Best.sk - slovenský internetový vyhľadávač

Kurzy tímovej spolupráce, teambuilding

Obsah > Firmy > Služby > Výučba a kurzy >

Kurzy tímovej spolupráce, teambuilding

 
ODKAZY 51 - 71 z 71

Agentúra Mega, Bratislava

Služby v oblasti vzdelávania, konferencií, seminárov, školení, poradenstva, tlmočníctva, organizovania spoločenských športových podujatí, detských akcií, reklamy a propagácie

AT Consult s.r.o., Bratislava

Poradenské a vzdelávacie služby - tréningové semináre, prevádzkové poriadky, odpadové hospodárstvo, potravinárstvo

Empea s.r.o., Trnava

Merchandising, prezentácie a ochutnávky, reklamná činnosť, logistika, monitoring, leasing obchodných zástupcov, tréningy, eventy

Ladislav Mareš, Bratislava

Maľba, grafika, fotografie. Predaj obrazov, organizovanie výstav. Škola kreatívneho relaxu - programy s prvkami arteterapie, kreatívny teambuilding

CUP Systems s.r.o., Bratislava

Správa vozového parku. Poradenské služby v automobilovom priemysle a príbuzných odvetviach - personálne poradenstvo a audit, tréningové programy

Firewalk

Tréning navrhnutý tak, aby ste prekonali sami seba

MS Training s.r.o., Bratislava

Realizácia vzdelávacích projektov na mieru formou outdoorových aktivít a seminárov. Manažérske a obchodné zručnosti, rozvoj ľudských zdrojov

Puzzle production s.r.o., Bratislava

Organizovanie spoločenských, firemných a VIP eventov, team-buildingových eventov. Predaj zážitkov pre ženy, mužov, z oblasti zábavy, relaxu, dobrodružstva, hobby

Agentúra Gordon s.r.o., Bratislava

Reklamná full servis agentúra v oblasti športových a kultúrno-spoločenských podujatí

The Best Team, Púchov

Tréning, vzdelávanie, rozvoj obchodných a manažérskych zručností, konzultácie

H.R. Managment consulting, Košice

Personálne poradenstvo a tréningové programy, vyhľadávanie a výber pracovníkov, personálny a managerský audit, poradenstvo, couching

Fabrika s.r.o., Bratislava

Príprava a realizácia samplingu ako marketingovej aktivity. Predaj reklamných predmetov, webdesign, kongresy a eventy, teambuilding

World Business Travel s.r.o., Bratislava

Služby v cestovnom ruchu: event marketing a manažment, motivačné programy, team building

Dixman Consultants, Senica

Tréningové programy a školenia zamerané na rozvoj manažérskych, obchodných a individuálnych zručností, outdoor tréningy, koučing

Ella Plus s.r.o., Spišská Teplica

Kreatívna agentúra - zábavné, športové a spoločenské programy, eventy, dealerské a klientské konferencie

313 s.r.o., Bratislava

Služby v komerčnom, verejnom a neziskovom sektore v oblasti vzdelávania, projektového manažmentu a poradenstva v oblasti riadenia a rozvoja ľudských zdrojov

Sales Management s.r.o., Bratislava

Poradenská a tréningová spoločnosť. Školenia a tréningy pre predajcov, tréningy komunikačných a predajných zručností, koučing predajcu, sprevádzanie pri reálnom predaji, pomoc pri výberových pohovoroch

Združenie Scan, Žilina

Ponuka vzdelávacích kurzov v oblasti techník komunikovania a personálneho manažmentu, význam koučovania jednotlivca a tímu, kurzy koučingu

Eses Company a.s., Bratislava

Kurzy komunikácie a prezentačnej zručnosti, manažérske kurzy, teambuilding. Kompletné developerské služby, výstavba a obchodovanie s pozemkami. Realizácia ekologických elektrární

Real Perfect Line s.r.o., Dolný Kubín

Vzdelávacie projekty, koučovanie a tréningy, projekt leadership, individuálny koučing, psychodiagnostika

Albisa s.r.o., Kežmarok

Tvorba marketingových plánov, akcií na podporu predaja, propagačných stavebníc pre marketingovú komunikáciu firmy, osobné koučovanie manažéra, pracovného tímu firmy, pomoc pri tvorbe strategických plánov firmy
Stránka:   < Predošlá1 2 

Copyright © BEST.SK