Best.sk - slovenský internetový vyhľadávač

Prekladateľské služby

Obsah > Firmy > Služby > Jazykové a prekladateľské služby >

Prekladateľské služby

 
ODKAZY 51 - 100 z 179

Bonumeng, Nové Zámky

Odborné a úradne preklady z/do všetkých svetových jazykov, registračný a certifikačný podnikový servis, marketingové poradenstvo, akvizično-reprezentačná (MARČ) podpora podnikov na Slovensku a v zahraničí

Stilus s.r.o., Bratislava

Preklady a tlmočenie z/do 39 jazykov

Oleg Kazankov, Bratislava

Príprava a realizácia projektov podnikateľskej činnosti na území Ruskej federácie a krajín SNŠ. Vyhľadávanie obchodných partnerov. Preklady do ruštiny rodeným hovorcom

Specta s.r.o., Bratislava

Preklady v rôznych svetových jazykoch a ich kombináciách so slovenským, českým, anglickým, nemeckým, francúzskym a španielskym jazykom. Preklady manuálov a technickej dokumentácie pre priemysel, zdravotníctvo, online preklady. Tlmočenie

Taliančina.sk, Košice

Preklady z taliančiny do slovenčiny a naopak. Stránka pre prekladateľov a tlmočníkov venujúcich sa talianskemu jazyku

Solertia Education, Training & Travel s.r.o. , Košice

Kurzy angličtiny, preklady - z a do anglického a slovenského jazyka, študijné programy v zahraničí, au-pair programy, stáže a pracovné programy v zahraničí, sprostredkovanie práce

PhDr.Radoslav Berecký, Košice

Preklady. Anglický, nemecký, ruský, holandský, chorvátsky jazyk. Súdne preklady

Petra Glasová, Bratislava

Preklady z angličtiny, nemčiny, češtiny, editácia a korektúry slovenských textov

Lexman s.r.o., Bratislava

Preklady, overené preklady, lokalizácie a tlmočenia do mnohých jazykov a ich kombinácií

Kolos Trnava s.r.o., Trnava

Predaj hydrauliky a autoelektriky. Poskytujeme: ekonomické poradenstvo, účtovné práce, vypracovanie daňového priznania a podnikateľského zámeru, personálnu a mzdovú agendu, styk s inštitúciami, preklady a tlmočníctvo

Agentúra Your Choice!, Trnava

Komplexné jazykové služby, preklady, tlmočenie, špecializované aj všeobecné jazykové kurzy

Translatin

Preklad všetkých dokumentov: rumunčina, francúzština, nemčina, angličtina, španielčina, taliančina, ruština, čeština a poľština

Jazyková škola MTM, Prešov

Jazyková škola - poskytovanie služieb v oblasti jazykových kurzov v 7 jazykoch, oficiálnych prekladov, tlmočenia, detských kurzov a ostatných služieb v jazykovom vzdelávaní

Accent writing, Bratislava

Komunikačné riešenia v anglickom a slovenskom jazyku, korektúra textov a prekladateľské služby, kreatívna tvorba textov, tlačové správy a vyhlásenia, manuály procesov, produktov

Solid-Plus, Prešov

Prekladateľské a tlmočnícke služby, kurzy cudzích jazykov, alternatívne vzdelávanie

In Verbum, Banská Bystrica

Preklady a tlmočenie v rôznych odboroch v 14-tich jazykoch, súdne preklady

Agentúra NTB, Skalica

Preklady z a do európskych jazykov vo všetkých terminologických oblastiach. Korektúry textov, tlmočenie, súdne (úradné) overovanie prekladov, kurzy, expresné služby, vyučovanie jazykov

Non Plus Ultra, Košice

Preklady, tlmočenie, korektúry, výučba a doučovanie v svetových jazykoch

WordArt s.r.o., Košice

Ponuka jazykových kurzov anglického, nemeckého, francúzskeho a španielskeho jazyka. Preklady, tlmočenie, jazykové kurzy, doučovanie všeobecných predmetov, kurzy pre deti

Meridian Bros s.r.o., Košice

Poskytovanie prekladateľských a tlmočníckych služieb, odborné preklady a tlmočenie vo všetkých významných svetových jazykoch

Agentúra Lexis s.r.o., Bratislava

Prekladateľské a tlmočnícke služby

PhDr.Alica Prokopová , Senec

Preklady a tlmočenie zo španielčiny, angličtiny, ruštiny

Kvalitné Preklady

Online preklady všetkých typov, poskytované vysokoškolsky vzdelanými prekladateľmi s dlhoročnými skúsenosťami s rôznych oblastí

Semtam s.r.o., Bratislava

Tlmočnícke a prekladateľské služby, korektúra textov, prepisovanie textov z audionahrávok, výroba filmových titulkov

PhDr. Tatiana Kotuliaková, Bratislava

Preklady do/zo španielskeho jazyka, expresné a súdne overené preklady, simultánne a konzekutívne tlmočenie, individuálna výučba španielskeho jazyka pre jednotlivcov a firmy

Market procuration agency, Bratislava

Jazyková škola Ben language school - anglický, nemecký, taliansky a francúzsky jazyk. Jazykové pobyty a tábory. Preklady a tlmočenie angličtina, francúzština, nemčina, taliančina. Poznávacie zájazdy

Slavia consulting, Michalovce

Prekladateľské a tlmočnícke služby - ukrajinský, ruský, poľský, rumunský, taliansky jazyk

MB Lingua, Veľký Krtíš

Prekladateľské a tlmočnícke služby z/do viac ako 40 jazykov. Súdne overené texty

All-Out s.r.o., Nitra

Prekladateľské a tlmočnícke služby v oblastiach techniky, obchodu, legislatívy. Zabezpečenie podujatí firemného charakteru na kľúč, realizácia reklamných aktivít

Mgr. Tomáš Počai, Banská Štiavnica

Preklady z anglického a českého jazyka do slovenského jazyka. Preklady rôznych textov a dokumentov do anglického jazyka, korektúry

E.M.G., Košice

Prekladateľské a tlmočnícke služby, korektúry

ABC Lingua, Bytča

Jazykové kurzy, prekladateľské a tlmočnícke služby

In-line Management, Bratislava

Preklady vo všetkých svetových a väčšine európskych jazykoch. Tlmočnícke služby. Prenájom profesionálnej ozvučovacej techniky. Umelecká agentúra - management skupín a hudobná produkcia Fermata

Abies s.r.o., Bratislava

Preklady akýchkoľvek textov a súborov, súdno-znalecké preklady, tlmočenie, vkladanie a spracovanie obrázkov a grafiky, tlmočnícka a prezentačná technika, ozvučenie

Translang, Zvolen

Preklady a tlmočenie z/do anglického, nemeckého, talianskeho a francúzskeho jazyka, výučba anglického a talianskeho jazyka

Zumark s.r.o., Bratislava

Preklady a grafické spracovanie dokumentov pre firemných a individuálnych klientov. Anglický, český, nemecký a španielsky jazyk. Cenník, online objednávka

Helvik, Košice

Podnikateľské a organizačné poradenstvo, tlmočenie a preklady - maďarský, anglický, nemecký a ruský jazyk. Zakladanie a správa obchodných spoločností, aplikácia obchodného práva, zastupovanie v súdnych sporoch

Interpret, Banská Bystrica

Úradné preklady s pečaťou certifikovaného prekladateľa. Tlmočenie - simultánne, konzekutívne, po telefóne, tlmočenie s výjazdom. 30 jazykov

Yelloo s.r.o., Bratislava

Odborný preklad manuálov, návodov a príručiek z a do angličtiny, nemčiny, maďarčiny, češtiny, slovenčiny

Timea Au-pair Agency, Bardejov

Sprostredkovanie práce vo Veľkej Británii. Preklady a korektúry. Poradenské služby. Vedenie účtovníctva, miezd a personalistiky. Zamestnávanie elektrikárov v Českej republike. Au - Pair pobyty

rois, s.r.o., Žilina

Preklady, tlmočenie, grafické spracovanie, lokalizácia

Inter Alia s.r.o., Žilina

Súdne overené preklady, konzekutívne a simultánne tlmočenie, korektúry. Grafické spracovanie, kreatívny dizajn, digitálna a ofsetová tlač

Intertransla, Martin

Preklady všetky jazyky - bežné, odborné, úradné, anglicky, nemecky, francúzsky, taliansky, španielsky, česky, rusky, holandsky, poľsky, maďarsky, slovinsky, chorvátsky

Asined s.r.o., Poprad

Preklady z/do všetkých svetových jazykov - úradné a firemné dokumenty, reklamné a prezenčné materiály, ekonomické a právnické texty, rozsudky. Tlmočenie - simultánne, konzekutívne, šušotáž. Jazykové a rekvalifikačné kurzy. Predaj jazykovej literatúry

Xpert, s.r.o., Bratislava

Preklady do rôznych jazykov

Agentúra Layka, Martin

Preklady a tlmočenie. Angličtina, ruština, nemčina, holandčina, poľština, ponuka súdnych prekladov

Mgr.Michaela Šimove, Mýtna

Prekladateľské a tlmočnícke služby z/do talianskeho jazyka, vyučovanie individuálne a skupinové

Accredo s.r.o., Šenkvice

Účtovné služby pre fyzické a právnické osoby, personálno-poradenské služby, prekladateľské služby - hlavné svetové jazyky

Mgr. Milan Ivan, Bratislava

Preklady a tlmočenie do čínštiny, rýchlokurz čínskeho jazyka

Ad Acta, Piešťany

Kompletný prekladateľský servis v najpoužívanejších svetových jazykoch

Stránka:   < Predošlá1 2 34Ďalšia >

Copyright © BEST.SK