Best.sk - slovenský internetový vyhľadávač

Recyklácia odpadu

Obsah > Firmy > Služby > Ekologické a komunálne služby >

Recyklácia odpadu

 
ODKAZY 51 - 63 z 63

Envirea s.r.o., Žilina

Spätný odber odpadov z obalov a ich recyklácia

Cemdesign s.r.o., Trenčín

Riešenia a inžiniering v oblasti produkcie stavebných materiálov, zhodnocovanie odpadov v cementárskom priemysle, dodávky technologických zariadení

Zeo Slovakia s.r.o., Košice

Zhodnocovanie elektrického odpadu

A-Z Stav, s.r.o., Bratislava

Recyklácia a zneškodňovanie stavebného odpadu, odber a spracovávanie stavebných odpadov, poradenstvo a konzultácie

Kood-Peter Bača, Horné Zelenice

Recyklácia plastov, burza odpadov a zbytkových množstiev plastov. Burza použitých strojov na spracovanie plastov

Eisen s.r.o., Šaľa

Recyklácia kovového odpadu

Plastics-Trade a.s., Snina

Recyklácia plastov, výroba fólií, obalových materiálov, PP vlákien, HDPE vlákien a technických tkanín

ŽSD Slovakia s.r.o., Bratislava

Recyklácia koľajového kameniva, recyklácia vybúraných materiálov. Zabezpečenie odpadového hospodárstva stavieb, demolácie

Colorkov, Želiezovce

Výkup železa a železného šrotu, farebných kovov. Výkup a spracovanie elektro káblov a elektromotorov, triedenie a spracovanie kovového odpadu, demontáž a likvidácia nepotrebnej technológie

Saker s.r.o., Horný Hričov

Nákup, triedenie, spracovanie (strihanie, rezanie plazmovým zariadením, lisovanie) a obchodné činnosti spojené s odpadom z farebných kovov

Alrek s.r.o., Partizánske

Komplexné riešenia v oblasti zberu, separácie, zhodnocovania a likvidácie technologického plastového odpadu

Sagi s.r.o., Žilina

Výkup a recyklácia papiera

Racher, Nitra

Separácia a recyklácia plastového odpadu
Stránka:   < Predošlá1 2 

Copyright © BEST.SK