Best.sk - slovenský internetový vyhľadávač

Poradenstvo, konzultácie

Obsah > Firmy > Služby >

Poradenstvo, konzultácie

 
ODKAZY 51 - 95 z 95

Sumatra s.r.o., Bratislava

Vyhľadanie a výber potenciálnych zamestnancov podľa požiadaviek, marketingové poradenstvo

Žaneta Porubská Idylka, Dubnica nad Váhom

Zákazková výroba a predaj ručne maľovaného hodvábu - šatky, šále, viazanky, ľanových tašiek, poradenstvo Feng Šuej, bytový textil a dizajn

DGSA Consulting, Žilina

Bezpečnostný poradca ADR, RID, ADN na prepravu nebezpečných vecí cestnou, železničnou a vodnou dopravou

F.S.C. Bezpečnostné poradenstvo s.r.o., Bratislava

Ochrana utajovaných skutočností, ochrana osobných údajov, všeobecná bezpečnosť, vykonávanie bezpečnostných auditov a analýz informačných systémov

Timea Au-pair Agency, Bardejov

Sprostredkovanie práce vo Veľkej Británii. Preklady a korektúry. Poradenské služby. Vedenie účtovníctva, miezd a personalistiky. Zamestnávanie elektrikárov v Českej republike. Au - Pair pobyty

Kopex s.r.o., Košice

Konzultácie, poradenstvo, expertízy - tvorba multimediálnych prezentácií, programových simulátorov zariadení. Poskytovanie kurzov - Základy projektového manažmentu, Identifikácia a riadenie procesov, Presvedčivá prezentácia

KPS Poradenské centrum s.r.o., Bratislava

Podnikateľské a ekonomické poradenstvo, finančné analýzy a podnikateľské plány, vedenie účtovníctva

Equitar s.r.o., Bratislava

Zakladanie spoločností, infraštruktúra, personálne poradenstvo

Víza Servis, Bratislava

Poradenské, informačné a sprostredkovateľské služby v oblasti vízovej politiky na medzinárodnej úrovni

Larive Slovakia s.r.o., Bratislava

Konzultačná a poradenská spoločnosť. Firemné, projektové a špecializované poradenstvo

Slovenská Vzdelávacia a Obstarávacia s.r.o., Nitra

Služby spojené s verejným obstarávaním tovarov, prác a služieb

Investconsult, Považská Bystrica

Poradenské služby - marketing, reklama, manažment, investície a ekonomika. Tvorba web stránok, webdesign, aktualizácia a údržba

Megatone s.r.o., Bratislava

Poradenstvo v oblasti prípravy nákupných centier a retailu, nájom obchodných priestorov, marketingové služby

Samuel Consulting Group s.r.o., Bratislava

Poradenstvo v oblasti public relations a médií, krízovej komunikácie

TPZ Servis s.r.o.

Registrácia liečiv, podpora registračného procesu a uvádzania liekov na trh

Ranunculus s.r.o., Banská Bystrica

Profesionálne vzdelávanie a poradenstvo v oblasti projektového manažmentu

Sanielit, Trenčín

Vypracovanie dokumentácie systému zabezpečenia kontroly hygieny potravín HACCP, vypracovanie kompletnej dokumentácie Správnej výrobnej a hygienickej praxe, vypracovanie sanitačného programu, školenie zamestnancov v oblasti hygieny potravín

Ibat s.r.o., Bratislava

Firma so zameraním na zahraničný obchod a poradenské služby pre výrobcov, exportérov, importérov a zahraničných investorov

Forles Slovakia s.r.o., Zvolen

Konzultačné a projektové činnosti v oblasti lesného hospodárstva, služby v rámci obhospodarovania a pestovania lesa

ProNotio Consulting s.r.o., Banská Bystrica

Služby v oblasti riadenia a zvyšovania efektivity a produktivity zamestnancov, rozvoja ľudských zdrojov, podpora manažérskeho rozhodovania a manažérskeho poradenstva

Pharma Partners s.r.o., Bratislava

Konzultačné služby v oblasti marketingu, predaja a obchodných vzťahov rôznym skupinám odborníkov podnikajúcich v rámci farmaceutického priemyslu a zdravotníctva

Perigeum Group s.r.o., Bratislava

Poskytujeme služby v oblasti inžinierskej geodézie a v oblasti katastra nehnuteľností

United Consultants s.r.o., Bratislava

Konzultačno - poradenská spoločnosť špecializujúca sa na marketingové oblasti brand boulding a marketing communications

Pharmedian s.r.o., Bratislava

Marketingové aktivity pre farmaceutické spoločnosti - prieskum trhu, registrácia, cenotvorba, kategorizácia

Setex - Invest s.r.o., Bratislava

Maloobchod, veľkoobchod, výroba betónu. Účtovné práce a poradenstvo, sprostredkovateľská činnosť, poradenská činnosť v ekonomickej oblasti a stavebníctve, sprostredkovanie prekladateľských a tlmočníckych prác

Tankred s.r.o., Bratislava

Preklady a tlmočenie - AJ, NJ, SJ, redakčné a vydavateľské práce, poradenstvo v oblasti vzťahov k verejnosti

ABC Media s.r.o., Banská Bystrica

Inzertná, mediálna a reklamná agentúra. Reklamný priestor, reklamné kampane na kľúč, marketingové poradenstvo, vonkajšia reklama, potlač, reklamné predmety. Predaj pracovných odevov

Pharmix s.r.o., Bratislava

Poskytovanie služieb v oblasti farmácie so zameraním na registračné procesy, podporu obchodných tímov a farmaceutický marketing

Consulting Associates s.r.o., Bratislava

Poradenské služby v oblasti ekonomického a sociálneho rozvoja pre klientov z verejnej správy, súkromného sektora, regionálnej a miestnej samosprávy a neziskového sektora

Varju Consulting s.r.o., Komárno

Riadenie pracovných procesov v poľnohospodárstve, poradenstvo, spracovanie projektov, monitoring možností čerpania dotácií, verejné obstarávanie

Prolix s.r.o., Veľký Biel

Podnikový manažment, poradenstvo a analýzy projektu. Projektová a inžinierska činnosť v stavebníctve, stavebno-technické poradenstvo z pohľadu investora projektu

DAC Consulting s.r.o., Trnava

Poradenské a konzultačné služby pre oblasť colnej problematiky, spotrebných daní, certifikácie SHS

Ing. Jana Škutková, Bratislava

Marketingové poradenstvo a texty, priamy marketing, písanie obchodných a ponukových listov, b2b marketing, tvorba marketingových plánov, analýzy a prieskumy, tvorba obsahu a textu www stránok

Boffman

Internetový marketing - školenia a konzultácie

Industrie U.Qualitatsberatung, Humenné

Poradenská a zastupiteľská činnosť v oblasti autopriemyslu

HSBF s.r.o., Medzibrod

Obchodná a poradenská činnosť orientovaná na potreby v podnikaní

Etický kódex.sk

Tvorba a implementácia etického kódexu na kľúč, poradenstvo v oblasti tvorby etického kódexu a spoločensky zodpovedného podnikania (CSR)

Ochrana zdravia a životného prostredia, Modra

Vypracovanie prevádzkových poriadkov a posudkov rizika v rôznych prevádzkach

Dea Lutherova, Bratislava

Poradenstvo zamerané na imidž a protokol. Organizovanie spoločenských podujatí. Školenia v oblasti protokolu a etikety

Pharmadata s.r.o., Bratislava

Poradenstvo, analýzy a plánovanie pre farmaceutické firmy

Ing. Ladislav Vargončík, Bratislava

Podnikateľské a finančné poradenstvo, vyhľadávanie investičných príležitostí

4D studio s.r.o., Bratislava

Verejné obstarávanie, verejné obchodné súťaže, inžinierska činnosť v stavebníctve, poradenstvo v oblasti stavebníctva

QupraX s.r.o., Považská Bystrica

Analýzy, optimalizácia a nastavenie základných systémových štruktúr spoločností. Logistické štúdie, projekty a služby. Konzultácie, školenia a kurzy v oblasti systémovej logistiky

PRO Group

Skupina spoločností - Proprieta a.s. (finančné investície), Prowest s.r.o. (poradenstvo a krízový manažment), In-Cool-Ex s.r.o. (dodávky gastro zariadení na kľúč), In-Cool-Ex a.s. a 3art s.r.o. (festival Oživené tance)

B4S s.r.o., Bratislava

Pracovno-personálna činnosť - ponuka brigád v potravinárstve a obchode. Školenia HACCP, poradenstvo pri zriaďovaní nových potravinárskych prevádzok, vypracovanie prevádzkových poriadkov
Stránka:   < Predošlá1 2 

Copyright © BEST.SK