Best.sk - slovenský internetový vyhľadávač

Návrhy a realizácia telekomunikačných sietí

Obsah > Firmy > Služby > Telekomunikačné služby >

Návrhy a realizácia telekomunikačných sietí

 
ODKAZY 51 - 54 z 54

Monti s.r.o., Bratislava

Vnútorné a vonkajšie telefónne rozvody, štruktúrované PC siete, zabezpečovacie zariadenia, priemyselné kamerové systémy

Comtel s.r.o., Prievidza

Dodávka a montáž pobočkových ústrední, faxov, telefónov, záznamníkov, komunikačných systémov pre zdravotníctvo a sociálnu sféru, štruktúrovaná kabeláž, montáž slaboprúdových rozvodov. Servis telekomunikačnej techniky

Sadtel Slovakia a.s., Bratislava

Komplexná výstavba inžinierskych sietí pre telekomunikačné, dátové, televízne a energetické rozvody, riadené pretlaky (riadené mikrotunelovanie) ciest, železníc, vodných tokov bezvýkopovou technológiou

MG-Mont s.r.o., Svätý Jur

Elektroinštalácie, montáž, údržba a opravy slaboprúdových zariadení a telekomunikačných zariadení, metalické a optické káble, štruktúrovaná kabeláž, pobočkové telefónne ústredne, náhradné zdroje
Stránka:   < Predošlá1 2 

Copyright © BEST.SK