Best.sk - slovenský internetový vyhľadávač

Tlmočenie

Obsah > Firmy > Služby > Jazykové a prekladateľské služby >

Tlmočenie

 
ODKAZY 51 - 100 z 115

All-Out s.r.o., Nitra

Prekladateľské a tlmočnícke služby v oblastiach techniky, obchodu, legislatívy. Zabezpečenie podujatí firemného charakteru na kľúč, realizácia reklamných aktivít

ABC Lingua, Bytča

Jazykové kurzy, prekladateľské a tlmočnícke služby

In-line Management, Bratislava

Preklady vo všetkých svetových a väčšine európskych jazykoch. Tlmočnícke služby. Prenájom profesionálnej ozvučovacej techniky. Umelecká agentúra - management skupín a hudobná produkcia Fermata

Abies s.r.o., Bratislava

Preklady akýchkoľvek textov a súborov, súdno-znalecké preklady, tlmočenie, vkladanie a spracovanie obrázkov a grafiky, tlmočnícka a prezentačná technika, ozvučenie

Translang, Zvolen

Preklady a tlmočenie z/do anglického, nemeckého, talianskeho a francúzskeho jazyka, výučba anglického a talianskeho jazyka

Helvik, Košice

Podnikateľské a organizačné poradenstvo, tlmočenie a preklady - maďarský, anglický, nemecký a ruský jazyk. Zakladanie a správa obchodných spoločností, aplikácia obchodného práva, zastupovanie v súdnych sporoch

Interpret, Banská Bystrica

Úradné preklady s pečaťou certifikovaného prekladateľa. Tlmočenie - simultánne, konzekutívne, po telefóne, tlmočenie s výjazdom. 30 jazykov

rois, s.r.o., Žilina

Preklady, tlmočenie, grafické spracovanie, lokalizácia

Inter Alia s.r.o., Žilina

Súdne overené preklady, konzekutívne a simultánne tlmočenie, korektúry. Grafické spracovanie, kreatívny dizajn, digitálna a ofsetová tlač

Asined s.r.o., Poprad

Preklady z/do všetkých svetových jazykov - úradné a firemné dokumenty, reklamné a prezenčné materiály, ekonomické a právnické texty, rozsudky. Tlmočenie - simultánne, konzekutívne, šušotáž. Jazykové a rekvalifikačné kurzy. Predaj jazykovej literatúry

Agentúra Layka, Martin

Preklady a tlmočenie. Angličtina, ruština, nemčina, holandčina, poľština, ponuka súdnych prekladov

Mgr.Michaela Šimove, Mýtna

Prekladateľské a tlmočnícke služby z/do talianskeho jazyka, vyučovanie individuálne a skupinové

Roman Gajdoš, Košice

Francúzština - konferenčné a súdne tlmočenie

Mgr. Milan Ivan, Bratislava

Preklady a tlmočenie do čínštiny, rýchlokurz čínskeho jazyka

Atingo, Bratislava

Prekladateľské a tlmočnícke služby

ForUs, Košice

Výučba jazykov, kurzy pre deti a dospelých, firemná výučba. Tlmočnícke služby telefonicky alebo s výjazdom do zahraničia. Preklady do/z anglického, nemeckého, talianskeho, francúzskeho a španielskeho jazyka, korektúry textov

P & T Worldwide Services, Bratislava

Preklad, súdno-znalecký preklad, simultánne tlmočenie, konzekutívne tlmočenie, chuchotage (tlmočenie šuškaním), tlmočenie z listu, jazykové poradenstvo, interkultúrna mediácia, výučba jazykov

Top Service, Nitra

Prekladateľské a tlmočnícke služby z/do rôznych svetových jazykov, súdne overené preklady. Tlmočenie konzekutívne, simultánne, konferenčné tlmočenie, súdne, tlmočenie po telefóne, tlmočenie s výjazdom

European Languages Learning Institution, Nové Zámky

Jazyková škola, tlmočenie, preklady

Accent, Košice

Výučba jazykov, jazykový audit, prekladateľské a tlmočnícke služby

Language Service, Žilina

Preklady, tlmočenie, korektúry, grafické spracovanie dokumentov a výučba jazykov

Fudu s.r.o., Bratislava

Preklady a tlmočenie bežných a netradičných jazykov so zameraním na európske jazyky. Súdne overené preklady, odborné a úradné preklady. Konzekutívne a simultánne tlmočenie

VKM s.r.o., Bratislava

Simultánne tlmočenie kabínové + technika, konferenčné tlmočenie (prednášky, semináre, školenia, obchodné rokovania), odborné tlmočenie. Hostesky. Písomné preklady

LX Preklady, Lučenec

Prekladateľská a tlmočnícka agentúra v Lučenci s pobočkami na Slovensku. Overené preklady dokumentov

Kern Services, Trenčín

Tlmočnícke služby - konzekutívne, simultánne konferenčné, sprievodcovské. Písomné preklady - technické podklady a dokumenty, príručky, brožúry, správy, vyhlásenia, knihy, články. Anglický, španielsky a český jazyk

S-Club, Levice

Jazykové kurzy, tlmočenie, preklady, doučovanie, príprava na maturity z cudzieho jazyka

Global Language Institute, Banská Bystrica

Výučba cudzích jazykov, zahraničné pobyty, tlmočenie a preklady

Celebrio s.r.o., Bratislava

Preklady z/do anglický, ruský, francúzsky jazyk, korektúry prekladov a textov, jazyková výučba, tlmočenie. Upratovacie práce v domácnostiach, kanceláriách a novostavbách

VZO s.r.o., Šurany

Tlmočnícke a prekladateľské služby - anglický, maďarský jazyk. Facility marketing manažment pre malé a stredné firmy, event manažment

Veja, Rudina

Prekladateľstvo, tlmočenie, výučba nemeckého jazyka. Preklady z nemčiny do slovenčiny, preklady zo slovenčiny a češtiny do nemčiny. Tlmočenie z nemčiny do slovenčiny, tlmočenie zo slovenčiny do nemčiny. Jednojazyčná aj dvojjazyčná výučba nemčiny

Agentúra Stella, Banská Bystrica

Prekladateľská a tlmočnícka agentúra

C&H agency s.r.o., Bratislava

Odborný preklad a tlmočenie do 46 jazykov, kongresy a eventy, reklamné kampane

Agentúra AC s.r.o., Bratislava

Komplexné a expresné prekladateľské a tlmočnícke služby v rôznych jazykoch, preklady so súdnym overením, technické preklady

Mgr.Jarmila Pátková, Bratislava

Kompletné prekladateľské a tlmočnícke služby v španielčine a francúzštine

Cambridge, Poprad

Súkromná jazyková škola - individuálna a skupinová výučba jazykov. Počítačové kurzy. Tlmočnícko-prekladateľská a sprievodcovská agentúra

Allegra s.r.o., Blatné

Výučba anglického a nemeckého jazyka, preklady a tlmočenie. Konzultácie a poradenstvo v oblasti informačných technológií, projekty informačných systémov

Ing.Mohd Hammad Ph.D., Nitra

Prekladateľ a tlmočník z a do arabského jazyka. Súdne preklady, korektúry prekladov, expresné preklady. Simultánne, konzekutívne, súdne, sprievodné, konferenčné tlmočenie, tlmočenie s výjazdom do zahraničia

PT Servis s.r.o., Bratislava

Simultánne tlmočenie, konzekutívne tlmočenie, odborné preklady, korektúry, preklady overené súdnym tlmočníkom

Marián Miliczki, Košice

Preklady odborných a spoločenskovedných textov a tlmočenie pri jednaniach, inštruktážach z a do talianskeho jazyka. Jazykové kurzy všetkých úrovní pre jednotlivcov a skupiny

Mgr. Karol Šeffer, Nitra

Súdne tlmočenie a preklady z anglického a španielskeho jazyka

Centrum prekladov a grafiky s.r.o., Bratislava

Preklady a tlmočenie do rôznych jazykov, súdne overené preklady. Odborné, rokovacie konzekutívne, konferenčné a kabínové tlmočenie. Grafický dizajn, grafická úprava prekladov, reklamný dizajn

Gold-Tech s.r.o., Hamuliakovo

Preklady a konzekutívne tlmočenie. Poradenstvo pre oblasť chemických látok a prípravkov, vypracovanie kariet bezpečnostných údajov

Winterpack s.r.o., Bratislava

Preklady a tlmočenie v holandskom jazyku

N.R.V. s.r.o., Bratislava

Prekladateľské a tlmočnícke služby vo viac ako 25 svetových jazykoch

Person Efekt Zvolen s.r.o., Zvolen

Vyhľadanie a odborný výber pracovníkov, psychodiagnostické posudky vlastných zamestnancov firiem. Prekladateľské a tlmočnícke služby, administratívne práce

Mgr.Stanislav Vavrovský, Bratislava

Súdny tlmočník a prekladateľ z/do čínskeho jazyka (mandarínčina)

Europreklady

Združenie úradných prekladateľov - úradné preklady a tlmočenie, súdne preklady. Anglický, francúzsky, nemecký, španielsky a taliansky jazyk. Prekladateľské služby v Bratislave, Piešťanoch a Liptovskom Mikuláši. Výučba jazykov

Jazyková škola Lingva, Michalovce

Medzinárodne certifikovaná súkromná jazyková škola. Anglický, nemecký, francúzsky, taliansky, španielsky a ruský jazyk a slovenský jazyk pre cudzincov. Tlmočnícke služby a preklady so súdnoznaleckou pečiatkou

Tankred s.r.o., Bratislava

Preklady a tlmočenie - AJ, NJ, SJ, redakčné a vydavateľské práce, poradenstvo v oblasti vzťahov k verejnosti

Levanta, Bratislava

Profesionálne prekladateľské a tlmočnícke služby. Oblasti prekladania: politika, právo, ekonómia, chémia, stavebníctvo, strojárstvo, zdravotníctvo a iné. Jazyky: anglický, bosenský, český, chorvátsky, macedónsky, srbský, francúzsky, ruský

Stránka:   < Predošlá1 2 3Ďalšia >

Copyright © BEST.SK