Best.sk - slovenský internetový vyhľadávač

Technické poradenstvo

Obsah > Firmy > Služby > Poradenstvo, konzultácie >

Technické poradenstvo

 
ODKAZY 101 - 150 z 150

Čerpadlá Tatry s.r.o., Poprad

Predaj, montáž a servis čerpacej techniky a náhradných dielov. Návrhy, riešenia, poradenská činnosť, predaj prírubových a závitových armatúr, vykurovacej, sanitárnej, záhradnej, meracej a regulačnej techniky, miešadiel, vodovodných a kanalizačných rúr

TPZ Servis s.r.o.

Registrácia liečiv, podpora registračného procesu a uvádzania liekov na trh

IT alarm, spol. s r.o., Košice

Dodávka, montáž, revízia, servis, konzultačná činnosť v oblasti elektronických zabezpečovacích a monitorovacích systémov. Dodávka, montáž, projektovanie štruktúrovaných káblových systémov. Predaj komponentov výpočtovej techniky

Piaps, Žilina

Poľnohospodárske, inžinierske a poradenské služby - systémy hospodárenia, operatívne poradenstvo vo výžive rastlín, posudzovanie vplyvov na životné prostredie

Chemleg, Nitra

Odborné poradenstvo v oblasti chemickej legislatívy

Sanielit, Trenčín

Vypracovanie dokumentácie systému zabezpečenia kontroly hygieny potravín HACCP, vypracovanie kompletnej dokumentácie Správnej výrobnej a hygienickej praxe, vypracovanie sanitačného programu, školenie zamestnancov v oblasti hygieny potravín

Rimi, Rimavská Sobota

Vypracovanie dokumentácie firiem - odpadové, vodné hospodárstvo, ovzdušie, Prevádzkový poriadok, havarijný plán, schvaľovacie konania, EAN, etikety, karty bezpečnostných údajov, výrobca, dovozca

Eurotax Slovakia s.r.o., Bratislava

Online ocenenie vášho auta, technické publikácie o vozidlách

ČKD Dukla, Montáže s.r.o., Žilina

Služby v oblasti energetiky a teplárenstva. Poradenstvo, projektovanie, spracovanie energetických auditov a štúdií, dodávka, montáž, opravy kotlov, potrubných rozvodov, hydraulické vyregulovanie vykurovacích sústav a termostatizácia

Eliss s.r.o., Žilina

Návrhy a aplikácie riadiacich systémov, procesná automatizácia a modernizácia výrobných liniek, konzultačné služby v oblasti automatizácie

Colt International s.r.o., Bratislava

Technické zariadenie budov tretej generácie - protipožiarna ochrana, vetranie, vykurovanie, klimatizácia, slnolamy a technika denného svetla

Lignoservis, Bratislava

Odborné posudky drevených stavebných konštrukcií, znalecké posudky. Poradenská a lektorská činnosť v oblasti drevených stavebných konštrukcií a ochrany dreva. Predaj chemických prípravkov na ochranu dreva

Dauba s.r.o., Valaská

Zlievanie železných a neželezných kovov, technické poradenstvo v oblasti hutníctva a strojárstva

Raciostyl a.s., Košice

Poradenstvo na cirkuláciu kontajnerov a v oblasti manipulačnej a skladovacej techniky, plánovanie toku výroby. Sprostredkovanie manipulačnej techniky a regálových systémov. Delenie, tvárnenie, spájanie a povrchová úprava kovov

Environmentálne služby Trnava, s.r.o., Trnava

Environmentálne poradenstvo a auditorská činnosť životného prostredia, auditorstvo v oblasti životného prostredia, bezpečnostné inžinierstvo, zavádzanie enviromentálneho systému podľa ISO 14001

Fluidconsult, Žilina

Diagnostika hydraulických zariadení. Kurzy a školenia v odbore hydraulických zariadení. Predaj hadíc Continental

Power System Management s.r.o., Košice

Poradenská, konzultačná a inžinierska činnosť v oblasti elektroenergetiky

Domec s.r.o., Banská Bystrica

Energetická certifikácia budov, termosnímky objektov, testy vzduchotesnosti budov, energetické posudky a audity, energetické poradenstvo

Inštalcomp s.r.o., Bardejov

Vykurovanie, zdravotechnika, plynofikácia. Návrhy, projekty, poradenstvo, rozpočty, realizácia, montáž, servis

Gold-Tech s.r.o., Hamuliakovo

Preklady a konzekutívne tlmočenie. Poradenstvo pre oblasť chemických látok a prípravkov, vypracovanie kariet bezpečnostných údajov

Econs s.r.o., Košice

Projektová, konzultačná a inžinierska činnosť v oblasti tepelnej a priemyselnej energetiky

Atemsec a.s., Bratislava

Vypracovanie komplexnej bezpečnostnej politiky, spracovanie bezpečnostných projektov v súlade s právnou úpravou, audit bezpečnostného systému, audit ochrany osobných údajov, bezpečnostné školenia

Rea Slovteam s.r.o., Banská Bystrica

Kovovýroba z rôznych druhov materiálu, kusová a malosériová výroba dielcov, CNC trieskové obrábanie. Technické a technologické poradenstvo v oblasti trieskového obrábania kovov a plastov

Process Control s.r.o., Púchov

Práce v oblasti automatizácie, regulácie a merania. Návrhy, dodávky a servis meracích a automatizačných systémov v oblasti vykurovania, riadenia gumárenských výrobných a testovacích liniek

Ceto, Bratislava

Obchod so spojovacím materiálom, technické poradenstvo a konštrukčná výpomoc pri riešení problémov so spojovacími prvkami

G-Ateliér s.r.o., Gelnica

Architektonická kancelária, architektonicko-urbanistické služby. Zabezpečenie legalizácie stavieb, ich dozorovanie, zastupovanie investorov a poradenská činnosť v predmetnom odbore

Vaneso s.r.o., Veľký Biel

Digitálne spracovanie a výroba videozáznamov, predaj, montáž, poradenstvo a kompletné riešenia pre systémy domáceho kina

Ateliér Lasica, Skalica

Projektová a inžinierska činnosť, urbanistické štúdie sídiel a zón, zadania stavieb, výkon stavebného dozoru a vedenie kolaudačného konania, stavebná poradenská činnosť

Weld-Zvar s.r.o., Dolný Kubín

Predaj zváracej techniky, prídavných materiálov, zváracích potrieb. Servis zváracej techniky, poradenstvo v oblasti zvárania a rezania kovov

Ekolux, Nitra

Elektro - predaj svietidiel a svetelných zdrojov. Elektromontážne práce, meranie intenzity osvetlenia, svetelno-technické návrhy

Augusín Vilem, Bratislava

Elektro, elektromontáže, elektrorevízie, odborné skúšky, revízie, búracie a sekacie práce, kábelovanie telefónnych a počítačových sietí

Prosystemy s.r.o., Budmerice

Služby vývoja a výskumu v oblastiach informačných technológií, informačných vied a aplikovanej matematiky. Návrh a optimalizácia riadenia, nastavovanie a kalibrácia riadenia, modelovanie systémov

Gemerterm-projekcia s.r.o., Rimavská Sobota

Projektová činnosť pre vykurovacie, tepelné a plynové zariadenia, zdravotechniku, verejné kanalizácie, vodovody. Poradenská, konzultačná a inžinierska činnosť

Ing. Jarmila Božíková, Láb

Poradenská a konzultačná agentúra v oblasti potravinárstva

Stacho Group, Vrútky

Výrobný a rozvojový program na technické prvky a zostavy pracujúce prevažne na báze tlakovej vzduchotechniky

Gasbridge s.r.o., Košice

Nákup a predaj surovín, polotovarov a tovarov pre potreby metalurgie a stavebníctva. Poradenstvo pre podmienky dopravy a obchodu zemného plynu na území Slovenska

Ing. Robert Brna, Šurany

Energetická certifikácia budov - energetické certifikáty o skutočnom zhotovení budovy z hľadiska jej energetickej hospodárnosti

Dipa s.r.o., Senica

Služby v oblasti inžinierskej činnosti, stavebného manažmentu, stavebného a technického dozoru, rozpočtov a kalkulácií stavieb

Inter M&K s.r.o., Košice

Organizačné poradenstvo, implementácia procesov vo väzbe na riadenie ľudských zdrojov - InLook system

Energoinvest a.s., Bratislava

Projekcia optimalizácie energetickej náročnosti, inžiniering stavebných a technologických projektov, realizácia projektov, outsourcingové služby

Sting-Energo s.r.o., Banská Bystrica

Energetické poradenstvo a služby - výroba a predaj tepla, dodávka a montáž rozdeľovačov, energetické audity

HSH Group s.r.o., Košice

Fotovoltaické solárne systémy – návrh, realizácia a servis. Energetický audit pre výrobu a rozvod energetických médií. Návrh, dodávka a montáž progresívnych LED systémov pre osvetlenie budov

SimulPlast s.r.o., Poprad

Poradenstvo, analýza a optimalizácia vstrekovania, znižovanie nákladov simuláciou procesu vstrekovania, moldflow analýzy, materiálové poradenstvo. Predaj simulačného software Moldex3D, školenia, semináre

Agro-kovo s.r.o., Sereď

Predaj náhradných dielov na poľnohospodárske stroje a poradenská činnosť v oblasti poľnohospodárstva

Lamo, Bratislava

Návrhy a realizácia úprav motorov do pretekárskych vozidiel, technické poradenstvo

Vyregulovanie.sk s.r.o., Liptovský Mikuláš

Hydraulické vyregulovanie vykurovania, teplej vody a sústav centrálneho zásobovania teplom - tvorba projektovej dokumentácie, realizácia optimálneho nastavenia, riešenie prevádzkových porúch

Ing. Ján Hučko, Bratislava

Znalecké činnosti v odboroch elektrotechnika, optika, znalecké posudky, odhad hodnoty, stanovenie všeobecnej hodnoty zariadení, vyraďovanie zariadení, znalectvo

T-Tech s.r.o., Bratislava

Poradensko-konzultačná, lektorská a sprostredkovateľská činnosť v oblasti technológií, zariadení a technických vied. Konštrukčné práce v strojárstve, stavba a výroba strojov a prístrojov s mechanickým pohonom

Mrg. Monika Kováčová, Trnava

Poradenstvo a zavedenie systému riadenia kvality, systému životného prostredia, systému bezpečnosti potravín, informácií a práce, systému HACCP

Pronstav, Zlaté Moravce

Architektonicko-stavebné služby a technicko-prípravné služby, technické poradenstvo
Stránka:   < Predošlá12 3 

Copyright © BEST.SK