Best.sk - slovenský internetový vyhľadávač

Systémy riadenia kvality

Obsah > Firmy > Služby > Poradenstvo, konzultácie >

Systémy riadenia kvality

 
ODKAZY 51 - 76 z 76

Daxis s.r.o., Kráľovský Chlmec

Poradenské služby pre podnikanie, školenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, zavádzanie systémov riadenia podľa noriem

DNConsulting s.r.o., Bratislava

Poradenstvo a konzultácie pre certifikáciu podľa noriem ISO

Certos s.r.o., Piešťany

Poradenstvo, formy spolupráce, školenia, tréningy, audity, posudzovania

QSHS-Ing. Miroslav Osuský, Bratislava

Poradenská, konzultačná a školiteľská činnosť v oblasti kvality, životného prostredia a informačných technológií. Predaj HW a SW. Kancelárske služby

Ing. Marek Fic, Košice

Komplexné riešenie problematiky bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, systémov manažérstva kvality a systémov environmentálneho manažérstva

Quality Audit Slovakia s.r.o., Ivanka pri Dunaji

Poradenská a konzultačná firma so zameraním na zavádzanie systémov riadenia kvality a vykonávanie činností s tým súvisiacich

Liberum, Košice

Softvérové poradenstvo, softvérový audit, počítačové spracovanie dát, poradenstvo v oblasti manažérstva kvality (ISO 9001)

Environmentálne služby Trnava, s.r.o., Trnava

Environmentálne poradenstvo a auditorská činnosť životného prostredia, auditorstvo v oblasti životného prostredia, bezpečnostné inžinierstvo, zavádzanie enviromentálneho systému podľa ISO 14001

BenTeS s.r.o., Žilina

Bezpečnostnotechnické služby, spracovanie dokumentácie, ochrana pred požiarmi, zavedenie systému manažérstva BOZP. Odborné prehliadky a odborné skúšky, predaj hasiacich prístrojov

Euroiso s.r.o., Považská Bystrica

Služby v oblasti zavádzania systémov kvality, environmentu a bezpečnosti podľa medzinárodných noriem s cieľom získať medzinárodne uznávané certifikáty

Ezop Slovakia, Bánovce nad Bebravou

Ekológia pri dodržiavaní platnej legislatívy so zameraním na čerpacie stanice. Dodávky investičných celkov pre čerpacie stanice. Likvidácia starých enviromentálnych záťaží. Rekonštrukcie, servis tech. zariadení ropných látok. Zber a zneškodňovanie odpadu

Quensa consulting, Dolná Lehota

Služby systémov manažérstva kvality, environmentálneho manažérstva, systémov riadenia bezpečnosti práce

Cvi s.r.o., Poprad

Certifikácia systémov manažérstva kvality

EKOadr, Bratislava

Ponuka služieb v životnom prostredí, preprava nebezpečných vecí ADR, komplexné poradenstvo v oblasti životného prostredia, audity, geologické práce, systémy riadenia kvality

United BG a.s., Považská Bystrica

Podnikový a finančný manažment, zavádzanie manažérskych systémov riadenia, audítorské služby, poradenstvo, odborné kurzy, školenia, semináre

Consigliere Group, Bratislava

Správa pohľadávok, faktoring a forfaiting, poradenstvo v oblasti uzatvárania zmlúv. Personálne služby - výber zamestnancov, executive search. Zavádzanie systémov manažérstva kvality

QUS Univerzálne služby pre kvalitu, Valaská

Zavádzanie manažérskych systémov, interné a certifikačné audity kvality a manažérskych systémov, analýzy, správy o kvalite, školenia, poradenstvo

Avris Consulting s.r.o., Bratislava

Konzultačná spoločnosť. Poradenstvo v manažérskych systémoch - ISO 9001, ISO 14001, ISO/TS 16949, ISO 22000, ISO 27001, OHSAS 18001. Školenia a semináre

HRD systém, Krásno nad Kysucou

Systémy riadenia kvality - tvorba a implementácia systémov v oblasti riadenia a rozvoja ľudských zdrojov, poradenstvo, vzdelávanie dospelých, personálny leasing

Lignoconsult, Bratislava

Poradenstvo a implementácia manažérskych systémov

Certing, Moravské Lieskové

Poradenstvo v oblasti budovania, auditu a zlepšovania systémov manažérstva kvality, optimalizácie a návrhu informatizácie procesov a činností. Tvorba koncepcií a realizácia projektov informatizácie

Qecon s.r.o., Banská Bystrica

Služby v oblasti manažérskych systémov podľa medzinárodných noriem

Qtis, Bratislava

Poradenská a konzultačná spoločnosť - služby pri projektovaní, budovaní, zavádzaní a zlepšovaní fungujúcich, efektívnych a účinných systémov manažérstva kvality, enviromentu, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci

Systém kvality

Stránka o systémoch kvality, normách ISO radu 9000, kde môžete získať nové informácie ako aj ponuky na poradenstvo a certifikáciu

Mrg. Monika Kováčová, Trnava

Poradenstvo a zavedenie systému riadenia kvality, systému životného prostredia, systému bezpečnosti potravín, informácií a práce, systému HACCP

Hedelim s.r.o., Bratislava

Spracovanie systému manažérstva kvality a environmentálneho manažérstva
Stránka:   < Predošlá1 2 

Copyright © BEST.SK