Best.sk - slovenský internetový vyhľadávač

Revízie tlakových a plynových zariadení

Obsah > Firmy > Služby > Revízie >

Revízie tlakových a plynových zariadení

 
ODKAZY 51 - 78 z 78

Plyno-služba, Bratislava

Plynoinštalačné práce, opravy a montáž, revízie

Simtec s.r.o., Bratislava

Revízie, skúšky a servis vykurovacej technológie značky Viessmann, výroba a rozvod tepla a teplej úžitkovej vody. Predaj kotlov

Kotlan s.r.o., Ivanka pri Dunaji

Odborné prehliadky a skúšky kotlov, tlakových nádob, plynových zariadení, stavebné a prvé tlakové skúšky po opravách, východiskové revízie vyhradených technických zariadení

Termos, Trebišov

Servisné služby, plynofikácia, montáž a rekonštrukcia kotolní a energetických zdrojov, revízne práce pre prevádzkovateľov energetických zariadení. Maloobchodný a veľkoobchodný predaj plynových spotrebičov a kúrenárskej techniky

Gemerterm s.r.o., Rimavská Sobota

Montáž a servis kúrenia, solárnych systémov, kondenzačnej techniky, plynových kotolní, vodoinštalácií, parných kotlov, plynovodov. Skúšky plynových a tlakových zariadení. Predaj vodoinštalačného, kúrenárskeho materiálu, vykurovacej techniky

A-Z Plus s.r.o., Košice

Predaj a montáž plynových spotrebičov, revízie

Enseco a.s., Trnava

Projektovanie jadrových zariadení, výstavba jadrových zariadení, uvádzanie jadrových zariadení do prevádzky, montáž, rekonštrukcia, oprava a údržby, odborné prehliadky a skúšky tlakových zariadení

Bioplyn, Omšenie

Záručné a pozáručné opravy plynových spotrebičov, plynových horákov. Analýza spalín plynových spotrebičov, odborné prehliadky a skúšky plynových zariadení. Montáž kúrenia, plynu, vody, kanalizácie

ElektroProgresQuality s.r.o., Bratislava

Projektovanie, výroba, montáž a opravy elektrických zariadení, výroba rozvádzačov. Projektovanie a montáž plynových zariadení. Montáž kotolní na kľúč. Odborné prehliadky a skúšky elektrických, plynových a tlakových zariadení

Europlyn s.r.o., Malacky

Servis kotlov a horákov, merania a regulácie, montáž rozvodov plynu, revízie

Ekomont, Šaľa

Montáž, rekonštrukcia, oprava a údržba kotlov, tlakových nádob, plynových zariadení. Odborné skúšky tlakových zariadení

Ondrej Vojtičko, Abrahámovce

Realizácia rozvodov vody, kúrenia, plynu. Montáž plynových kotlov, stenového a podlahového vykurovania, revízne správy

Gasenerg s.r.o., Bratislava

Odborné prehliadky a skúšky plynových a tlakových zariadení. Dodávka, montáž, rekonštrukcie a opravy kotolní, výmenníkových staníc a potrubných rozvodov. Plynoinštalatérske, kúrenárske a vodoinštalatérske práce

Proenergia s.r.o., Banská Bystrica

Projekčné a realizačné práce v oblasti vykurovania, tepelnej techniky, plynových zariadení, tepelného hospodárstva, energetiky

Totti s.r.o., Senec

Predaj, servis, montáž plynových a elektrických kotlov, bojlerov, prietokových ohrievačov. Opravy elektrokotlov, elektroinštalačné práce, revízie plynových a elektrických zariadení

Komplet Slovakia s.r.o., Trnava-Modranka

Dodávky a montáž rozvodov plynu, podlahového a klasického kúrenia, solárnych zariadení, kotolní, klimatizačných zariadení, rozvodov vody a kanalizácie, sanity a sanitárnych zariadení, revízie plynových zariadení. Realizácie stavieb na kľúč

Simatex SK, Udiča

Prehliadky a skúšky tlakových a plynových zariadení

Daikon s.r.o., Šaľa

Dodávky, montáž, servis a údržba technologického zariadenia kotolní, revízie

Plynoservis-Revízie, Banská Bystrica

Servis a revízie plynových spotrebičov, horákov, kotlov, servis elektrických zariadení do 1000V

Kamont, Kremnica

Vodoinštalačné práce, vykurovanie, plynoinštalácia, revízie

B.E.C. s.r.o., Ružomberok

Komplexný inžiniering a manažment projektov a zariadení na výrobu a využitie tepelnej energie. Výstavba a rekonštrukcie kotlov na zemný plyn, drevný odpad a biomasu, výstavba parných turbín, revízie

Ing. Miroslav Mojžiš, Trenčín

Požiarna ochrana, bezpečnosť práce, odpadové hospodárstvo, výkon odborného pracovníka "tlakových nádob stabilných", výchova a vzdelávanie v uvedených odvetviach

Eset, Poprad

Rekonštrukcie a montáž vodoinštalácie a kúrenia s kompletnou dodávkou materiálu, revízie plynu

Šantúr, Komárno

Predaj a montáž kotlov a solárnych kolektorov. Montáže ústredného a podlahového kúrenia, riadiacích a ovládacích prvkov, plynoinštalácie, vodoinštalácie, revízie

Kontura s.r.o., Bratislava

Obchodná a realizačná činnosť v oblasti servisnej techniky. Kompresory, sušiče a filtre stlačeného vzduchu, vzduchotechnické príslušenstvo, pneumatické náradie, elektromagnetické ventily, profesionálne náradie. Revízie tlakových nádob

Energoblok a.s., Brezová pod Bradlom

Nakladanie s odpadmi. Nákup, predaj a rozvod elektrickej energie a zemného plynu. Výroba, rozvod a predaj tepla a teplej úžitkovej vody. Revízne skúšky kotlov, plynových zariadení. Elektroinštalácie

Herman Jozef, Plyn-Elektro s.r.o., Čadca

Záručné a pozáručné opravy plynových spotrebičov. Čistenie spotrebičov po vykurovacej sezóne. Odborné prehliadky a skúšky plynových zariadení, plynoinštalácie priemyselných objektov a rodinných domov, montáž plynových kotolní a plynovodov

Földes-Rals s.r.o., Komárno

Odborné skúšky a prehliadky plynových zariadení, revízie tlakových nádob. Vypracovanie miestnych prevádzkových predpisov, revíznej knihy. Školenie kuričov a obsluhy plynových zariadení
Stránka:   < Predošlá1 2 

Copyright © BEST.SK