Best.sk - slovenský internetový vyhľadávač

Tlmočenie

Obsah > Firmy > Služby > Jazykové a prekladateľské služby >

Tlmočenie

 
ODKAZY 101 - 115 z 115

Suzanne, Nitra

Hostesingová agentúra, kompletný servis pre vystavovateľov, tlmočenie, upratovací servis

Iva Koruk

Prekladateľstvo a tlmočnícke služby - holandština

Sinaxis s.r.o., Bratislava

Spoločnosť so zameraním na obchodné aktivity v Číne. Dovoz a vývoz do Číny, investičné poradenstvo, preklady a tlmočenie z čínskeho jazyka

Ariana-jazykové centrum s.r.o., Bratislava

Preklady a tlmočenie z a do 38 jazykov, odborné preklady, korektúry textov, grafické spracovanie prekladov

Mgr. Pavel Šimove, Bratislava

Poskytovanie sprievodcovských, tlmočníckych a prekladateľských služieb

Elan 1 s.r.o., Bratislava

Komplexný jazykový servis - vzdelávacie, prekladateľské a tlmočnícke služby. Tvorba individuálnych vzdelávacích programov pre stredný a vrcholový manažment

Heuréka translation s.r.o., Bratislava

Preklady z/do európskych a svetových jazykov v rozličných odboroch. Simultánne, konzekutívne tlmočenie, tlmočenie po telefóne, súdny tlmočník. Prenájom tlmočníckej infratechniky, videotechniky, ozvučenie priestorov

Agentúra Actuel

Preklady z/do 12 jazykov, korektúry, expresné preklady. Konzekutívne a simultánne tlmočenie, textárske služby, online objednávky

Langvista s.r.o., Bratislava

Preklady, právnické preklady, medicínske preklady, preklady www stránok, výučba jazykov, tlmočenie zo všetkých a do všetkých svetových jazykov

European translation solutions s.r.o., Bratislava

Preklady, tlmočenie, notársky a súdne overené preklady, korektúry, textové a grafické spracovanie dokumentov. Európske a ázijské jazyky, esperanto, latinčina

Mgr. Miloš Švantner, Bratislava

Profesionálne preklady a tlmočenie z/do nemeckého, nórskeho a švédskeho jazyka

Eska Consulting-Transport, Bratislava

Preklady a tlmočenie z/do tureckého jazyka - právne texty, jazykové korektúry, konzekutívne, simultánne, sprievodné tlmočenie. Poradenské služby pre turecké firmy a slovenské firmy podnikajúce v Turecku, obchodné zastúpenie

Vallis-jazykové vzdelávanie s.r.o., Trnava

Jazykové kurzy, preklady, tlmočenie a doučovanie. Anglický, nemecký, taliansky, španielsky, francúzsky, arabský jazyk

Skypers, Piešťany

Jazyková škola, kurzy, preklady, tlmočenie (anglický, nemecký, ruský, francúzsky, taliansky, španielsky jazyk)

E.m.m.a. vzdelávacia agentúra, Bratislava

Jazykové vzdelávanie v anglickom, nemeckom a španielskom jazyku, výučba slovenského jazyka pre cudzincov. Jazykové kurzy v materských školách, kurzy hravej angličtiny pre deti od 1,5 roka. Preklady a tlmočenie
Stránka:   < Predošlá12 3 

Copyright © BEST.SK