Best.sk - slovenský internetový vyhľadávač

Vedenie účtovníctva a spracovanie miezd

Obsah > Firmy > Služby > Administratívne a účtovnícke služby >

Vedenie účtovníctva a spracovanie miezd

 
ODKAZY 101 - 150 z 408

Ing. Anna Bachratá, Bratislava

Služby v oblasti účtovníctva - audit, daňové poradenstvo, vedenie účtovníctva, mzdy a personalistika prostredníctvom licencovaného auditora a daňového poradcu s osvedčením

GemerAudit s.r.o., Rožňava

Služby audítora, daňové a účtovné poradenstvo, znalecká činnosť, vedenie účtovníctva

Atragene s.r.o., Bratislava

Vedenie jednoduchého a podvojného účtovníctva, účtovanie DPH, spracovanie miezd a daňového priznania, poradenstvo ekonomické a finančné

Ekon Audit B.M.J. s.r.o., Smižany

Audit, daňové poradenstvo, ekonomické a finančné poradenstvo, účtovné poradenstvo, vedenie ekonomickej agendy

Adorea SK, s.r.o., Bratislava

Vedenie jednoduchého a podvojného účtovníctva, mzdy, daňové priznania a kniha jázd

JES účtovníctvo s.r.o., Bratislava

Účtovné a poradenské služby pre fyzické a právnické osoby. Jednoduché a podvojné účtovníctvo, mzdová evidencia, dane, štatistiky

S&Partners s.r.o., Trenčín

Poradenské, asistenčné a konzultačné služby zamerané na pomoc podnikateľským subjektom pri zahájení a rozvoji podnikania, následná asistencia v oblasti účtovníctva, daní, práva, personálneho manažmentu a finančného poradenstva

Somi Trenčín s.r.o., Trenčín

Tvorba a predaj mzdového softvéru, tvorba softvéru na zákazku, školenia pre mzdové účtovníčky, spracovanie miezd

Mado s.r.o., Rajecké Teplice

Komplexný balík ekonomického softvéru pre podnikateľské subjekty, neziskové, rozpočtové a príspevkové organizácie. Služby softvérové a účtovné - školenia, konzultácie, inštalácie, servis

Agrico s.r.o., Závadka nad Hronom

Spracovanie jednoduchého a podvojného účtovníctva, príprava a spracovanie miezd a mzdovej agendy, ekonomické a daňové poradenstvo. Predaj a poradenstvo v oblasti výpočtovej techniky. Webdesign

Ekospol M&L s.r.o., Bratislava

Spracovanie jednoduchého a podvojného účtovníctva, mzdová a personálna agenda, daňové priznania

Ergona, a.s., Bratislava

Služby v oblasti životného prostredia. Enviromantálne poradenstvo. Konzultačno poradenská činnosť a projektové riešenia v oblasti životného prostredia

AccoFin Consulting s.r.o., Bratislava

Poskytovanie podvojného a jednoduchého účtovníctva, finančno-ekonomické poradenstvo, vedenie mzdovej agendy

Final efekt, s.r.o., Košice

Účtovníctvo, DPH, mzdová a personálna agenda pre malé a veľké závody. Zakladanie spoločností. Školenia a doučovanie z účtovníctva. Právne služby. Preklady z a do nemeckého jazyka

Interaudit International s.r.o., Bratislava

Audit, podvojné a jednoduché účtovníctvo, konsolidácia, poradenstvo, analýza

Auditex s.r.o., Bratislava

Audit, účtovníctvo, poradenstvo, finančné analýzy, daňové zastupovanie, forfaiting, vydávanie publikácií, poradenstvo v konkurznom konaní, odborný servis pri zakladaní spoločnosti, poradenstvo pri zmene vlastníckych vzťahov v spoločnostiach

Ekonomická Kancelária, Nitra

Audit, vedenie účtovníctva a mzdovej agendy, personalistika firiem, ekonomické poradenstvo, vyhotovenie podnikateľských plánov, zakladanie firiem

Varing, Košice

Služby v oblasti účtovníctva, daní, účtovného a ekonomického poradenstva

Adventor s.r.o., Košice

Outsourcing miezd, podnikateľské poradenstvo

TS-Consulting s.r.o., Bratislava

Zakladanie obchodných spoločností, prevod a predaj spoločností, registračné sídlo, vedenie účtovníctva

Belevenis s.r.o., Humenné

Vedenie jednoduchého a podvojného účtovníctva, mzdy, dane. Predaj programu Pohoda

Zlata s.r.o., Šenkvice

Vedenie a spracovanie účtovníctva a miezd

Avison s.r.o., Banská Bystrica

Ekonomická kancelária - účtovníctvo, mzdy, dane, poradenstvo, školenia, odborné články a publikácie

Kodas Consulting s.r.o., Žilina

Komplexné služby v oblasti ekonomického a účtovného poradenstva a spracovania účtovníctva a miezd

Jako s.r.o., Košice

Audítorská činnosť, daňové a ekonomické poradenstvo, spracovanie účtovníctva, právne poradenstvo, zastupovanie klienta, mzdy a personalistika, realitná činnosť, projektová činnosť

Damal s.r.o., Bratislava

Účtovnícke služby, spracovanie miezd, ekonomické poradenstvo, podnikateľské poradenstvo

Účtos s.r.o., Trenčín

Poskytovanie komplexných účtovníckych služieb pre podnikateľov, obchodné spoločnosti a neziskové organizácie

Ekorekt, s.r.o., Bratislava

Ekonomické služby pre podnikateľov - vedenie jednoduchého a podvojného účtovníctva, ročné uzávierky hospodárenia, vedenie mzdovej a personálnej agendy

Accra s.r.o., Nitra

Jednoduché a podvojné účtovníctvo, kontrola dokladov, mzdy a personalistika, vypracovanie knihy jázd, evidencia DPH, ekonomické poradenstvo

AZ-Stubed s.r.o., Bratislava

Vedenie jednoduchého a podvojného účtovníctva. Telekomunikačné a PC siete. Potápačské a plavecké kurzy, rekreačný jachting. Masážny salón Monika

A-tax s.r.o., Trnava

Účtovníctvo a evidencia DPH, spracovanie miezd, finančné poradenstvo

Lamnia s.r.o., Bratislava

Vedenie jednoduchého a podvojného účtovníctva, mzdové účtovníctvo

ABC - Audit, s.r.o., Bratislava

Audit, účtovníctvo, daňové poradenstvo

Antaree Solutions s.r.o., Liptovský Mikuláš

Spracovanie jednoduchého a podvojného účtovníctva, daňových priznaní, personalistiky a miezd, daňové poradenstvo

Auditio Consulting s.r.o., Bratislava

Daňové poradenstvo, vedenie účtovníctva, služby pre zahraničných investorov, poradenské služby, mediácia

Solidita s.r.o., Bratislava

Audítorská, účtovnícka a konzultačná spoločnosť. Organizovanie odborných seminárov na témy audítorských, účtovníckych a daňových otázok

Pegas trade s.r.o., Prievidza

Vedenie jednoduchého a podvojného účtovníctva pre malé a stredné účtovné jednotky, vedenie účtovníctva priebežne, spracovanie účtovníctva aj spätne, riadnej účtovnej závierky, mimoriadnej účtovnej závierky, vedenie a spracovanie mzdovej agendy

WebiNet s.r.o., Bratislava

Spracovanie jednoduchého a podvojného účtovníctva, mzdovej agendy. Zakladanie, likvidácia a konkurzy spoločností

Tehas s.r.o., Kysucké Nové Mesto

Služby v oblasti ochrany pred požiarmi, bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, vedenie jednoduchého a podvojného účtovníctva

Drevo Interiér, Trstená

Stolárska výroba - interiérové dvere, kuchynské linky, šatníky. Vedenie účtovníctva, finančné plány a analýzy

Intes Trnava s.r.o.

Ekonomické a účtovné služby, predaj ekonomického programu

AT Advisory s.r.o., Borský Mikuláš

Audit, účtovníctvo, dane, ekonomické poradenstvo

Timea Au-pair Agency, Bardejov

Sprostredkovanie práce vo Veľkej Británii. Preklady a korektúry. Poradenské služby. Vedenie účtovníctva, miezd a personalistiky. Zamestnávanie elektrikárov v Českej republike. Au - Pair pobyty

Cosper k.s., Bratislava

Vedenie účtovníctva a ekonomické poradenstvo

Duma Consult, Prešov

Vedenie účtovníctva pre malé a stredné firmy, daňová optimalizácia nákladov, finančná analýza

Finkoma s.r.o., Banská Bystrica

Vedenie účtovníctva, spracovanie priznania k dani z pridanej hodnoty a dani z príjmov, daňové poradenstvo, právne vymáhanie pohľadávok, zakladanie obchodných spoločností, vypracovanie podnikateľských plánov

Creo&Consult s.r.o., Banská Bystrica

Poradenstvo v oblasti podnikania a podnikových procesov, účtovný servis, vývoj softvéru

Aner Haus s.r.o., Bratislava

Komplexné služby pre rodinu a domácnosť. Služba gazdinky - pomocnica v domácnosti. Služba opatrovateľky. Maľovanie, stierkovanie. Firemné upratovanie. Univerzálny majster priamo do bytu, domu, či firmy. Účtovné služby

Basilica s.r.o., Bratislava

Dane, finančné plány a analýzy, podvojné a jednoduché účtovníctvo, spracovanie miezd a personalistiky, podnikateľské poradenstvo

Fenix Group, Zvolen

Elektroinštalácie, montáž elektrických prípojok, konzultačná a poradenská činnosť v elektrotechnike. Vedenie účtovníctva
Stránka:   < Predošlá12 3 456789Ďalšia >

Copyright © BEST.SK