Best.sk - slovenský internetový vyhľadávač

Vedenie účtovníctva a spracovanie miezd

Obsah > Firmy > Služby > Administratívne a účtovnícke služby >

Vedenie účtovníctva a spracovanie miezd

 
ODKAZY 151 - 200 z 408

F&G Consulting s.r.o., Bratislava

Vedenie jednoduchého a podvojného účtovníctva, mzdy a personalistika, účtovné a ekonomické poradenstvo

Július Bial, Hajnáčka

Účtovnícke služby, vedenie personálnej a mzdovej evidencie, výroba reklamných predmetov, vizitiek, letáčikov

KPS Poradenské centrum s.r.o., Bratislava

Podnikateľské a ekonomické poradenstvo, finančné analýzy a podnikateľské plány, vedenie účtovníctva

Accredo s.r.o., Šenkvice

Účtovné služby pre fyzické a právnické osoby, personálno-poradenské služby, prekladateľské služby - hlavné svetové jazyky

Ramzes s.r.o., Hybe

Vedenie jednoduchého a podvojného účtovníctva, mzdovej evidencie, vypracovanie daňových priznaní, výkazov

Agentúra Lucas, Košice

Jednoduché účtovníctvo, podvojné účtovníctvo, daňové priznanie, daň z príjmu, DPH. Mzdová a personálna agenda. Ekonomické poradenstvo

Emve Plus s.r.o., Košice

Spracovanie jednoduchého a podvojného účtovníctva, spracovanie DPH, miezd a personalistiky

Tatraaudit s.r.o., Bratislava

Audítorská činnosť, vedenie účtovníctva, spracovanie mzdovej agendy, poradenská činnosť, daňová optimalizácia a plánovanie, finančné analýzy

EKOnAg s.r.o., Bratislava

Ekonomický servis - vedenie jednoduchého a podvojného účtovníctva, vyhotovenie analýzy k predaju firmy, vyhodnotenie ekonomickej situácie, poradenstvo v prípade odkúpenia firmy, vyhotovenie dokumentácie v prípade potreby úveru, leasingu

Advanz s.r.o., Košice

Poradenstvo v oblasti financií a plánovania, vypracovanie žiadostí na čerpanie európskych a slovenských grantov, komplexné vedenie účtovníctva

D.P.F. s.r.o., Bratislava

Ekonomicko - poradenská a audítorská spoločnosť, vedenie účtovníctva

TaxEkon s.r.o., Bratislava

Spracovanie jednoduchého a podvojného účtovníctva, personalistika a mzdy, ekonomické poradenstvo

Audit Tax Consulting k.s., Bratislava

Daňové a ekonomické poradenstvo, audit, jednoduché a podvojné účtovníctvo, mzdová evidencia, vypracovanie daňového priznania

Final Consulting s.r.o., Košice

Spracovanie účtovnej evidencie, poradenstvo, zakladanie spoločností

Účtovníctvo BGA

Vedenie účtovníctva a mzdovej agendy so zameraním na malé a stredné spoločnosti

Adu.sk s.r.o., Bratislava

Audit, daňové poradenstvo, účtovníctvo, mzdy, elektronická archivácia

Sedam s.r.o., Bratislava

Vedenie jednoduchého a podvojného účtovníctva, rekonštrukcia účtovníctva, mzdová agenda

P.J. Servis s.r.o., Bratislava

Personálna a pracovná agentúra, vyhľadávanie a výber brigádnikov. Účtovnícke služby, mzdy a personalistika, daňové poradenstvo, zakladanie spoločností

Sapron a.s., Bratislava

Upratovacie služby - čistenie a upratovanie administratívnych budov, čistiace práce po maliaroch a remeselných úpravách, umývanie okien a presklených plôch, fasád budov a hál, spracovanie a vedenie podvojného a jednoduchého účtovníctva

Košice Audit s.r.o., Košice

Audítorské služby - audit individuálnej a konsolidovanej účtovnej závierky, audit súladu výročnej správy s účtovnou závierkou. Vedenie účtovníctva, znalecká činnosť, ekonomické poradenstvo

Goblet&Jenever Economy s.r.o., Bratislava

Služby v oblasti účtovníctva a miezd, poskytnutie sídla spoločnosti, zakladanie obchodných spoločností, zmeny v spoločnostiach

Fineal s.r.o., Bratislava

Ponuka ekonomických a účtovných služieb - vedenie účtovníctva, vypracovanie daňového priznania, riešenie otázok z ekonomiky, daní a financií

EMDE s.r.o., Nová Baňa

Vedenie účtovníctva, mzdovej agendy, dane, vypracovanie podnikateľských zámerov a interných smerníc

Fiftie s.r.o. Banská Bystrica

Vedenie jednoduchého a podvojného účtovníctva, mzdová agenda. Účtovné a ekonomické poradenstvo

For-Euro consulting s.r.o., Bratislava

Konzultačná spoločnosť - podnikateľský plán, príprava projektovej dokumentácie, realizácia projektu, účtovníctvo

Bilanx Slovakia s.r.o., Bratislava

Činnosť účtovných, organizačných a ekonomických poradcov, sprostredkovanie v oblasti obchodu a zákaziek, kúpa a predaj tovaru. Spracovanie účtovnej a mzdovej agendy, ekonomická činnosť, vykonávanie nezávislých inventúr

Setco s.r.o., Bratislava

Spracovanie jednoduchého a podvojného účtovníctva, mzdové účtovníctvo a personalistika, daňové poradenstvo a daňová optimalizácia, audítorské a iné špeciálne služby, ostatné ekonomické služby

AGJ, Bratislava

Vedenie jednoduchého a podvojného účtovníctva, zostavenie priznania k dani, ekonomické a účtovné poradenstvo, personálne poradenstva, mediačné služby

HZ PKF s.r.o., Prievidza

Audit obchodných, výrobných podnikov a inštitúcií, bankové a finančné audity, daňové a ekonomické poradenstvo, znalecké služby, projekty pre krízové riadenie a ich realizáciu, vedenie účtovníctva, rekvalifikačné kurzy

Perfeco s.r.o., Bratislava

Účtovné služby a mzdy pre fyzické a právnické osoby, zakladanie spoločností, poradenstvo

EkonTrio s.r.o, Trnava

Ekonomické a účtovné služby - jednoduché a podvojné účtovníctvo, DPH, mzdy a personalistika, kontrola účtovníctva, poradenstvo

Adekont s.r.o., Košice

Znalecká činnosť – oceňovanie a hodnotenie podnikov alebo jeho častí, ekonomické poradenstvo, vedenie jednoduchého a podvojného účtovníctva, vypracovanie účtovných závierok a daňových priznaní

Consultax, Bratislava

Poskytovanie poradenských služieb, vedenie ekonomickej a mzdovej agendy, audítorská činnosť, komplexné účtovníctvo, daňové poradenstvo

AT Plus, Bratislava

Vedenie podvojného účtovníctva a poskytovanie ekonomického poradenstva

Kredit Audit s.r.o., Bratislava

Audítorské služby, účtovné a ekonomické poradenstvo, vedenie účtovníctva a mzdovej agendy

ProAudit s.r.o., Zvolen

Komplexný účtovný a daňový servis

Konsolidácia s.r.o., Bratislava

Jednoduché a podvojné účtovníctvo, mzdová agenda, daňové poradenstvo, audit

UEC s.r.o., Prešov

Vedenie účtovníctva a ekonomické služby, mzdová agenda, riadenie

Abeko s.r.o., Sučany

Sústruženie, frézovanie, vŕtanie, delenie materiálu pílením, brúsenie. Vedenie účtovníctva a mzdovej agendy, ekonomické poradenstvo

Ekonomi, Nitra

Vedenie účtovníctva - jednoduché a podvojné účtovníctvo, spracovanie miezd, evidencia DPH, daňové priznanie, ekonomické poradenstvo

HajaConsult s.r.o., Prešov

Účtovnícke služby na zákazku a poradenstvo v oblasti účtovníctva a organizácie práce, spracovanie miezd

AZC a.s., Bratislava

Finančné poradenstvo - plány rozvoja investícií, privatizačné projekty, riadenie obežného kapitálu. Finančné a mzdové účtovníctvo, hodnotenie spoločností, kúpa a predaj spoločností

TH Data, Bratislava

Vedenie účtovníctva, mzdové a daňové účtovníctvo, ekonomické poradenstvo

Audit Slovakia Trenčín s.r.o., Trenčín

Súdnoznalecká činnosť v odbore účtovníctvo, audítorstvo a dane

Asap Consulting s.r.o., Svätý Jur

Účtovné a finančné služby, mzdové účtovníctvo, daňová evidencia, zakladanie a správa obchodných spoločností, poradenstvo v oblasti štrukturálnych fondov. Predaj ekonomického softvéru

B.M.C. s.r.o., Topoľčany

Vedenie účtovníctva, podnikateľské poradenstvo, audítorské služby, sprostredkovanie obchodu

Jamina s.r.o., Sereď

Spracovanie jednoduchého a podvojného účtovníctva, mzdová agenda, ekonomické a účtovné poradenstvo

Roves s.r.o., Bratislava

Vedenie jednoduchého a podvojného účtovníctva, spracovanie priznaní k DPH, spracovanie miezd, účtovné poradenstvo, pomoc začínajúcim účtovníkom

K+V servis s.r.o., Nitra

Manažovanie a organizácia podniku, personálne služby a poradenstvo, účtovníctvo finančné a mzdové, právne služby, služby v oblasti IT, internetový obchod s výpočtovou technikou

Adcom s.r.o., Čadca

Spracovanie jednoduchého a podvojného účtovníctva pre fyzické a právnické osoby

Stránka:   < Predošlá123 4 56789Ďalšia >

Copyright © BEST.SK