Best.sk - slovenský internetový vyhľadávač

Prekladateľské služby

Obsah > Firmy > Služby > Jazykové a prekladateľské služby >

Prekladateľské služby

 
ODKAZY 151 - 179 z 179

Panax Co s.r.o., Bratislava

Marketing a reklama, DTP a tlač, reklamné predmety, prekladateľské služby, digitálna tlač

Extras s.r.o., Moravské Lieskové

Prekladateľské služby z a do rôznych jazykov. Úradne overené preklady, korektúry, odborné preklady

Europreklady

Združenie úradných prekladateľov - úradné preklady a tlmočenie, súdne preklady. Anglický, francúzsky, nemecký, španielsky a taliansky jazyk. Prekladateľské služby v Bratislave, Piešťanoch a Liptovskom Mikuláši. Výučba jazykov

Jazyková škola Lingva, Michalovce

Medzinárodne certifikovaná súkromná jazyková škola. Anglický, nemecký, francúzsky, taliansky, španielsky a ruský jazyk a slovenský jazyk pre cudzincov. Tlmočnícke služby a preklady so súdnoznaleckou pečiatkou

Tankred s.r.o., Bratislava

Preklady a tlmočenie - AJ, NJ, SJ, redakčné a vydavateľské práce, poradenstvo v oblasti vzťahov k verejnosti

Levanta, Bratislava

Profesionálne prekladateľské a tlmočnícke služby. Oblasti prekladania: politika, právo, ekonómia, chémia, stavebníctvo, strojárstvo, zdravotníctvo a iné. Jazyky: anglický, bosenský, český, chorvátsky, macedónsky, srbský, francúzsky, ruský

Iva Koruk

Prekladateľstvo a tlmočnícke služby - holandština

Sinaxis s.r.o., Bratislava

Spoločnosť so zameraním na obchodné aktivity v Číne. Dovoz a vývoz do Číny, investičné poradenstvo, preklady a tlmočenie z čínskeho jazyka

Ariana-jazykové centrum s.r.o., Bratislava

Preklady a tlmočenie z a do 38 jazykov, odborné preklady, korektúry textov, grafické spracovanie prekladov

Mgr. Pavel Šimove, Bratislava

Poskytovanie sprievodcovských, tlmočníckych a prekladateľských služieb

Elan 1 s.r.o., Bratislava

Komplexný jazykový servis - vzdelávacie, prekladateľské a tlmočnícke služby. Tvorba individuálnych vzdelávacích programov pre stredný a vrcholový manažment

Heuréka translation s.r.o., Bratislava

Preklady z/do európskych a svetových jazykov v rozličných odboroch. Simultánne, konzekutívne tlmočenie, tlmočenie po telefóne, súdny tlmočník. Prenájom tlmočníckej infratechniky, videotechniky, ozvučenie priestorov

Agentúra Actuel

Preklady z/do 12 jazykov, korektúry, expresné preklady. Konzekutívne a simultánne tlmočenie, textárske služby, online objednávky

Tomáš Kunovský, Topoľčany

Preklady, tlmočenie, korektúry. Expresné preklady z/do viacerých jazykov

Medoc s.r.o., Košice

Prekladateľská agentúra. Súdni tlmočníci a prekladatelia evidovaní na Ministerstve spravodlivosti SR pre jazyk anglický a taliansky

Mgr. Stanislav Kowalski, Zborov

Súdny prekladateľ talianskeho jazyka, preklady z/do talianskeho jazyka. Kurzy talianskeho jazyka

Interpretor, Bratislava

Profesionálne preklady z/do francúzskeho a talianskeho jazyka so špecializáciou na oblasť práva, ekonómie a stavebníctva

Preklad

Zoznam prekladateľov a prekladateľských agentúr

Langvista s.r.o., Bratislava

Preklady, právnické preklady, medicínske preklady, preklady www stránok, výučba jazykov, tlmočenie zo všetkých a do všetkých svetových jazykov

European translation solutions s.r.o., Bratislava

Preklady, tlmočenie, notársky a súdne overené preklady, korektúry, textové a grafické spracovanie dokumentov. Európske a ázijské jazyky, esperanto, latinčina

Mgr. Miloš Švantner, Bratislava

Profesionálne preklady a tlmočenie z/do nemeckého, nórskeho a švédskeho jazyka

Eska Consulting-Transport, Bratislava

Preklady a tlmočenie z/do tureckého jazyka - právne texty, jazykové korektúry, konzekutívne, simultánne, sprievodné tlmočenie. Poradenské služby pre turecké firmy a slovenské firmy podnikajúce v Turecku, obchodné zastúpenie

Vallis-jazykové vzdelávanie s.r.o., Trnava

Jazykové kurzy, preklady, tlmočenie a doučovanie. Anglický, nemecký, taliansky, španielsky, francúzsky, arabský jazyk

Blasko s.r.o., Žilina

Profesionálna a expresná prekladateľská služba. Holandský, anglický, český a slovenský jazyk

Mgr. Anetta Letková, Veľké Uherce

Korektúra a úprava slovenských textov, preklady z českého jazyka

Skypers, Piešťany

Jazyková škola, kurzy, preklady, tlmočenie (anglický, nemecký, ruský, francúzsky, taliansky, španielsky jazyk)

E.m.m.a. vzdelávacia agentúra, Bratislava

Jazykové vzdelávanie v anglickom, nemeckom a španielskom jazyku, výučba slovenského jazyka pre cudzincov. Jazykové kurzy v materských školách, kurzy hravej angličtiny pre deti od 1,5 roka. Preklady a tlmočenie

Gibes global services, Bratislava

Sprostredkovanie zamestnancov, právne poradenstvo, upratovacie práce, školenia a kurzy, jazykové preklady, zakladanie spoločností

AAA-agentúra Europe House, Bratislava

Prekladateľské služby vo všetkých európskych jazykoch
Stránka:   < Predošlá123 4 

Copyright © BEST.SK