Best.sk - slovenský internetový vyhľadávač

Vedenie účtovníctva a spracovanie miezd

Obsah > Firmy > Služby > Administratívne a účtovnícke služby >

Vedenie účtovníctva a spracovanie miezd

 
ODKAZY 201 - 250 z 408

Angel Tax s.r.o., Martin

Jednoduché a podvojné účtovníctvo, spracovanie mzdovej agendy, zakladanie firiem, predaj registračných pokladní, finančné poradenstvo

Martes TN s.r.o., Trenčín

Služby lesného hospodárstva, nákup a predaj dreva. Vedenie jednoduchého a podvojného účtovníctva, spracovanie miezd

E.M.S. consulting s.r.o., Bratislava

Vypracovanie registratúrneho poriadku a registratúrneho plánu. Odborné školenia a semináre. Vedenie jednoduchého a podvojného účtovníctva. Ekonomické, účtovné, mzdové a registratúrne poradenstvo

CAS s.r.o., Bratislava

Certifikované účtovníctvo. Daňové poradenstvo. Certifikované účtovné služby. Podvojné a jednoduché účtovníctvo. Daňové poradenstvo. Mzdy - spracovanie miezd a personalistika. Účtovné, organizačné a ekonomické poradenstvo

Visgra s.r.o., Ilava

Predaj, servis a recertifikácia elektronických registračných pokladníc. Filmovanie rodinných a spoločenských udalostí. Spracovanie jednoduchého a podvojného účtovníctva, DPH

Andata s.r.o., Bratislava

Spracovanie jednoduchého a podvojného účtovníctva, mzdovej agendy. Daňové poradenstvo

UDM s.r.o., Nitra

Spracovanie účtovnej agendy, miezd, personalistiky, audítorská činnosť

Gemini SK s.r.o., Bratislava

Jednoduché a podvojné účtovníctvo, spracovanie miezd, účtovné, daňové a ekonomické poradenstvo

Eurobilanc s.r.o., Marianka

Vedenie jednoduchého a podvojného účtovníctva, účtovné a ekonomické poradenstvo, spracovanie miezd

Olicorp Consulting s.r.o., Bratislava

Vedenie účtovníctva, účtovné, daňové, mzdové poradenstvo

Ekoauditor s.r.o., Bratislava

Audítorská činnosť, daňové poradenstvo, vedenie účtovníctva

Mária Jenčíková, Michalovce

Kurzy a školenia - účtovníctvo, mzdy a personalistika. Spracovanie jednoduchého a podvojného účtovníctva, mzdovej agendy, DPH. Daňové a účtovné poradenstvo

Redivivus s.r.o., Košice

Predaj výpočtovej techniky, účtovných a mzdových systémov, spracovanie účtovníctva a miezd, organizovanie kurzov, seminárov a školení

Espro s.r.o., Malacky

Projektovanie pozemných stavieb, inžinierska činnosť. Vedenie jednoduchého a podvojného účtovníctva, miezd

Janeco s.r.o., Bratislava

Vedenie a spracovanie jednoduchého a podvojného účtovníctva, vedenie a spracovanie mzdovej agendy, ekonomické poradenstvo

Účtovná a Poradenská Kancelária s.r.o., Bratislava

Vedenie účtovníctva, spracovanie miezd a personalistika, daňových priznaní, ekonomické poradenstvo, konkurzy a likvidácie spoločností

AGV audit s.r.o., Košice

Audit, vedenie účtovníctva, ekonomické a daňové poradenstvo

Subako s.r.o., Martin

Jednoduché a podvojné účtovníctvo, mzdy, účtovníctvo pre školy, dane, ekonomické poradenstvo

J&A s.r.o., Bratislava

Vedenie jednoduchého a podvojného účtovníctva, spracovanie miezd, ekonomické práce

GS Mark s.r.o., Detva

Vedenie podvojného a jednoduchého účtovníctva, mzdy a personalistika, daňové a ekonomické poradenstvo

Famer s.r.o., Zlaté Moravce

Vedenie jednoduchého a podvojného účtovníctva, mzdy a personalistika

MŠP s.r.o., Banská Bystrica

Účtovníctvo a daňové poradenstvo, mzdy

F.F.&F. s.r.o., Bratislava

Účtovné a daňové poradenstvo pre správcov konkurzných podstát, vedenie jednoduchého a podvojného účtovníctva a mzdovej agendy

Slovdata s.r.o., Košice

Predaj a servis počítačov a komponentov, predaj ekonomického a licenčného software, kopírovacie služby, PC tlač dokumentov, vedenie účtovníctva

Netland s.r.o. Prešov

Vývoj ekonomického softvéru Kompas 2000, školenia v oblasti informačných systémov, spracovanie účtovnej a ekonomickej agendy

Unitax SK s.r.o., Rimavská Sobota

Podnikateľské a daňové poradenstvo, spracovanie účtovnej a mzdovej agendy

Auditreal s.r.o., Hrnčiarovce nad Parnou

Vedenie podvojného a jednoduchého účtovníctva, mzdy a personalistika

Anymex s.r.o., Košice

Spracovanie účtovníctva, daní, miezd, poradenstvo, zakladanie živností a spoločností

Ľubica Rakovská, Zlaté Moravce

Jednoduché a podvojné účtovníctvo, mzdy a personalistika

ACE Centrum s.r.o., Považská Bystrica

Audítorská a účtovnícka spoločnosť - audit a uisťovacie služby, poradenstvo k aplikácii medzinárodných štandardov IFRS, kontroly v oblasti účtovníctva, vedenie účtovníctva, optimalizácia daní

Reimpex spol. s r.o., Bratislava

Komplexné služby v oblasti jednoduchého a podvojného účtovníctva, miezd, personálnej agendy

PDC s.r.o., Šamorín

Jednoduché a podvojné účtovníctvo, mzdy a personalistika, poradenstvo a daňová optimalizácia

Ing. Jozefa Šottníková, Jablonec

Vedenie jednoduchého a podvojného účtovníctva, spracovanie miezd

Ing. Alena Klučárová, Spišská Nová Ves

Ekonomické, účtovné a administratívne služby. Činnosť organizačných, účtovných a ekonomických poradcov

Ekoservis, Trnava

Jednoduché a podvojné účtovníctvo, rekonštrukcia účtovníctva, spracovanie daňového priznania

Ekonomika a Reality s.r.o., Poprad

Účtovné, ekonomické, realitné a správcovské služby

Abecon, Bratislava

Spracovanie jednoduchého a podvojného účtovníctva, mzdovej agendy

ADC-Ekonomická agentúra, Sološnica

Poradenské služby v oblasti daní, účtovníctva, vedenie jednoduchého a podvojného účtovníctva

Pebecomp s.r.o., Láb

Služby v oblasti jednoduchého a podvojného účtovníctva, miezd, personálnej agendy a ekonomického poradenstva. Predaj výpočtovej a kancelárskej techniky. Komplexné elektroinštalačné práce

Spoleko s.r.o., Bratislava

Vedenie jednoduchého a podvojného účtovníctva, mzdovej agendy, daňové a účtovné poradenstvo, podnikateľské zámery

Arthur&Partner s.r.o., Bratislava

Integrované odborné služby - vedenie účtovníctva a priebežný audit, daňové a právne poradenstvo, analýza firemného potenciálu, založenie spoločností na kľúč

D-Ekon s.r.o., Marianka

Služby v oblasti vedenia účtovníctva pre obchodné a výrobné spoločnosti, spoločnosti poskytujúce služby a neziskové organizácie

Ecovis LA Partners s.r.o., Bratislava

Služby v oblasti daňového, účtovného a finančného poradenstva, audítorské služby

ABD s.r.o., Ružomberok

Vedenie účtovníctva, spracovanie miezd, personalistika a ekonomické poradenstvo pre fyzické a právnické osoby, občianske združenia a bytové spoločenstvá

Acset s.r.o., Košice

Vedenie a spracovanie podvojného a jednoduchého účtovníctva, evidencia DPH, účtovanie zásob a majetku, daňové priznania

Boržík Top-Eko, Bratislava

Skupina odborníkov špecializujúca sa na pomoc podnikateľským subjektom v účtovníctve, audítorstve, daňovom a ekonomickom poradenstve

DZ-Servis, Dolný Kubín

Vedenie jednoduchého a podvojného účtovníctva, spracovanie miezd, daní, uzávierok

Ivok, Žiar nad Hronom

Nákladná automobilová doprava, doprava dodávkovým vozidlom. Vedenie jednoduchého účtovníctva

Ing. Matilda Duditšová, Košice

Vedenie jednoduchého a podvojného účtovníctva, audítorské služby, ekonomické poradenstvo, spracovanie znaleckých posudkov a vzdelávacia činnosť z oblasti účtovníctva

A-conto s.r.o., Trenčín

Spracovanie účtovných dokladov, vedenie peňažného denníka, evidencia faktúr, evidencia dane z pridanej hodnoty a zostavenie daňového priznania, spracovanie miezd
Stránka:   < Predošlá1234 5 6789Ďalšia >

Copyright © BEST.SK