Best.sk - slovenský internetový vyhľadávač

Správa nehnuteľností

Obsah > Firmy > Služby > Realitné kancelárie a služby >

Správa nehnuteľností

 
Real.sk - reality, nehnuteľnosti, byty, domy, pozemky, kancelárie, sklady, obchody, chaty, chalupy, garáže,...
ODKAZY 51 - 100 z 114

ByPo s.r.o., Ružomberok

Správa nehnuteľností - bytov, bytových domov a nebytových priestorov

Concordia Company s.r.o., Piešťany

Sprostredkovanie kúpy, predaja, prenájmu nehnuteľností. Znalecké posudky, odhad hodnoty nehnuteľností, sprostredkovanie hypotekárnych úverov, správa nehnuteľností v Piešťanoch a okolí

Bytos s.r.o., Prievidza

Správa nehnuteľností - bytov, nebytových priestorov, polyfunkčných objektov a administratívnych budov

Domová správa s.r.o., Trnava

Obstarávanie služieb spojených so zabezpečovaním riadnej prevádzky bytov a domov

Bytex Slovensko s.r.o., Košice

Správa bytov - prípravy rozpočtov a vyúčtovanie, opravy a údržba, inžinierske služby

Stavebné bytové družstvo, Komárno

Domový poriadok, orgány, havarijná služba, legislatíva, poplatky, tlačivá, oznamy

Stavebné bytové družstvo, Trenčín

Služby spojené s užívaním bytových jednotiek a nebytových priestorov

Byttherm s.r.o., Bánovce nad Bebravou

Výroba a dodávka tepla a TÚV, správa bytov a nebytových priestorov, rozpočítavanie nákladov, opravy a údržby tepelných zariadení, realizácie rekonštrukcií tepelných sústav a zariadení, realizácie merania prietokov, chemické čistenie rozvodov

Bytový podnik Dúbravka s.r.o., Bratislava

Správa bytového fondu

Okresné stavebné bytové družstvo, Dolný Kubín

Správa a údržba bytov v osobnom a družstevnom vlastníctve

Global Rent s.r.o., Bratislava

Správa obchodných centier, zabezpečovanie ich prevádzky, reklamných a marketingových aktivít

Realitná staromestská a.s., Bratislava

Správa vlastných a prenajatých nehnuteľností, prenájom kancelárií, skladov a priestorov. Služby colného skladu

Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o.

Výroba a rozvod tepla, správa nehnuteľností, vodoinštalačné, kúrenárske, elektroinštalačné práce

Ekonomika a Reality s.r.o., Poprad

Účtovné, ekonomické, realitné a správcovské služby

ImmoNova s.r.o., Bratislava

Správa bytových domov, polyfunkčných objektov a garáží

Okresné stavebné bytové družstvo, Bardejov

Správa bytov, zasklievanie, kúrenárske práce, revízna činnosť

Mibyt s.r.o., Veľké Kapušany

Výkon správy obytných budov, stavebné a údržbárske práce, výroba a rozvod tepelnej energie

Predom s.r.o., Bratislava

Správa nehnuteľností - byty, nebytové priestory. Zabezpečenie opráv, havarijnej služby

Slovak Homes s.r.o., Bratislava

Služby manažmentu apartmánov a bytov investorom, ktorí vlastnia nehnuteľnosť v Bratislave

Územné bytové družstvo, Košice-Ťahanovce

Správa bytov, havarijná služba, poskytovanie informácií o bytoch

Iqit s.r.o., Bratislava

Softvérové riešenia na kľúč - databázové a registračné systémy. Manažment rezidenčných domov a bytov

Stavebné bytové družstvo občanov so sídlom v Pezinku, Pezinok

Správa, údržba, opravy a rekonštrukcie bytového fondu

KM Reality s.r.o., Bratislava

Komplexné služby v oblasti building managementu. Prenájom kancelárskych, konferenčných a skladových priestorov, správa a prevádzka administratívneho komplexu

Stavebné bytové družstvo, Brezno

Správa a údržba bytov, opravy vodomerov

Spraving s.r.o., Košice

Komplexné služby pre spoločenstvá vlastníkov bytov

Okresné stavebné bytové družstvo, Martin

Služby v oblasti správy a údržby bytového fondu

Bytokomplet s.r.o., Bratislava

Služby správy bytov

Prvá Košická Správcovská s.r.o., Košice

Zabezpečenie správy bytových domov a poskytovanie služieb spojených so správou bytových domov pre spoločenstvá vlastníkov bytov a nebytových priestorov

Stavebné bytové družstvo, Lučenec

Stanovy, orgány, stránkové dni, dokumenty, schôdze

Stavebné bytové družstvo, Žiar nad Hronom

Novinky, stránkové dni, orgány a vedenie, služby, dokumenty, projekty

Dombyt Benčíková s.r.o., Bratislava

Správa bytov a nebytových priestorov

Deal&Win s.r.o., Košice

Upratovacie a čistiace práce, správa budov. Starostlivosť o domy, byty, priemyselné budovy. Údržba strojov a zariadení, prevádzka a údržba elektrických zariadení, údržba vonkajších areálov, čistenie suchým ľadom, revízie technologických zariadení

Reality-MS s.r.o., Trenčín

Kúpa a predaj nehnuteľností, prenájom bytov, budov, priemyselných hál. Právny servis, majetkovo-právne vysporiadanie pozemkov, správcovstvo budov

F.E.R.T. s.r.o., Čadca

Vymáhanie a správa pohľadávok, realitná činnosť, správa bytového fondu. Poradenstvo a finančná analýza v oblasti nehnuteľností

Bytové družstvo, Spišská Nová Ves

Výkon správy bytových domov. Pohotovostná služba, údržbárske práce

Stavebné bytové družstvo IV, Košice

Správa a údržba nehnuteľností, havarijná služba

Oriola, Žilina

Čistiaci a upratovací servis pre firmy a domácnosti, kosenie trávy, dodávky hygienického materiálu

Byty-Servis s.r.o., Košice

Správa bytového fondu - poskytovanie údržbárskych, kúrenárskych, vodoinštalatérskych prác. Predaj a prevod bytov

ETP Management budov s.r.o., Bratislava

Správa nehnuteľností. Oblasť ekonomiky, technická oblasť a prevádzková oblasť, právna a obchodná oblasť

Stavebné bytové družstvo, Banská Bystrica

Správa bytových domov, zabezpečovanie prevádzky, údržby a opráv bytových a nebytových objektov

Bytspol, Žiar nad Hronom

Služby pre bytové spoločenstvá

Stavebné bytové družstvo, Zvolen

Vedenie, orgány, služby, smernice a zásady, legislatíva

Okresné stavebné bytové družstvo, Levice

Správa bytov, starostlivosť o bytový fond, prevody bytov do osobného vlastníctva

Lumia s.r.o., Bratislava

Investičné poradenstvo, správa nehnuteľností

Stavebné bytové družstvo, Liptovský Mikuláš

Výkon správy pre bytové domy a nebytové priestory

Mestský bytový podnik, Handlová

Správa nehnuteľností - bytov a nebytových priestorov, údržbárske, servisné a montážne práce, dodávka a montáž vodomerov, revízie elektroinštalácií

Technotur s.r.o., Stará Turá

Správa a údržba bytových domov, prevádzkovanie plynových kotolní, dodávka teplej úžitkovej vody, prenájom priestorov

Inten s.r.o., Liptovský Mikuláš

Správa bytových domov a poskytovanie služieb spojených so správou a prevádzkou bytových domov

TT-Komfort s.r.o., Trnava

Správa bytov a nebytových priestorov, facility management, dodávky tepla, obsluha tepelných zdrojov, čistenie a zimná údržba komunikácií

Byterm Vranov N.T. s.r.o., Vranov nad Topľou

Správa nehnuteľností - finančné správy, vyúčtovanie platieb, revízie, údržba a opravy, inžinierska činnosť

Stránka:   < Predošlá1 2 3Ďalšia >

Copyright © BEST.SK