Best.sk - slovenský internetový vyhľadávač

Výškové a hlbinné práce

Obsah > Firmy > Služby > Stavebné a remeselné služby >

Výškové a hlbinné práce

 
ODKAZY 51 - 100 z 104

Sagarmatha Co., Bánovce nad Bebravou

Profesionálna starostlivosť o stromy - arboristika. Výsadba, výchovný a zakladací rez mladých stromov, rez dospelých vysokých stromov, statické zaistenie korún stromov, asanácia a spiľovanie havarijných stromov, poradenstvo a odborné posudky stromov

Miva Slovakia s.r.o., Bratislava

Upratovanie a servis budov

MH media servis, Trnava

Montáž reklamných bannerov (plachiet) na všetky druhy reklamných konštrukcií, výškové práce horolezeckou technikou a montážnymi plošinami, prenájom montážnej plošiny

Ondrej Chovan, Levoča

Výškové práce pomocou horolezeckej techniky

Izoprof s.r.o., Bratislava

Zateplenie stien, špárovanie, výškové a špeciálne práce, izolácie striech, sanácie panelov

Jahy, Prešov

Výškové práce pomocou horolezeckej techniky - opravy a rekonštrukcie kostolných veží, nátery, sklenárske práce, umývanie výškových budov, montáž reklamných tabúľ

Ružomberský výškový servis s.r.o., Ružomberok

Stavebná činnosť so zameraním na zatepľovanie, rekonštrukcie a obnovu bytových domov a práce vo výškach. Požičovňa lešenia

Bulla s.r.o., Nitra

Balkóny, zateplenie, strechy, fasády, loggie, zámočnícke práce, klampiarske práce, výškové práce, systémové poruchy kanalizácie

Jozef Balko, Vráble

Práce vo výškach a voľných hĺbkach pomocou horolezeckej techniky, potápačské práce. Zatepľovanie objektov, zámková dlažba, maliarske práce. Čistenie a upratovanie firiem, bytov, kancelárií, objektov

RS Rúčka a spol., Liptovský Hrádok

Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia stavieb, elektroinštalačné práce, maliarske a natieračské práce, práce vo výškach

Ján Psotka

Montážne, rekonštrukčné, čistiace, klampiarske, reštaurátorské práce vo výškach

Hazet s.r.o., Považská Bystrica

Výškové práce, maľby a nátery - haly, energomosty, konštrukcie, strešné krytiny. Čistiace práce - výrobné haly, konštrukcie, okná, svetlíky

Sawbac Slovensko s.r.o., Bratislava

Upratovacie služby, letná a zimná údržba exteriérov, výškové práce, technická správa budov, návrh, dodávka, montáž bezpečnostných technológií

Gabriel Mázsár

Výškové práce horolezeckou technikou. Maliarske a natieračské práce

Čistito.fine lux, Bratislava

Čistenie a upratovanie obytných domov, denné upratovanie kancelárií, súkromných bytov, polyfunkčných budov, tepovanie, čistenie okien, výškové práce

Tomáš Husár, Nitra

Služby v oblasti výškových prác pomocou horolezeckej a speleologickej techniky

M&M, Zemplínsky Branč

Zatepľovanie domov, montáž plastových okien, rekonštrukcie bytov, prestavba bytového jadra, montáž klimatizácií a vzduchotechniky, montáž sadrokartónu, murárske práce, výškové práce, natieračské práce

RG-Vertical, Piešťany

Rekonštrukčné, stavebné, demolačné, čistiace a komplikované špeciálne práce vo výškach horolezeckou a speleologickou technikou

Jukon s.r.o., Košice

Stavebná firma na práce vo výškach a maľovanú reklamu. Dodávky a servis regálových zakladačov a regálových systémov

Denali s.r.o., Trnava

Výškové práce horolezeckou technikou - nátery, nástreky, čistiace práce, tmelenie dilatačných škár, montážne práce vo výškach, pílenie stromov

Ivkomal, Vráble

Práce vo výškach a voľnou hĺbkou pomocou horolezeckej techniky a závesných lávok

Miroslav Žabka, Bratislava

Zámočnícka výroba - schody, zábradlia, mreže, strešné konštrukcie, brány, ploty. Práce vo výškach a pod vodou, aplikácie izolačných fólií. Dodávka a montáž plastových okien

Alux s.r.o., Bratislava

Vianočná výzdoba, dekoračné osvetlenie. Výškové práce. Fotografické práce v interiéroch a exteriéroch. Výroba reklamy

Aquakor s.r.o., Žarnovica

Práce vo výškach pomocou horolezeckej techniky, protipožiarne nátery stavebných konštrukcií, stavebno-montážne práce, montážne a zatepľovacie práce, montáž fasádnych obkladov, hydroizolácia plochých striech, odvetranie strešných konštrukcií

Radoslav Šlauka, Liptovský Mikuláš

Práce autožeriavmi, žeriavnícke práce, prenájom stavebnej techniky, poradenská činnosť

Ister Centrum s.r.o., Bratislava

Servis v oblasti poskytovania čistiacich a upratovačských prác, tepovanie, čistenie vertikálnych žalúzií, výškové práce, dezinfekcia, dezinsekcia, deratizácia, zimná údržba snežnými frézami

LaVa, Vráble

Rekonštrukcie domov a bytov, stavby menšieho rozsahu. Murárske práce, stierky, fasády, pokládka podláh, zámkových dlažieb, maliarske práce. Výstavba a rekonštrukcia striech, zatepľovanie objektov, výškové práce horolezeckou technikou

Milan Máčalka, Bratislava

Výškové práce: umývanie okien, fasád, údržba obkladov fasád, maliarske práce, technické práce

Ľubomír Patka, Skalica

Výroba klampiarskych prvkov a profilov, predaj klampiarskych produktov a náradia. Práce vo výškach a v podzemí a stavebné práce zabezpečené pomocou horolezeckej a speleo techniky

Watzke s.r.o., Sliač

Sanácie, reprofilácie a konzervovanie mostných ríms. Ochranné nátery betónov, výškové práce, nátery vo výškach. Pílenie stromov v nedostupnom teréne, práce nad voľnou hĺbkou. Vysokotlakové čistenie

BM Clean, Bratislava

Upratovacie a čistiace služby. Administratívne priestory, priemyselné, bytové priestory, sklenené plochy a fasády, mimoriadne práce

Amalker Group s.r.o., Bratislava

Výškové práce, kompletná výšková správa budov

Profitters s.r.o., Prešov

Navrhovanie montáž, údržba a opravy elektrických strojov a zariadení. Odborné prehliadky a skúšky elektrických zariadení. Automatizované systémy riadenia. Výroba jednoúčelových automatizovaných strojov. Práce vo výškach

Almi, Nitra

Práce vo výškach s použitím horolezeckej a speleologickej techniky. Natieračské a maliarske práce vo výškach (maľovanie fasád budov, balkónov, striech, komínov a veží)

MR Upratovanie, Bratislava

Upratovanie pravidelné aj nárazové, tepovanie kobercov, čistenie okien - aj horolezeckou metódou, čistenie interiérov áut. Webdesign

Nymfa s.r.o., Trenčín

Potápačské práce - vyzdvihovanie potopených predmetov, čistenie prahov pred priehradami a odstraňovanie nečistôt na rôznych vtokových a odberových objektoch pod vodou, revízie hrádzí, hatí, návodných uzáverov za plného stavu vody

Brixx, Rabčice

Maliarske a natieračské práce interiérov a exteriérov, výškové práce, nátery kovov, dreva, trámov, zatepľovanie fasád

Oto Téglássy, Bratislava

Práce vo výškach horolezeckou technikou - tmelenie panelových špár, opravy a nátery fasád, opravy a pretmelenie sklenených plôch, nátery a čistenie rôznych konštrukcií, stožiarov, aplikácia reklamy alebo firemného loga na výškových budovách

Saldokonto, Bratislava

Účtovníctvo, spracovanie mzdovej a personálnej agendy. Čistiace a upratovacie služby, dodávky a montáž hygienických zariadení

Patrik Maťko, Žilina

Výškové práce pomocou horolezeckej techniky. Čistiace práce síl a zásobníkov, odstraňovanie nečistôt. Filtračné práce - výmena filtračných hadíc, oporných košov, odborný servis

Xivo Slovakia s.r.o., Košice

Práce vo výškach pomocou horolezeckej a speleologickej techniky

Belay s.r.o., Považská Bystrica

Maliarske, lešenárske práce a práce vo výškach. Nátery konštrukcií, opravy špár panelových domov, nátery striech a opravy bleskozvodov

Midopo s.r.o., Považská Bystrica

Výroba, oprava, montáž a servis zdvíhacích zariadení. Kovoobrábanie, delenie materiálu, zváračské práce, náter oceľových konštrukcií pomocou horolezeckej techniky

Procleaning s.r.o., Bratislava

Profesionálne umývanie a čistenie okien v bytoch, rodinných domoch a industriálnych budovách, umývanie svetelných reklám, výškové práce

Horedole, Prešov

Práce vo výškach a nad voľnou hĺbkou pomocou horolezeckej techniky

Ján Ďurovský-ml., Tekovská Breznica

Prenájom a práce s montážnou plošinou - údržba a orezávanie stromov, údržba verejného osvetlenia, manipulácia vo výškach pri natieračských a maliarskych prácach

Spiders Výškové Práce, Banská Bystrica

Výškové práce s použitím horolezeckej techniky. Stavebné, montážne, čistiace, natieračské práce, úpravy a výrezy stromov

Stapronex, Nitra

Výškové stavebné práce - opravy hydroglóbusov, nátery oceľových a klampiarskych konštrukcií, potrubných mostov, čistenie a nátery síl, komínov a samostatne stojacích veží, statické revízie týchto objektov, škárovanie panelov, montáž veľkoplošnej reklamy

FireFal, Smižany

Požiarna ochrana, systém manažmentu bezpečnosti a zdravia, riešenia BOZP a PO, protivýbuchová prevencia. Práce vo výškach

Speleoklub, Trnava

Práce vo výškach a hĺbkach s použitím speleologickej a horolezeckej techniky

Stránka:   < Predošlá1 2 3Ďalšia >

Copyright © BEST.SK