Best.sk - slovenský internetový vyhľadávač

Anglický jazyk - prekladateľstvo

Obsah > Firmy > Služby > Jazykové a prekladateľské služby > Prekladateľské služby >

Anglický jazyk

 
ODKAZY 101 - 132 z 132

Mgr.Martina Cabadová, Marcelová

Prekladateľské služby z/do anglického a českého jazyka, korektúry textov v slovenskom jazyku

Sisi, Bratislava

Preklady z a do anglického a talianskeho jazyka

British Language Institute s.r.o., Bratislava

Kurzy anglického jazyka pre súkromné osoby a pre firmy, kurzy na anglickom vidieku. Prekladateľské služby

PT Servis s.r.o., Bratislava

Simultánne tlmočenie, konzekutívne tlmočenie, odborné preklady, korektúry, preklady overené súdnym tlmočníkom

Mgr. Karol Šeffer, Nitra

Súdne tlmočenie a preklady z anglického a španielskeho jazyka

Ina Focus, Piešťany

Jazyková škola so zameraním na anglický jazyk, preklady a tlmočenie

Edward McWilliam, Bratislava

Preklady do anglického jazyka Angličanom. Automatická kalkulácia cien priamo na webstránke. Expres, štandard, Premium. Korektúry, hodnotenie prekladov

Agentúra Múdry, Bratislava

Odborné a súdne overené preklady, jazykové korektúry, tlmočenie, jazykové kurzy

Ing. Miroslav Benian, Lokca

Preklady - anglický, poľský, nemecký, ruský, maďarský a český jazyk

Mgr. Erika Hatalová, Košice

Preklady z/do angličtiny. Ekonomika, obchod, administratíva, medicína, právo, štátna a verejná správa. Tlmočenie z/do angličtiny

Extras s.r.o., Moravské Lieskové

Prekladateľské služby z a do rôznych jazykov. Úradne overené preklady, korektúry, odborné preklady

RKconsult, Bratislava

Preklady a tlmočenie z a do anglického jazyka

Amtras s.r.o., Tureň

Preklady z/do anglického jazyka so zameraním na projektové dokumentácie v oblasti pozemného staviteľstva, dopravného inžinierstva, ekológie, geodézie, geológie, vodohospodárskych stavieb

Tankred s.r.o., Bratislava

Preklady a tlmočenie - AJ, NJ, SJ, redakčné a vydavateľské práce, poradenstvo v oblasti vzťahov k verejnosti

Aspa, Nitra

Preklady z/do angličtiny. Jazykové, počítačové, odborné a rekvalifikačné kurzy

Hynek Holub, Čadca

Preklady a tlmočenie, DTP a úprava dokumentov, tvorba www a wap stránok

Advans, Nitra

Registrácia, optimalizácia a tvorba stránok, posielanie informačných a reklamných emailov, preklady medzi anglickým, slovinským a slovenským jazykom

Heuréka translation s.r.o., Bratislava

Preklady z/do európskych a svetových jazykov v rozličných odboroch. Simultánne, konzekutívne tlmočenie, tlmočenie po telefóne, súdny tlmočník. Prenájom tlmočníckej infratechniky, videotechniky, ozvučenie priestorov

Nezábudka-jazyková škola, Ivanka pri Dunaji

Výučba anglického, nemeckého a talianskeho jazyka, prekladateľské služby

Amstra s.r.o., Žilina

Preklady z/do anglického, nemeckého a českého jazyka, preklady so súdnou pečiatkou. Tlmočnícke služby

English Success, Bratislava

Jazykové kurzy na Slovensku a v zahraničí, kurzy anglického jazyka s golfom, rezidenčné kurzy v Anglicku, soft-skills semináre, preklady a tlmočenie

InduTech s.r.o., Košice

Tvorba projektov a inžinierska činnosť v oblasti priemyselných stavieb, preklady technickej angličtiny

Ing. Peter Gomolčák, Šamorín

Úradné, súdne, odborné a komerčné preklady z/do anglického jazyka

Prelož to.sk, Nitra

Online prekladateľská agentúra - preklady z/do anglického a nemeckého jazyka

Teem Jazykové Služby, Zlaté Moravce

Výučba a kurzy anglického jazyka, preklady, tlmočenie, semináre

Ing.Slavomír Beliš

Preklady z/do anglického jazyka

Lingwa&Consulta, Košice

Odborné a technické preklady z/do anglického jazyka

Ing. Lucia Štrauchová, Bratislava

Prekladateľská činnosť z/do anglického jazyka, preklady úradných dokumentov. Konzekutívne a simultánne tlmočenie, obchodné rokovania, školenia, telefonické rozhovory

Ing. Dagmar Sallárová, Košice

Preklady a tlmočenie z/do anglického jazyka v rôznych odboroch. Výučba, príprava na skúšky

Soňa Mesiariková, Banská Bystrica

Kurzy a doučovanie anglického jazyka pre deti, preklady

A.I.D., Spišská Belá

Preklady z/do anglického jazyka, jazykové korektúry, jazykové úpravy, výučba anglického jazyka

Mgr. Silvia Holéczyová, Trnava

Úradné preklady (rodný list, register trestov, obchodné zmluvy) a preklady dokumentov z/do anglického jazyka so zameraním na právo, ekonomiku, marketing, financie, ľudské zdroje, poisťovníctvo, techniku, stavebníctvo. Úradné tlmočenie
Stránka:   < Predošlá12 3 

Copyright © BEST.SK