Best.sk - slovenský internetový vyhľadávač

Návrhy, realizácia a správa počítačových sietí

Obsah > Firmy > Služby > Počítačové a internetové služby >

Návrhy, realizácia a správa počítačových sietí

 
ODKAZY 251 - 300 z 345

Netia s.r.o., Bratislava

Návrh a tvorba zákazníckych informačných systémov, realizácia a správa počítačových sietí, priemyselná automatizácia, návrh a zavádzanie systémovej bezpečnosti, ochrana osobných údajov, systémy pre manažment a zálohovanie dát

S.A. spol. s r.o., Bratislava

Sieťové služby

Indastry s.r.o., Bratislava

Predaj, servis a oprava počítačov a notebookov, inštalácia hardware a software, web služby, inštalácia sietí, Linux/Unix a Windows servery, kamerové systémy, odstraňovanie vírusov, ochrana dát

ITS Plus s.r.o., Martin

Návrh a dodávka komplexných IT riešení pre malé a stredné spoločnosti. Služby v oblasti výpočtovej, kancelárskej a telekomunikačnej techniky

Virtual Space, Michalovce

Predaj hardvéru, vývoj softvéru, návrh a realizácia počítačových sietí, organizovanie a riadenie rekvalifikačných kurzov a školení

NetSolution s.r.o., Bratislava

Predaj a servis počítačov pre domácnosti a pre firmy, diagnostika porúch, odvírenie počítačov. Návrhy a inštalácia počítačových sietí, IT konzultácie a poradenstvo. Dodávky softvéru a softvérových licencií, správa serverov, IT outsourcing

RLC Systems s.r.o., Košice

Dodávky počítačových sietí, informačných a telekomunikačných systémov

Poga elektromontáže, Bratislava

Elektromontážne práce - rekonštrukcie, bleskozvody, elektrické prípojky, nové objekty, revízie, pravidelná údržba, telefónne a televízne rozvody, elektrická požiarna signalizácia, PC rozvody, elektrická zabezpečovacia signalizácia

Comp-Tech, Nitra

Prístup k sieti internet, budovanie dátových spojov, prepájanie pobočiek, dodávky, opravy a servis výpočtovej techniky, serverové riešenia, kabelážne práce, hardwarová podpora a aplikátorské služby vrátane IT manažmentu

M-Tec, Hrkovce

Poskytovanie internetových služieb, dátové rozvody, štruktúrovaná kabeláž. Opravy a predaj počítačovej a kancelárskej techniky, informačných technológií. Predaj a montáž zabezpečovacej techniky, opravy a predaj audiovizuálnej a satelitnej techniky

Tonnerre, Nitra

Predaj výpočtovej a kancelárskej techniky a spotrebného materiálu, tvorba, servis a správa počítačových sietí, komplexná technická podpora v oblasti IT, dodávky a montáž zabezpečovacej techniky

SkyLan s.r.o., Partizánske

Poskytovanie prístupu do siete Internet prostredníctvom mikrovlnného pripojenia. Tvorba a správa sietí, tvorba web stránok, predaj a inštalácia počítačov

Ivter s.r.o., Sliač

Špecializovaná firma orientujúca sa na návrhy, projekcie, dodávky, montáže, servis, revízie - EPS, PSN, kamerových a telekomunikačných systémov, štrukturovaných kabeláží, satelitnej a televíznej techniky, vstupných a prepúšťacích systémov

NeBe s.r.o., Bratislava

Dodávka, montáž a servis výpočtovej techniky, priemyselných kamerových a dochádzkových systémov. Správa sietí, štruktúrovaná kabeláž

Omnico s.r.o., Bratislava

Integračné riešenia, správa a bezpečnosť počítačov

Comix s.r.o., Levice

Predaj a servis výpočtovej techniky, predaj hardware a software, návrh a realizácia lokálnych počítačových sietí, serverov

JOY computer, Stará Ľubovňa

Predaj, vývoj, kompletný servis a poradenstvo v oblasti HW, SW, sietí a internetu

EasyOne s.r.o., Bratislava

Správa sietí a výpočtovej techniky, inštalácia a správa pracovných staníc, serverov a príslušenstva, realizácia štruktúrovaných kabeláží, predaj a servis hardvéru a softvéru. Telekomunikačné ústredne a služby

NGC, Sklabiňa

Správa a údržba serverov, zriadenie virtuálnych privátnych sietí, štruktúrovaná kabeláž, predaj a servis výpočtovej techniky

I&N Informačné systémy s.r.o., Trnava

Predaj a servis výpočtovej techniky, kabelážne systémy, telefónne ústredne a prístroje, spotrebný materiál, pripojenie k internetu

Itlemur, Bratislava

Poradenstvo v oblasti informačných technológií, podpora užívateľských PC a serverov, návrh a realizácia IT riešení

U-system Slovakia s.r.o., Bratislava

Služby v oblasti bezpečnosti informačných systémov (protivírusové a protispamové systémy, firewall ochrana, demilitarizované zóny, ochrana údajov pred odcudzením). Analýza, návrh a realizácia sieťovej infraštruktúry

Kelcom Dubnica s.r.o., Dubnica nad Váhom

Projekcia, dodávka a montáž vyhradených technických zariadení: poplachové systémy, požiarna signalizácia, počítačové siete a systémy, dochádzkové a prepúšťacie systémy, elektroakustické systémy, revízie

3J-Soft Poprad s.r.o., Poprad

Predaj výpočtovej techniky, softvéru a kancelárskej techniky, servis počítačov. Realizácia a správa sietí. Predaj a montáž systémov na ochranu tovaru, pokladničných systémov

Datax, Liptovský Mikuláš

Dodávky a predaj počítačových zostáv, notebookov, príslušenstva, kancelárskej techniky, pokladničných systémov, počítačových sietí, softvéru

AS-soft s.r.o., Malacky

Kurzy zamerané na užívanie rôznych druhov softvéru, na programovanie vlastných aplikácií. Poskytovanie softvéru pre oblasť automatizácie a IT technológie. Správa a podpora počítačových sietí, dodávky výpočtovej techniky pre firmy, školy a verejný sektor

Cz Cz s.r.o., Nitra

Predaj, montáž a servis telekomunikačnej, zabezpečovacej, kancelárskej a výpočtovej techniky, štruktúrovaná kabeláž, mechanické zabezpečenie. Autobazár

Prover s.r.o., Bratislava

Vývoj špecializovaného softvéru - programy na analýzu obrazu, bezpečnostné systémy, aplikácie využívajúce CCD kamery. Analýza a realizácia softvéru na zákazku. Predaj výpočtovej techniky, realizácia počítačových sietí

Connect partner s.r.o., Trnava

Predaj výpočtovej techniky, tlačiarní, modemov. Návrhy a budovanie sietí, pripojenie do internetu, inštalácia programov. Servis výpočtovej a kancelárskej techniky

Bros's Computers, Stará Ľubovňa

Predaj a servis výpočtovej techniky, pripojenie k internetu, realizácia počítačových sietí

BTComp s.r.o., Štitáre

Predaj satelitných prijímačov Openbox a Opticum, predaj výpočtovej techniky, montáž počítačových sietí a prvkov, dodávky softvéru

AMT Consulting, Bratislava

Konzultačné a integračné služby v oblasti informačných technológií, správa sietí, outsourcing, LAN, predaj a servis hardware a software

Elesp s.r.o., Bratislava

Silno a slaboprúdové elektrické inštalácie. Inštalácie TV, telefónnych, PC sietí, automatických bránových systémov, zabezpečovacej techniky a bleskozvodov

Choice, Smižany

Predaj komponentov výpočtovej techniky a počítačových zostáv, softvéru. Servis výpočtovej techniky a sietí, pripojenie na Internet. Inštalácia, servis a monitoring počítačových sietí, IT outsourcing

Duma s.r.o., Bratislava

Predaj a servis počítačov, príslušenstva a spotrebného materiálu, realizácia počítačových sietí

iSystem

Tvorba www stránok a aplikácií. Servis, oprava a optimalizácia PC. Riešenia bezdrôtového pripojenia vo firmách a domácnostiach

Tranzel s.r.o., Komárno

Veľkopredaj svietidiel, pouličných svetelných zdrojov a mestského mobiliáru. Výroba svietidiel, audiotechniky a el. rozvádzačov, montáž podlahového vykurovania, rekonštrukcia el. zariadení, štruktúrovaná kabeláž, protipožiarna ochrana

Nový Acord s.r.o., Bratislava

Stavebná firma - pozemné a vodohospodárske stavby, projekčná a inžinierska činnosť, realizácia a servis počítačových sietí, servis PC, informačné technológie a komunikačné riešenia

Aiss s.r.o., Rybník

Predaj software a hardware, vývoj programov, realizácia počítačových sietí, pripojenie k internetu, IT poradenstvo

ExTech s.r.o., Bratislava

Výpočtová technika, bezventilátorové mini-počítače, mediálne centrum do bytu, mobilná kancelária. Komplexná správa IT, realizácia sietí, prenájom VT, webhosting a mailhosting

Michal Boža, Bardejov

Servis výpočtovej techniky, profylaktika, správa sietí a serverov

Worknet s.r.o., Nové Mesto nad Váhom

Služby v oblasti slaboprúdových a silnoprúdových kabelážnych systémov, počítačových sietí

Ditel s.r.o., Žilina

Dodávky digitálnych pobočkových ústrední a zariadení pre hlasovú a dátovú komunikáciu, predaj kancelárskej techniky. Servisné služby, náhradné diely, štrukturovaná kabeláž

IKarCOM s.r.o., Partizánske

Ponuka počítačových zostáv, software, kancelárskej techniky, realizácia sietí, tvorba internetových prezentácií, pripojenie k Internetu

Deltanet s.r.o., Trnava

Predaj výpočtovej a meracích a riadiacich systémov TP. Projektovanie a realizácia počítačových sietí

Bitcomp, Vráble

E-shop výpočtovej techniky, štruktúrovaná kabeláž, Internet

Sarion s.r.o., Košice

Služby v oblasti informačných technológií a dátovej komunikácie. Dodávka a inštalácia výpočtovej techniky, implementácia podnikových informačných systémov, inštalácia a správa sietí

Ján Neumann, Oščadnica

Poskytovanie bezdrôtového pripojenia do siete internet prostredníctvom vlastnej bezdrôtovej siete. Výstavba malých a stredných počítačových sietí, predaj hardvéru

Technologies s.r.o., Senec

Výstavba inteligentných budov, automatizované spracovanie dát, projektovanie elektrických zariadení, inštalácie, opravy a revízie elektrickej požiarnej signalizácie, software riadenia budov

Techprogres s.r.o., Bratislava

Dovoz a distribúcia záložných zdrojov, motogenerátorov, stabilizátorov napätia, štruktúrovanej kabeláže

Stránka:   < Predošlá12345 6 7Ďalšia >

Copyright © BEST.SK