centrum, a.s., Bratislava

Artroskopia - členka, kolena, ramena, menisku, plastická a estetická chirurgia, ortopédia, terapia rázovými vlnami

OHS s.r.o., Opatovce nad Nitrou

Pracovné zdravotné služby - hodnotenie zdravotného rizika, dohľad nad zdravím. Školenia na poskytovanie prvej pomoci

Zdravotka-PZS s.r.o., Martin

Vykonávanie pracovnej zdravotnej služby, chránené pracovisko, školenia prvej pomoci

Clinitria s.r.o., Bratislava

Klinický výskum nových liekov, konzultačné služby vo vývoji a výskume liekov

Inštitút detskej reči s.r.o., Bratislava

Špeciálna pedagogická poradňa zameraná na logopedickú prevenciu, diagnostiku a terapiu

Transkontakt s.r.o., Bratislava

Zabezpečenie odborných služieb pre zdravotníctvo so špecializáciou na rádiodiagnostiku, kardiológiu, rádioterapiu a dodávky súvisiaceho spotrebného materiálu

Consulta, Bratislava

Psychologické poradenstvo - anonymná psychologická poradňa cez internet

Tetis s.r.o., Dunajská Lužná

Rehabilitačné centrum lieči deti s centrálnymi koordinačnými a tonusovými poruchami, detskou mozgovou obrnou, obrnami periférnych nervov, vrodenými vývojovými chybami, deformitami chodidiel, skoliózami a inými neurologickými a ortopedickými diagnózami

Genexpress s.r.o., Bratislava

Laboratórne analýzy v oblasti lekárskej genetiky so zameraním na DNA diagnostiku dedičných ochorení

Ústav radiačnej ochrany s.r.o., Trenčín

Skúšky zdrojov ionizujúceho žiarenia pre rádiodiagnostiku, terapiu, veterinárnu rádiológiu a priemysel. Automatizované sledovanie ožiarenia pacientov. Odborná príprava v radiačnej ochrane

Ergomed Poliklinika, s.r.o., Košice

Pracovné zdravotné služby vrátane lekárskych prehliadok, preventívne lekárske prehliadky, školenia prvej pomoci

Záchranná služba 911 s.r.o., Bratislava

Asistenčná zdravotnícka služba, pohotovostná služba, vodná záchranná služba. Školenia a výcvik v poskytovaní prvej pomoci pre firmy a organizácie

Centrum mikrochirurgie oka, Bratislava

Očné vyšetrenia a operácie, konzultácie. Služby očnej optiky

Mgr. Andrea Belicová, Bratislava

Služby poradenského psychológa. Individuálne poradenstvo, práca so skupinami, psychologická diagnostika, prevencia a liečba závislostí, riešenie osobnostných a partnerských problémov

Ebster SK s.r.o., Michalovce

Sterilizácia jednorazových zdravotníckych produktov a pomôcok

Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva, Košice

Neštátne odborné pracovisko špecializované na poruchy učenia a správania detí predškolského a školského veku, mládeže a dospelých

Dan Mag s.r.o., Humenné

Pracovisko zubnej techniky, protetické práce

Psychagogia s.r.o., Liptovský Mikuláš

Centrum duševného zdravia - psychoterapia, psychodiagnostika, psychologické vyšetrenie vodičov, biofeedback

Medico-Leidan s.r.o., Prešov

Ambulancia plastickej a estetickej chirurgie. Operácia tváre, krku, nosa, pŕs, liposukcia, odstraňovanie vrások, lifting

Ing. Jozef Baťalík, Levice

Fyzioterapia, výživové a pohybové poradenstvo, irisdiagnostika, lunárny kalendár

Folliclinic s.r.o., Piešťany

Klinika na transplantáciu vlasov. Metódy transplantácie, priebeh zákroku, fotodokumentácia

F-dent, Banská Bystrica

Služby zubnej techniky - protetické náhrady, implantáty

Medy s.r.o., Košice

Neštátne zdravotnícke zariadenie - služby v laboratórnej medicíne a rádiodiagnostike

Klinická Biochémia s.r.o., Žilina

Medicínske laboratóriá

Bioeco s.r.o., Nitra

Antinikotínová kúra pomocou prístroja, ktorý pracuje na základe elektromagnetického pôsobenia

Štúdio zdravia, Bratislava

Akreditované detoxikačné a bioregeneračné centrum. Diagnostika, detoxikačné kúry, regeneračné služby, suché kúpele, predaj detoxikačných produktov

Bioreta

Biorezonančná terapia, protifajčiarska terapia, redukčná terapia v Poprade, Spišskej Novej Vsi a Trenčíne

Dagmar Cakova, Bratislava

Psychológ - psychoterapeut. Absolventka psychoterapeutického výcviku v prístupe zameranom na človeka

Regimed SR s.r.o., Bratislava

Propagácia a marketing farmaceutických a kozmetických produktov, registrácia medicínskych farmaceutických prípravkov, organizovanie seminárov pre odbornú verejnosť

Psychosociálne centrum, PhDr.Eugen Čižek, Prešov

Ambulancia klinickej psychológie, EEG BFB centrum a denný stacionár

Metabolické centrum MUDr. Kataríny Rašlovej s.r.o., Bratislava

Liečba obezity a celulitídy, úprava postavy po pôrode, lipomasáž, zdravá výživa

PhDr. Svätomír Mihaľov, Košice

Ambulancia klinickej psychológie so zameraním na oblasť dopravy

AMV Medical s.r.o., Nové Zámky

Moderná liečba oxygenoterapiou v hyperbarickej komore, informácie o hyperbarickej terapii

MedGen s.r.o., Bratislava

Genetické vyšetrenia - testy otcovstva, príbuzenstva, DNA diagnostika, cytogenetika, farmakogenetika, onkogenetika, array CGH, sekvencovanie, genotypizácia

C&V Dent s.r.o., Tomášov

Služby v oblasti zubnej techniky. Výroba zubných náhrad a implantátov

Medicare Travel s.r.o., Bratislava

Plastická chirurgia, starostlivosť o chrup, estetická dermatológia, beauty breaks

Studio BodyStyle, Martin

Využívame Tripollarnu technológiu na odbúravanie nadbytočného tuku

Proslim s.r.o., Žilina

Ultrazvuková liposukcia, prístrojová lymfodrenáž

Impax Trading s.r.o., Bratislava

Dovoz, skladovanie a rozvoz špeciálneho dialyzačného materiálu, prevádzka dialyzačných stredísk

Medimed-Pharm s.r.o., Dobrá Niva

Vývoj prípravkov pre športovcov, poskytovanie služieb v oblasti vývoja a registrácie veterinárnych a humánnych liekov
Stránka:   < Predošlá1 2 

Copyright © BEST.SK