Best.sk - slovenský internetový vyhľadávač

Anglický jazyk - prekladateľstvo

Obsah > Firmy > Služby > Jazykové a prekladateľské služby > Prekladateľské služby >

Anglický jazyk

 
ODKAZY 51 - 100 z 132

Emerald s.r.o., Piešťany

Bežné a úradne overené preklady, korektúry anglických textov, jazykové kurzy angličtiny, slovenčina pre anglicky hovoriacich študentov

PhDr.Jana Seichertová, Bratislava

Preklady z/do anglického jazyka v odboroch ekonomika, financie, účtovníctvo, obchodné právo, energetika, telekomunikácie

Naščáková-preklady a tlmočenie s.r.o., Bratislava

Preklady odborných a právnických textov, overené preklady dokumentov, preklady audio a video kaziet, tlmočenie obchodných rokovaní, seminárov, prezentácií

PhDr. Elena Dugovičová, Modra

Jazykové kurzy anglického jazyka, preklady

MB Lingua, Veľký Krtíš

Prekladateľské a tlmočnícke služby z/do viac ako 40 jazykov. Súdne overené texty

Mgr. Tomáš Počai, Banská Štiavnica

Preklady z anglického a českého jazyka do slovenského jazyka. Preklady rôznych textov a dokumentov do anglického jazyka, korektúry

Ing. Pavel Polónyi, Bratislava

Preklady z a do angličtiny a nemčiny, tlmočenie

Pro Human Capital s.r.o., Bratislava

Personálne poradenstvo, tréningy vrcholových, stredných a personálnych manažérov. Jazykové kurzy, preklady všeobecného a odborného charakteru z anglického, francúzskeho a nemeckého jazyka

E.M.G., Košice

Prekladateľské a tlmočnícke služby, korektúry

Damu, Bratislava

Individuálne a skupinové jazykové kurzy. Prekladateľské a tlmočnícke služby - angličtina

Beáta Kanianská, Bratislava

Tlmočnícke a prekladateľské služby: anglický jazyk - expert (preklady, tlmočenie), nemecký jazyk - expert (preklady)

Abies s.r.o., Bratislava

Preklady akýchkoľvek textov a súborov, súdno-znalecké preklady, tlmočenie, vkladanie a spracovanie obrázkov a grafiky, tlmočnícka a prezentačná technika, ozvučenie

Translang, Zvolen

Preklady a tlmočenie z/do anglického, nemeckého, talianskeho a francúzskeho jazyka, výučba anglického a talianskeho jazyka

Zumark s.r.o., Bratislava

Preklady a grafické spracovanie dokumentov pre firemných a individuálnych klientov. Anglický, český, nemecký a španielsky jazyk. Cenník, online objednávka

Lipka Translations s.r.o., Bratislava

Prekladateľské služby z/do anglického jazyka a vzdelávacia činnosť v oblasti vyučovania anglického jazyka

Interpret, Banská Bystrica

Úradné preklady s pečaťou certifikovaného prekladateľa. Tlmočenie - simultánne, konzekutívne, po telefóne, tlmočenie s výjazdom. 30 jazykov

Yelloo s.r.o., Bratislava

Odborný preklad manuálov, návodov a príručiek z a do angličtiny, nemčiny, maďarčiny, češtiny, slovenčiny

Lucid, Nový Ruskov

Preklady z/do anglického jazyka - expresné termíny, bežná, ekonomická a právna terminológia

Winor, Púchov

Prekladanie textov, korektúry. Profesionálne tlmočenie odborného anglického jazyka. Kurzy odbornej angličtiny - angličtina v manažmente, finančná a obchodná angličtina

rois, s.r.o., Žilina

Preklady, tlmočenie, grafické spracovanie, lokalizácia

Intertransla, Martin

Preklady všetky jazyky - bežné, odborné, úradné, anglicky, nemecky, francúzsky, taliansky, španielsky, česky, rusky, holandsky, poľsky, maďarsky, slovinsky, chorvátsky

Emily-D s.r.o., Košice

Poskytovanie tlmočníckych a prekladateľských služieb v nemeckom a anglickom jazyku, zabezpečovanie školení, jazykové kurzy

Asined s.r.o., Poprad

Preklady z/do všetkých svetových jazykov - úradné a firemné dokumenty, reklamné a prezenčné materiály, ekonomické a právnické texty, rozsudky. Tlmočenie - simultánne, konzekutívne, šušotáž. Jazykové a rekvalifikačné kurzy. Predaj jazykovej literatúry

Xpert, s.r.o., Bratislava

Preklady do rôznych jazykov

Accredo s.r.o., Šenkvice

Účtovné služby pre fyzické a právnické osoby, personálno-poradenské služby, prekladateľské služby - hlavné svetové jazyky

Ad Acta, Piešťany

Kompletný prekladateľský servis v najpoužívanejších svetových jazykoch

Peter Guštafík, Pezinok

Prekladateľské a tlmočnícke služby z/do anglického jazyka

Atingo, Bratislava

Prekladateľské a tlmočnícke služby

ForUs, Košice

Výučba jazykov, kurzy pre deti a dospelých, firemná výučba. Tlmočnícke služby telefonicky alebo s výjazdom do zahraničia. Preklady do/z anglického, nemeckého, talianskeho, francúzskeho a španielskeho jazyka, korektúry textov

Alpha Translating, Banská Bystrica

Prekladateľské a tlmočnícke služby. Ekonómia, texty EÚ, právo, cestovný ruch, doprava, zlievarenstvo, strojárstvo - preklady. Simultánne a konzekutívne tlmočenie

European Languages Learning Institution, Nové Zámky

Jazyková škola, tlmočenie, preklady

Relis, Bratislava

Ponuka prekladateľských a tlmočníckych služieb z/do angličtiny

Ing. Miroslava Bartková, Východná

Prekladateľka a tlmočníčka pre anglický jazyk

Psychoprof s.r.o., Nové Zámky

Vydávanie odbornej literatúry z oblasti psychológie, psychiatrie a sexuológie. Organizovanie kurzov pre prácu s psychodiagnostickými metódami. Preklady odborných textov z oblasti psychológie, psychiatrie, farmakológie - anglický, maďarský a ruský jazyk

VKM s.r.o., Bratislava

Simultánne tlmočenie kabínové + technika, konferenčné tlmočenie (prednášky, semináre, školenia, obchodné rokovania), odborné tlmočenie. Hostesky. Písomné preklady

LX Preklady, Lučenec

Prekladateľská a tlmočnícka agentúra v Lučenci s pobočkami na Slovensku. Overené preklady dokumentov

Magellan s.r.o., Púchov

Jazyková škola, tlmočnícke a prekladateľské služby v anglickom a nemeckom jazyku

Klaudia Gibová, Trebišov

Prekladateľské služby z/do anglického a nemeckého jazyka

Kern Services, Trenčín

Tlmočnícke služby - konzekutívne, simultánne konferenčné, sprievodcovské. Písomné preklady - technické podklady a dokumenty, príručky, brožúry, správy, vyhlásenia, knihy, články. Anglický, španielsky a český jazyk

Global Language Institute, Banská Bystrica

Výučba cudzích jazykov, zahraničné pobyty, tlmočenie a preklady

Saba, Brezno

Technické preklady textov návodov k obsluhe, používateľských príručiek, obchodnej korešpondencie, software a informačných materiálov

Agentúra Stella, Banská Bystrica

Prekladateľská a tlmočnícka agentúra

Ady lingua, Komárno

Preklady všeobecného a odborného textu, odbornej korešpondencie, súdne overené preklady. Maďarčina, angličtina, nemčina, slovenčina. On-line objednávky

C&H agency s.r.o., Bratislava

Odborný preklad a tlmočenie do 46 jazykov, kongresy a eventy, reklamné kampane

Agentúra AC s.r.o., Bratislava

Komplexné a expresné prekladateľské a tlmočnícke služby v rôznych jazykoch, preklady so súdnym overením, technické preklady

Akkurat s.r.o., Trenčín

Odborné preklady v oblasti stavebnej techniky, obrábacích strojov, medicíny, chémie, farmácie, IT, elektroniky, elektrotechniky. Preklady z nemeckého, anglického, francúzskeho a španielskeho jazyka do slovenčiny a češtiny

Ing. Lucia Pullmanová, Trnava

Preklady z/do anglického jazyka s pečiatkou a prekladateľskou doložkou, súdno-znalecké preklady

BiM Technologies Slovensko s.r.o., Trnava

Preklady a tlmočenie v anglickom a nemeckom jazyku. Súdne overenie prekladov, tlmočenie – konzekutívne a simultánne

Milan Černý, Bratislava

Preklady odborných a všeobecných textov z/do anglického jazyka

Mercor AM s.r.o., Dubnica nad Váhom

Jazyková škola so zameraním na výučbu anglického jazyka. Organizovanie letných jazykových táborov pre deti na Slovensku a v zahraničí a študijno-poznávacích zájazdov do Anglicka s ubytovaním v anglických rodinách. Preklady textov z/do anglického jazyka

Stránka:   < Predošlá1 2 3Ďalšia >

Copyright © BEST.SK