Best.sk - slovenský internetový vyhľadávač

Technické kurzy

Obsah > Firmy > Služby > Výučba a kurzy >

Technické kurzy

 
ODKAZY 51 - 73 z 73

Zera, Bánovce nad Bebravou

Výroba a predaj požiarnej techniky, služby technika BOZP a OPP

Mibex, Košice

Montáž, údržba a opravy elektrických zariadení. Ochrana pred atmosférickými výbojmi - poradenstvo, školenia, návrhy ochrán pred bleskom, realizácia a odborné prehliadky

Envipro s.r.o., Zvolen

Zabezpečenie inžinierskych služieb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, zabezpečenie ochranných pracovných pomôcok, environmentálne služby. Vzdelávacie kurzy, školenia, revízie, dokumentácie, audity zabezpečenia ochrany na úseku OPP a BOZP

Swot s.r.o., Vyškovce nad Ipľom

Vzdelávacia spoločnosť orientujúca sa hlavne na vzdelávanie dospelých formou rekvalifikačných a poradenských kurzov a školení pre klientov úradov práce, sociálnych vecí a rodiny

Rvel s.r.o. Ivanka pri Dunaji

Stavebná činnosť - fasádne a interiérové štúdio, dodávka plastových okien. Technické zariadenie budov. Odborné skúšky a školenia v oblasti plynárentsva, BOZP a strojárenstva. Kompletné účtovnícke práce

DXa, s.r.o., Snina

Požiarny a bezpečnostný technik dodávateľským spôsobom, predaj vecných prostriedkov požiarnej ochrany, servis hasiacich prístrojov. Ponúkané značky: NEURUPPIN

Fluidconsult, Žilina

Diagnostika hydraulických zariadení. Kurzy a školenia v odbore hydraulických zariadení. Predaj hadíc Continental

3PCentrum, Dvory nad Žitavou

Školenia a zabezpečovanie dokumentácie v oblasti stavebníctva - základné kurzy obsluhy stavebných strojov a opakované školenia strojníkov všetkých skupín. Prihlášky, cenník

Atemsec a.s., Bratislava

Vypracovanie komplexnej bezpečnostnej politiky, spracovanie bezpečnostných projektov v súlade s právnou úpravou, audit bezpečnostného systému, audit ochrany osobných údajov, bezpečnostné školenia

Mivex, Zámutov

Školenia strojníkov, vodičov vysokozdvižných vozíkov, žeriavnikov, školenia viazačov bremien, lešenárov, pilčíkov, kotolníkov

Beztech s.r.o., Bratislava

Školenia z predpisov bezpečnosti práce, obsluhy stavebných strojov, motorových vozíkov, obsluhy žeriavov a zdvíhacích zariadení, viazačov bremien, vodičov referentských vozidiel

Arko Slovakia s.r.o., Bratislava

Zafukovanie a montáž optických káblov, meranie káblových sietí a lokalizovanie porúch, školiaca činnosť meracej telekomunikačnej techniky a kábelárov, výstavba malých vodných elektrární, predaj spojok a izolačného materiálu

Mafe, Šarišské Michaľany

Výchova a vzdelávanie v oblasti ochrany práce pre elektrotechnikov, samostatných elektrotechnikov, elektrotechnikov na riadenie činnosti a revíznych technikov. Revízie elektrických inštalácií, bleskozvodov, spotrebičov a elektrického náradia

Ing. Miroslav Mojžiš, Trenčín

Požiarna ochrana, bezpečnosť práce, odpadové hospodárstvo, výkon odborného pracovníka "tlakových nádob stabilných", výchova a vzdelávanie v uvedených odvetviach

Ing. Ľubomír Rídeky, Bánovce nad Bebravou

Základné kurzy zváračských preukazov, zaškolenia na dosiahnutie oprávnenia zvárací robotník, zváračské certifikáty

E-Ran Slovakia s.r.o., Trenčín

Obnova bytových domov so zameraním na energeticky úsporné opatrenia, školenia a semináre, inžinierska činnosť

Ing. Vladimír Holaň, Ľubeľa

Vzdelávanie pracovníkov pracujúcich vo výškach, kurzy lezenia a horolezectva, sprevádzanie po ferratách (zaistených cestách v skalných stenách), turistických chodníkoch a tatranských vrcholoch, adrenalínové výškové aktivity pre teambuilding

MKService, Piešťany

Outsourcingové služby v oblasti bezpečnosti elektrických zariadení, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany pred požiarmi. Revízie, elektrické inštalácie, vzdelávanie elektrotechnikov

Medo, Krušovce

Servisné a dielenské opravy paletových vozíkov a rudlí, predaj ručných nízkozdvižných a vysokozdvižných vozíkov, manipulačných vozíkov, rudlí, VV elektrických vozíkov, školenia vodičov vozíkov

Ing. Milan Čillík, Nové Mesto nad Váhom

Základné kurzy zvárania, úradné skúšky, kurzy spájkovania, zváranie plastov, zváranie kovov, školenie a preskúšanie zváračov s možnosťou ubytovania

Bc. Jiří Meloun, Topoľčany

Školenia pre vedenie motorových vozíkov, školenia bezpečnostných technikov

N4 Group s.r.o., Moravany nad Váhom

Kurzy BOZP, OPP, školenie vodičov elektronickou formou. Online e-learningový vzdelávací portál

Földes-Rals s.r.o., Komárno

Odborné skúšky a prehliadky plynových zariadení, revízie tlakových nádob. Vypracovanie miestnych prevádzkových predpisov, revíznej knihy. Školenie kuričov a obsluhy plynových zariadení
Stránka:   < Predošlá1 2 

Copyright © BEST.SK