Best.sk - slovenský internetový vyhľadávač

Organizátori výstav a veľtrhov

Obsah > Firmy > Služby > Konferenčné a výstavné služby >

Organizátori výstav a veľtrhov

 
ODKAZY 51 - 57 z 57

Forsam s.r.o., Trenčín

Projekcia, výroba a inštalácia expozícií, realizácia samostatných výstavníckych akcií a oficiálnych štátnych účastí na zahraničných výstavách a veľtrhoch, výroba reklamnej grafiky, aranžérske práce

Eventpro, Liptovský Mikuláš

Plánovanie, organizovanie a manažment akcií - firemné akcie, eventy, kongresy, školenia, prezentácie, catering

Bonares s.r.o., Bratislava

Organizovanie teambuildingových akcií, eventov, seminárov, kongresov, prezentácií

Fabrika s.r.o., Bratislava

Príprava a realizácia samplingu ako marketingovej aktivity. Predaj reklamných predmetov, webdesign, kongresy a eventy, teambuilding

Intex Slovakia, Pusté Úľany

Komplexné organizačno-technické zabezpečenie výstavných expozícií vrátane cateringu a hostessingu. Reklamné a darčekové predmety s razbou firemného loga, potlač textílií, tlač prospektov, letákov, plagátov

TTVS a.s., Bratislava

Reklamná agentúra - komunikačné stratégie, kreatívne návrhy a grafické spracovanie, nákup médií, vydávanie periodických tlačovín, firemných publikácií

AM:PM s.r.o., Bratislava

Public relations. Mediálne stratégie, komunikácia s médiami, tlačové správy, konferencie, mediálne analýzy, monitoring médií, event marketing
Stránka:   < Predošlá1 2 

Copyright © BEST.SK