Best.sk - slovenský internetový vyhľadávač

Vedenie účtovníctva a spracovanie miezd

Obsah > Firmy > Služby > Administratívne a účtovnícke služby >

Vedenie účtovníctva a spracovanie miezd

 
ODKAZY 351 - 400 z 408

Demconsult

Spracovanie jednoduchého, podvojného, rozpočtového účtovníctva, spracovanie miezd, finančný management EÚ fondov, zakladanie spoločností

DH s.r.o., Banská Bystrica

Jednoduché a podvojné účtovníctvo, spracovanie miezd

Ekoma mb s.r.o., Lučenec

Komplexné spracovanie jednoduchého a podvojného účtovníctva, mzdová agenda, účtovné poradenstvo

ERStyle s.r.o., Rimavská Sobota

Administratívne, mzdové a účtovné služby, ekonomické a daňové poradenstvo

Develop Consult s.r.o., Žilina

Služby v oblastí účtovníctva, daní, miezd, personalistiky, účtovné a daňové poradenstvo

Ing. Alena Gärtnerová, Žilina

Služby v oblasti jednoduchého a podvojného účtovníctva, miezd a personalistiky

Accont, Žilina

Spracovanie podvojného a jednoduchého účtovníctva. Mzdy a personálna agenda

Ing. Tatiana Hennelová, Stará Ľubovňa

Spracovanie účtovníctva a miezd, ekonomické a daňové poradenstvo, poradenstvo pri špecifických účtovných prípadoch, online poradenstvo

D.C Credit s.r.o., Považská Bystrica

Vedenie účtovníctva a mzdovej agendy, kontrola účtovníctva a účtovnej uzávierky, poisťovníctvo

Avio s.r.o., Nová Lesná

Komplexné vedenie účtovníctva, daní a miezd. Marketingové poradenstvo a reklamné služby

ATP consulting, Bratislava

Komplexné vedenie účtovníctva a miezd, daňové poradenstvo

Adem-A s.r.o., Stupava

Vedenie podvojného účtovníctva, spracovanie miezd. Účtovné a daňové poradenstvo, zastupovanie na úradoch, komunikácia s úradmi

96 s.r.o., Bratislava

Vedenie účtovníctva. Vývoj, predaj a inštalácia tarifikačného programu Atu, určeného pre užívateľov pobočkových ústrední

Lurotech s.r.o., Poprad

Návrh, realizácia a správa PC sietí. Predaj a servis výpočtovej techniky. Účtovníctvo a spracovanie miezd

Eurotax plus s.r.o., Dubnica nad Váhom

Vedenie účtovníctva, spracovanie miezd, evidencia a správa majetku, účtovné poradenstvo, služby v oblasti ochrany osobných údajov

E II. s.r.o., Topoľčany

Spracovanie účtovnej evidencie podnikateľov, mzdovej evidencie a výkazníctva. Daňové a ekonomické poradenstvo

Interaudit Consulting s.r.o., Bratislava

Audítorské služby, vedenie účtovníctva, poradenská činnosť

Liana Accounting s.r.o., Bratislava

Jednoduché a podvojné účtovníctvo, mzdy zamestnancov, poradenstvo

Ing. Jana Šimová, Prievidza

Vedenie účtovnej agendy, spracovanie miezd, personalistika

EDF Audit s.r.o., Bratislava

Ekonomické, finančné, daňové a právne poradenstvo pre podnikateľské subjekty - zakladanie spoločností, vedenie účtovníctva, audit informačných systémov

Ing. Eva Uhrinová, Bratislava

Daňový poradca a audítor - audit, daňové a ekonomické poradenstvo, spracovanie účtovníctva, mzdovej agendy a daňových priznaní

FL Consulting s.r.o., Zvolen

Spracovanie jednoduchého a podvojného účtovníctva, mzdovej agendy. Ekonomické poradenstvo, vypracovanie zmlúv a dohôd, daňové priznania

m4 focus s.r.o., Bratislava

Vedenie účtovníctva, spracovanie miezd, ekonomické a mzdové poradenstvo

MyDog s.r.o., Kováčová

Webdizajn a tvorba reklamných bannerov, správa www stránok a eshopov, informačné systémy na mieru, vedenie účtovníctva

Avos, Piešťany

Vedenie účtovníctva, evidencia dane z pridanej hodnoty, podklady pre daňové priznanie, evidencia hmotného a nehmotného majetku, mzdová agenda, ekonomické poradenstvo

Fineco s.r.o., Bratislava

Služby v oblasti účtovníctva, daní, auditu a ekonomického poradenstva

UnitedOne BB s.r.o., Banská Bystrica

Vedenie účtovníctva - podvojné a jednoduché, mzdová evidencia. Zakladanie spoločností

Ing. Mája Šišková, Bratislava

Vedenie, spracovanie a rekonštrukcie podvojného, jednoduchého účtovníctva, miezd, účtovnej agendy. Účtovné a ekonomické poradenstvo. Podnikateľské plány pre úvery, projekty pre štrukturálne fondy

Master Consulting s.r.o., Zvolen

Konzultačné činnosti v rôznych oblastiach finančného trhu. Inžinierska činnosť v oblasti stavebného odvetvia, účtovné a právne služby

Betria s.r.o., Zvolen

Vedenie jednoduchého a podvojného účtovníctva, IT poradenstvo

Zaúčtujeme.sk

Vedenie jednoduchého a podvojného účtovníctva, správa personálnej a mzdovej agendy. Vyhotovenie znaleckých posudkov v odbore cestná doprava

Leon Tax k.s., Bratislava

Daňové poradenstvo, vedenie jednoduchého a podvojného účtovníctva, mzdovej agendy, mzdový outsourcing, reporting

Company Consulting s.r.o., Bratislava

Zakladanie a predaj spoločností, kúpa existujúcej ready-made spoločnosti. Zahraničné spoločnosti - onshore, offshore. Prenájom sídla, virtuálna kancelária. Vedenie účtovníctva, finančné plánovanie, daňová a odvodová optimalizácia

ECO-Consult s.r.o., Bratislava

Vedenie jednoduchého a podvojného účtovníctva, mzdovej agendy, ekonomické a organizačné poradenstvo

Vedieme účtovníctvo s.r.o., Revúca

Vedenie podvojného a jednoduchého účtovníctva, mzdovej agendy

ABM Audit s.r.o., Topoľčany

Auditorská činnosť, daňové poradenstvo, vedenie účtovníctva a ekonomické poradenstvo

Ekkm, Nitra

Ekonomická kancelária - vedenie účtovníctva, miezd, ekonomické a daňové poradenstvo

Business Consulting & Services s.r.o., Košice

Podvojné a jednoduché účtovníctvo, vedenie mzdovej agendy. Ekonomické a organizačné poradenstvo, zakladanie firiem, daňová optimalizácia. Návrh riešení, zavádzanie informačných systémov na mieru

Emde, Plavecký Štvrtok

Účtovnícke služby a poradenstvo malým a stredne veľkým firmám

Ekoč, Trenčín

Spracovanie jednoduchého a podvojného účtovníctva, ekonomické a účtovné poradenstvo, vedenie mzdovej agendy

J.H.J.plus-Audit s.r.o., Bratislava

Vedenie účtovníctva a výkazníctva, ekonomické a finančné poradenstvo. Audit ročnej účtovnej závierky, priebežný, audit konsolidovanej závierky, interný, audit na špeciálne účely

W 45-Poradenská s.r.o., Košice

Účtovníctvo, mzdy, personálna agenda, kontrola účtovníctva, účtovné a ekonomické poradenstvo, konzultácie

Unifin Slovakia s.r.o., Žilina

Audítorská činnosť, daňové poradenstvo, vedenie účtovníctva a ekonomické poradenstvo

Libertax Consulting, Košice

Spracovanie a vedenie účtovníctva, spracovanie miezd, podnikateľské plány, podnikateľské a účtovné poradenstvo

Dacom Finance s.r.o., Pezinok

Komplexné spracovanie účtovníctva, miezd, daňové poradenstvo, analýzy, reporting

Elena Mattošová, Bratislava

Vedenie jednoduchého a podvojného účtovníctva. Mzdy a personalistika, DPH, spracovanie daňových priznaní, daňové poradenstvo

DTA s.r.o., Bratislava

Vedenie účtovnej agendy, spracovanie miezd, služby ekonomického zamerania

Ald s.r.o., Bernolákovo

Spracovanie účtovnej agendy, ekonomické a daňové poradenstvo

PF/ACT s.r.o., Bratislava

Spoločnosť s medzinárodným zázemím - zakladanie a správa obchodných spoločností, outsourcing účtovníctva a spracovania miezd

Far-Mat, Nitra

Účtovníctvo, mzdy, personalistika, prenájom sídla a zastupovanie firmy

Stránka:   < Predošlá1234567 8 9Ďalšia >

Copyright © BEST.SK