Best.sk - slovenský internetový vyhľadávač

Revízie

Obsah > Firmy > Služby >

Revízie

 
ODKAZY 51 - 69 z 69

Divadelné služby s.r.o., Martin

Dodávka a montáž technológie javiska, hľadiska, kinotechniky, osvetlenie a ozvučenie v konferenčných a divadelných sálach. Projekčná činnosť javiskovej technológie, revízie javiskových ťahov

Uni-Mont, montážne práce s.r.o., Nová Lehota

Dodávka, montáž, odborné skúšky a prehliadky, servis energetických a technologických zariadení v tepelnej a jadrovej energetike

Liptovská skúšobňa s.r.o., Liptovský Mikuláš

Overovanie strelných zbraní - tlakové skúšky

Miroslav Benetin, Michalovce

Odborné prehliadky a skúšky zdvíhacích zariadení, výchova a vzdelávanie obslúh zdvíhacích zariadení a viazačov bremien

Ing. František Rapavý, Nitra

Vykonávanie skúšok tesnosti nádrží, záchytných vaní, produktovodov. Kontrola korózie a návrhy povrchových úprav

BenTeS s.r.o., Žilina

Bezpečnostnotechnické služby, spracovanie dokumentácie, ochrana pred požiarmi, zavedenie systému manažérstva BOZP. Odborné prehliadky a odborné skúšky, predaj hasiacich prístrojov

Assent družstvo, Bratislava

Dodávky a revízie protipožiarnych zariadení. Riešenia požiarnej bezpečnosti stavieb, výkon funkcie technika PO, bezpečnostného technika, odborné prehliadky hasiacich prístrojov a opravy hydrantov

He-Test s.r.o., Trnava

Héliové kontroly tesnosti - vákuové, pretlakové, integrálne, lokalizačné

Deal&Win s.r.o., Košice

Upratovacie a čistiace práce, správa budov. Starostlivosť o domy, byty, priemyselné budovy. Údržba strojov a zariadení, prevádzka a údržba elektrických zariadení, údržba vonkajších areálov, čistenie suchým ľadom, revízie technologických zariadení

Výťahy Prešov s.r.o., Prešov

Služby v oblasti zdvíhacích a elektrických zariadení - montáž, opravy, údržba, revízie

K-Kontrol s.r.o., Trnava

Montáž, rekonštrukcie, oprava, údržba, odborné prehliadky a skúšky plynových, tlakových, zdvíhacích a elektrických zariadení. Výroba a montáž kovových konštrukcií, potrubia, zváračské a zámočnícke práce

Sabimco-trading s.r.o., Senec

Overovanie bezpečnostných parametrov tvárniacich strojov

Pohas s.r.o., Miloslavov

Predaj, kontroly, tlakové skúšky a servis hasiacich prístrojov a hydrantov, poradenstvo v oblasti požiarnej ochrany

Bytservis-UM s.r.o., Senica

Vodoinštalačné, elektroinštalačné, plynoištalačné montáže, montáže ústredného kúrenia, montáže a rekonštrukcie kotolní a výmenníkových staníc, revízie technických zariadení. Predaj čerpadiel, radiátorov, ohrievačov

Hydramont, Holíč

Servis, montáž, opravy, odborné prehliadky, skúšky hydraulických zdvižných čiel

Stapronex, Nitra

Výškové stavebné práce - opravy hydroglóbusov, nátery oceľových a klampiarskych konštrukcií, potrubných mostov, čistenie a nátery síl, komínov a samostatne stojacích veží, statické revízie týchto objektov, škárovanie panelov, montáž veľkoplošnej reklamy

P&M, Bratislava

Stavba krbov, pecí, komínov, revízne správy, údržba krbov

Aras, Nitra

Služby v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, protipožiarna ochrana. Poradenstvo, vzdelávanie, revízie

Revízie-Elektro - Eduard Uhrín, Strečno

Elektroinštalačné služby, montáž, oprava, údržba elektroinštalácii a bleskozvodov, odborné skúšky (revízie) a odborné prehliadky elektrických zariadení a bleskozvodov
Stránka:   < Predošlá1 2 

Copyright © BEST.SK