Best.sk - slovenský internetový vyhľadávač

Zberne druhotných surovín

Obsah > Firmy > Služby > Ekologické a komunálne služby >

Zberne druhotných surovín

 
ODKAZY 51 - 58 z 58

Majomax s.r.o., Považská Bystrica

Výkup, spracovanie a predaj železných a neželezných kovov. Nákup, prepracovanie a predaj Fe tyčového materiálu a drôtu, kovoobrábanie, výroba kľúčov

Colorkov, Želiezovce

Výkup železa a železného šrotu, farebných kovov. Výkup a spracovanie elektro káblov a elektromotorov, triedenie a spracovanie kovového odpadu, demontáž a likvidácia nepotrebnej technológie

Kofap s.r.o., Banská Bystrica-Nemce

Zber, výkup, zhromažďovanie, úprava, triedenie a preprava odpadov. Demontáž a likvidácia nepotrebných technológií, paličské práce, prenájom kontajnerov, zber starých vozidiel

Saker s.r.o., Horný Hričov

Nákup, triedenie, spracovanie (strihanie, rezanie plazmovým zariadením, lisovanie) a obchodné činnosti spojené s odpadom z farebných kovov

Sagi s.r.o., Žilina

Výkup a recyklácia papiera

Pemex s.r.o., Považská Bystrica

Výkup odpadov neželezných kovov - meď, mosadz, bronz, hliník. Výroba a predaj polotovarov z medi, mosadze. Kovoobrábanie

Pax Trade s.r.o., Bratislava

Výkup kovového šrotu - železo, meď a hliník. Likvidácia kovových skeletov budov, hál, poľnohospodárskych strojov a mechanizmov, vzduchotechniky

Racher, Nitra

Separácia a recyklácia plastového odpadu
Stránka:   < Predošlá1 2 

Copyright © BEST.SK