Best.sk - slovenský internetový vyhľadávač

Technické poradenstvo

Obsah > Firmy > Služby > Poradenstvo, konzultácie >

Technické poradenstvo

 
ODKAZY 51 - 100 z 150

Termotechna a.s., Bratislava

Realizácia - tepelné, chladové izolácie, stavebné zatepľovanie obvodových a strešných plášťov a strešnej konštrukcie. Projekty, montáže a dodávky - tepelné izolácie teplovodov, horúcovodov, parovodov, aparátov, zásobných nádrží, kolón, kotlov, čerpadiel

Elconder, Bratislava

Výroba, opravy a rekonštrukcie kompenzačných rozvádzačov. Analýzy siete u odberateľa elektrickej energie

Koremo s.r.o., Dolný Kubín

Navrhovanie, konštrukcia a realizácia jednoúčelových strojov. Výroba prototypov strojov, atypických zdvíhacích a manipulačných zariadení. Poradenstvo v oblasti hydraulických, pneumatických, elektrických rozvodov a ovládacích prvkov

Epicor Software Slovakia s.r.o., Bratislava

Poskytovanie podnikových informačných systémov, riadenie starostlivosti o zákazníkov, riadenie dodávateľsko - odberateľských operácií a automatizácia procesov vo firmách

Ing. Kristína Venglovská, Košice

Audítorská kancelária - účtovný audit, účtovné, daňové a ekonomické poradenstvo, meranie hluku v životnom a pracovnom prostredí

MVL Štefánek s.r.o., Trenčín

Poradenstvo v oblasti živočíšnej výroby: návrh zootechnického riešenia rekonštrukcie zariadení, výpočet návratnosti investícií s podnikateľským plánom

Ekoconsult-enviro a.s., Bratislava

EIA - posudzovanie vplyvov na životné prostredie. IPKZ – integrovaná prevencia a kontrola znečisťovania, konzultácie a poradenstvo v oblasti životného prostredia, environmentálne audity, systémy manažérstva (ISO 9001 a ISO 14001)

Akvamont s.r.o., Dunajská Streda

Inžinierska činnosť v oblasti vodného hospodárstva, odborná, metodická a poradenská činnosť. Výstavba, oprava, údržba a prevádzkovanie zdravotno-vodohospodárskych stavieb

Avantek s.r.o., Nové Mesto nad Váhom

Výroba laserových zariadení s využitím rôznych stupňov mechanizácie a automatizácie. Poradenstvo pri vývoji a zavádzaní laserových technologických aplikácií. Poskytovanie služieb laserového značenia na zákazku

Lignotesting a.s., Bratislava

Certifikácia výrobkov a materiálov používaných v stavebníctve. Tvorba, revízie a harmonizácia technických noriem. Akreditované skúšobné laboratórium stavebných materiálov a výrobkov

HM Consulting & Engineering s.r.o., Banská Bystrica

Priemyselná investičná výstavba v oblasti chemického, strojárenského a automobilového priemyslu, technológie okolo výroby a spracovania alternatívnych palív, vedenie projektov pri inštalácii nových technológií a zavádzaní know-how

Galati, Bratislava

Program na prognózu chorôb viniča a riadenie ochrany. Informácie o nás, aktuality, zaujímavosti, odborné poradenstvo

Omers d.v.s., Považská Bystrica

Komplexné služby v oblasti revízií vyhradených technických zariadení, el. zariadenia a bleskozvody, revízie - odborné prehliadky a skúšky bez obmedzenia, poradenstvo, montáž, inštalácie, servis, motorové vysokozdvižné vozíky - školenia, tech. prehliadky

Axess s.r.o., Bratislava

Expertízna činnosť, spracovanie technických a technicko-ekonomických štúdií, projekty

Žilina Invest s.r.o., Žilina

Inžinierska činnosť a technické poradenstvo

Lakur, Malá Hradná

Služby bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ochrany pred požiarmi. Poradenstvo v oblasti znižovania nákladov na vykurovanie. Predaj vykurovacej a tepelnej techniky, dodávky biomasy na kúrenie

Profi Elektro s.r.o., Bratislava

Meranie umelého osvetlenia, konzultačná a poradenská činnosť, riešenia pri tvorbe návrhov a realizácií nových projektov, rekonštrukcie a modernizácia zastaraných a transformácia inovovaných objektov, štúdie a poradenstvo, prístroje a rozvádzače

Biotech s.r.o., Trnava

Enzýmy pre pekárenstvo, liehovarníctvo, pivovarníctvo, detergenty a pod. Ponúkané značky: NOVOZYMES AIS. Návrhy technológií a dodávky technologických celkov pre liehovarnícky a škrobárenský priemysel

Fabian&Vaňko s.r.o., Banská Bystrica

Projekcia, dodávky, inžiniering energetických a ekologických stavieb. Poradenská činnosť v oblasti výroby, rozvodu a spotreby tepla

DSSI, a. s., Bratislava

Súkromná výskumno–vývojová spoločnosť. Štúdie a analýzy obranných a bezpečnostných systémov, kurzy a školenia v oblastiach krízového manažmentu a environmentalistiky. Konzultácie v oblasti nanomateriálov a nanotechnológií

AquaArt, Martin

Poradenstvo v chove rýb a stavaní rybochovných zariadení, v odbore hydrobiológie povrchových vôd. Chov okrasných rýb, pestovanie vodných a bahenných rastlín, akvaristika, bonsaj, obchodná činnosť

Jozef Fulajtár, Detva

Poradenstvo v oblasti bezpečnosti pri práci a požiarnej ochrany, školenia, odborné prehliadky a technické kontroly. Vnútroštátna a medzinárodná automobilová doprava. Dychové kontoly zamestnancov na alkohol

Farm Profi s.r.o., Modra

Výroba strojov a zariadení z nehrdzavejúcich ocelí, výroba potravinárskych strojov, servis, opravy a výroba náhradných súčiastok, export - import, poradenská, konzultačná a manažérska činnosť, organizácia výroby a údržby

Sigma Slovakia s.r.o., Banská Bystrica

Čerpacia technika - poradenská činnosť, spracovanie projektov, dodávky strojov a zariadení, montáže, opravy a servis čerpadiel, zaškolenie obsluhy, modernizácie a rekonštrukcie

Inbox SK s.r.o., Bratislava

Optimalizácia a tvorba www stránok, aplikácie, projektový management, webhosting, gamehosting. Diaľkové meranie kvality energie, energetická bezpečnosť

Purator Techno-Tip s.r.o., Bratislava

Priemyselné čistiarne, odlučovače ropných látok, prečerpávacie stanice, servis a údržba, poradenstvo. Kanalizačná liatina, odvodnenie, technika pre odpadovú vodu, odvodňovacia technika

ElektroControl s.r.o., Dvory nad Žitavou

Služby v elektroenergetike - výroba kompenzačných rozvádzačov, regulácia výkonu, energetický audit, analýzy siete, elektroinštalácie

Stavo-ing s.r.o., Bratislava

Ponuka inžinierskych, projektových a konzultačných služieb v oblasti výstavby dopravných, priemyselných a bytových stavieb

Posk s.r.o., Bratislava

Požiarna ochrana stavebných konštrukcií, technické poradenstvo

Ing. Vladimír Holečko, Košice

Audit, HACCP, hygienicko-sanitačný plán, aktualizácia, prevádzkový poriadok, kritické kontrolné body, hygiena, stravovanie, ochrana zdravia

Jazola, Bratislava

Poradenská činnosť v oblasti obchodovania s vojenským materiálom, zbraňami, strelivom a výbušninami

Eletherm, Prečín

Opravy elektrických a plynových zariadení na tepelné spracovanie kovových materiálov. Poradenské služby v oblasti tepelného spracovania kovových materiálov. Výroba výhrevných telies. Zámočnícke a kovoobrábacie práce

Soling s.r.o., Bratislava

Projektovanie stavieb, statické posudky a prieskumy, konzultačná činnosť v oblasti statiky a nosných konštrukcií pozemných stavieb

Consulting & Control of Welding s.r.o., Žilina

Nedeštruktívne a deštruktívne skúšanie materiálov, rekonštrukcie a opravy potrubných vedení, školenia personálu v oblasti defektoskopie, zvárania

Energia, Bratislava

Poradenská, konzultačná a inžinierska činnosť v oblasti energetiky

Jork-SK s.r.o., Komárno

Dovoz, predaj a technicko poradenské služby v oblasti elektrotechnických prístrojov a zariadení, produkty nízkeho napätia

Ing. Renáta Chomová, Liptovský Mikuláš

Meranie hluku v pracovnom a životnom prostredí, posudky o riziku z expozície hluku, prevádzkové poriadky s expozíciou hluku

Cooperation 2K s.r.o., Bratislava

Výkon činnosti stavebného dozoru, stavebný manažment, technické poradenstvo. Prevádzkový audit nehnuteľností, správa budov. Manažment zatepľovania bytových domov

Fermenta Slovakia s.r.o., Bratislava

Dodávateľ prírodných extraktov, zmesí, komponentov, špeciálnych technologických prísad, odborného poradenstva a know-how

Ecoduc a.s., Levice

Veľkoobchod - baliaca a skladovacia technika, vodárenské zariadenia, stavebné materiály, alternatívne tepelné zdroje. Inžinierska a projektová činnosť v oblasti vodného hospodárstva a ekológie. Tepelné hospodárstvo, analýza energetického stavu budov

Ematech-technológie s.r.o., Nitra

Predaj a servis poľnohospodárskej techniky a náhradných dielov. Agrotechnologické poradenstvo k minimalizačným technológiám v rastlinnej výrobe

AT Consult s.r.o., Bratislava

Poradenské a vzdelávacie služby - tréningové semináre, prevádzkové poriadky, odpadové hospodárstvo, potravinárstvo

Catering&Consulting s.r.o., Dolný Kubín

Kompletné hotelové a gastronomické služby - poradenstvo v oblasti legislatívy, systému prevádzky, colných hlásení, software, HACCP. Organizovanie, kurzov, školení, seminárov a kongresov

Energy Systems Group s.r.o., Banská Bystrica

Poradenstvo v oblasti energetiky. Energetické audity, monitoring a targeting, odborné posudky, obchod s biomasou - drevné piliny, drevná štiepka

Hlina & spol. + J.M.H. spol. s r.o., Liptovský Hrádok

Návrhy, štúdie a projekty pre stavebné povolenie, vykonávacie projekty pre pozemné stavby, energetická certifikácia budov. Činnosť realitnej kancelárie. Odborná činnosť v stavebníctve - posudky, oceňovanie, stavebný dozor. Realizácia stavieb na kľúč

Linetech s.r.o., Nitra

Montáž vody, kúrenia, sanity, podlahového kúrenia a poradenstvo, záručný a pozáručný servis. Tlaková vzduchotechnika, striekacia technika, osobné ochranné pracovné prostriedky, tryskacia technika a príslušenstvo, cryogenické čistenie

Termo Energia, Sliač

Energetický audítor a autorizovaný inžinier vo výstavbe, projektovanie vybraných energetických stavieb a technických zariadení budov

A-energie, Trenčín

Obhliadka, analýza a návrh, realizácia, servis technických zariadení. Návrhy zmeny technických prostriedkov pre zníženie nákladov na energie

Uniplast MH s.r.o., Vranov nad Topľou

Výroba a montáž výrobkov z plastov, prenájom nebytových priestorov vhodných na výrobu alebo skladové priestory. Odborné poradenstvo v oblasti lisovania plastov a skúšaním foriem

JP know-how s.r.o., Bratislava

Organizovanie konferencií na kľúč, lektorská, vzdelávacia, poradenská činnosť a konzultačné služby v oblasti elektronických komunikácií

Stránka:   < Predošlá1 2 3Ďalšia >

Copyright © BEST.SK