Best.sk - slovenský internetový vyhľadávač

Personálne poradenstvo

Obsah > Firmy > Služby > Poradenstvo, konzultácie >

Personálne poradenstvo

 
ODKAZY 101 - 147 z 147

Principium s.r.o., Bratislava

Personálno-poradenská agentúra. Výber pracovníkov a ponuka zamestnaní, personálny audit, personálny leasing, brigádnický servis, rozvojové a tréningové programy

Consilium Consulting s.r.o., Bratislava

Poradenská spoločnosť pôsobiaca v oblasti executive search a poradenstva v oblasti riadenia ľudských zdrojov

Athenium s.r.o., Bratislava

Spolupráca pri budovaní zákaznícky orientovaných spoločností, meranie a implementovanie zmien do výkonnosti ľudí a organizácií v oblasti predaja a služieb zákazníkom

3B partners, Trenčín

Zhromažďovanie informácií pochádzajúcich z praktických skúseností práce ekonomických, právnych, personálnych a obchodných oddelení

T.O.D. s.r.o., Bratislava

Revízie tlakových, zdvíhacích, elektrických a plynových zariadení. Kurzy kuričov, kurzy obsluhy tlakových a plynových zariadení, školenia nájomcov a obsluhy čerpacích staníc. Psychologické služby - psychologické a personálne poradenstvo, tréningy

Fiducia s.r.o., Bratislava

Personálno-poradenská agentúra. Realitná kancelária. Advokátska kancelária

Accredo s.r.o., Šenkvice

Účtovné služby pre fyzické a právnické osoby, personálno-poradenské služby, prekladateľské služby - hlavné svetové jazyky

Sofisol s.r.o., Bratislava

Personálno-poradenská agentúra - riešenia a služby v oblasti riadenia ľudských zdrojov.

Perkon, Bratislava

Ponuka konzultačných a vzdelávacích aktivít: firemné školenia, konzultácie, výbery a osobné poradenstvo - manažérske a predajné zručnosti, personálne rozhovory, prezentačné a konzultačné zručnosti, systémy hodnotenia, personálne audity

Product Assistance s.r.o., Banská Bystrica

Personálne a manažérske poradenstvo, konzultačná činnosť pri budovaní a udržiavaní systémov manažérstva kvality

AT Consult s.r.o., Bratislava

Poradenské a vzdelávacie služby - tréningové semináre, prevádzkové poriadky, odpadové hospodárstvo, potravinárstvo

Setco s.r.o., Bratislava

Spracovanie jednoduchého a podvojného účtovníctva, mzdové účtovníctvo a personalistika, daňové poradenstvo a daňová optimalizácia, audítorské a iné špeciálne služby, ostatné ekonomické služby

Profit accounting s.r.o., Bratislava

Účtovné a daňové poradenstvo, audit

AGJ, Bratislava

Vedenie jednoduchého a podvojného účtovníctva, zostavenie priznania k dani, ekonomické a účtovné poradenstvo, personálne poradenstva, mediačné služby

Scott & Hagget Slovakia s.r.o., Bratislava

Britská management & consultancy spoločnosť: executive search, training & development a management consulting

CentralWork

Personálne služby pre zamestnávateľov a zamestnancov. Voľné pracovné miesta, ponuka práce doma a v zahraničí

Easyjob s.r.o., Nové Zámky

Personálne služby pre zamestnávateľov a zamestnancov, brigádnický servis. Správa a vymáhanie pohľadávok, dobrovoľné dražby, verejné súťaže

Eureg Investment s.r.o., Galanta

Služby zahraničným subjektom a podnikateľom, činnosť agentúry dočasného zamestnávania

AG Štúdio Gerič s.r.o., Bratislava

Tréningové programy, umenie komunikácie, prezentácie, manažérske tréningy

Perman-MK s.r.o., Bratislava

Poradensko-vzdelávacia spoločnosť - personálne poradenstvo a vzdelávanie zamestnancov

MS consulting, Košice

Poradenstvo v oblasti riadenia ľudí, školiace, tréningové a rozvojové programy. Revitalizačné a ozdravovacie manažérske projekty

K+V servis s.r.o., Nitra

Manažovanie a organizácia podniku, personálne služby a poradenstvo, účtovníctvo finančné a mzdové, právne služby, služby v oblasti IT, internetový obchod s výpočtovou technikou

Asman Training & Consultancy, Dubnica nad Váhom

Poradenské služby a tréningy manažmentu - analýzy efektívnosti riadenia firiem, hodnotenie pracovníkov, odborná pomoc pri výberovom konaní, koučovanie

Almond s.r.o., Bratislava

Personálno-poradenská a vzdelávacia spoločnosť

Aurea, Martin

Personálna agentúra - vyhľadávanie a výber pracovníkov, personálna inzercia, outsourcing, personálny lízing

HQ Team s.r.o., Prešov

Osobné poradenstvo, individuálny koučing, terapia. Firemné poradenstvo, vnútrofiremný koučing, assessment a development centre, hodnotiace pohovory, spokojnosť zamestnancov, tímová spolupráca, vyhľadávanie a výber zamestnancov, personálny audit

About You s.r.o., Bratislava

Tréningové a rozvojové programy, poradenstvo pri výbere pracovníkov, v oblasti predaja, individuálny koučing

Dr. Ostertag, Personnel Management Group s.r.o., Bratislava

Personálny audit a analýzy systému personálneho riadenia, sociálno-psychologické výcvikové a tréningové programy, organizácia výberových konaní a konkurzov

CUP Systems s.r.o., Bratislava

Správa vozového parku. Poradenské služby v automobilovom priemysle a príbuzných odvetviach - personálne poradenstvo a audit, tréningové programy

Profesionál, Bratislava

Služby v oblasti riadenia a rozvoja ľudských zdrojov - kurzy, semináre, zážitkové tréningové programy, poradenstvo

Anteo a.s., Nitra

Personálna agentúra poskytujúca vyhľadávanie, výber a lízing pracovníkov na stredné a vyššie pozície

Persea s.r.o., Bratislava

Vyhľadávanie a výber zamestnancov, personálny audit, poradenstvo v oblasti personalistiky a psychológie, tréningy v oblasti manažmentu a obchodu, sociologické prieskumy a analýzy sociálnej klímy a spokojnosti zamestnancov, mystery shopping

Person Efekt Zvolen s.r.o., Zvolen

Vyhľadanie a odborný výber pracovníkov, psychodiagnostické posudky vlastných zamestnancov firiem. Prekladateľské a tlmočnícke služby, administratívne práce

H.R. Managment consulting, Košice

Personálne poradenstvo a tréningové programy, vyhľadávanie a výber pracovníkov, personálny a managerský audit, poradenstvo, couching

Request s.r.o., Šaľa

Personálna agentúra - pracovné ponuky, zamestnanie na Slovensku a v zahraničí, dočasné pridelenie zamestnancov, personálne poradenstvo. Voľné pozície

Sociohelp, Bratislava

Vzdelávacie a tréningové programy, poradenské služby, sociologický výskum

Squash Club s.r.o., Martin

Personálna agentúra - sprostredkovanie práce na Slovensku a v Českej republike. Personálny prenájom a výber zamestnancov, personálne služby. Školenia pre rozvoj komunikačných, obchodných a riadiacich činností, psychotesty pre výber uchádzačov

SK Expres s.r.o., Košice

Dodávateľ služieb komplexného outsourcingu ľudských zdrojov pre priemysel, nábor, logistika a manažment manuálnej kvalifikovanej a nekvalifikovanej pracovnej sily

Consulting - PhDr. Peter Ďurný, Považská Bystrica

Poradensko-vzdelávacie centrum - tréningové aktivity v oblastiach marketingu a obchodu, práva, účtovníctva, výpočtovej techniky, zdravotníctva. Analytická a poradenská činnosť, odborná literatúra, metodické materiály

HRD systém, Krásno nad Kysucou

Systémy riadenia kvality - tvorba a implementácia systémov v oblasti riadenia a rozvoja ľudských zdrojov, poradenstvo, vzdelávanie dospelých, personálny leasing

313 s.r.o., Bratislava

Služby v komerčnom, verejnom a neziskovom sektore v oblasti vzdelávania, projektového manažmentu a poradenstva v oblasti riadenia a rozvoja ľudských zdrojov

EduPlanet, Bratislava

Poradenská a vzdelávacia agentúra pôsobiaca v oblasti personálneho rozvoja a rozvoja osobného potenciálu

Smart Choice s.r.o., Bratislava

Personálne poradenstvo, výber zamestnancov, executive search, headhunting, personálny leasing, talent manažment, obchodné a komunikačné tréningy

Result Group s.r.o., Hlohovec

Služby v oblasti ľudských zdrojov a personalistiky

HRCare s.r.o., Humenné

Komplexné služby v oblasti rozvoja a riadenia ľudských zdrojov

D.Ú.P.M. s.r.o., Bratislava

Dane, účtovníctvo, mzdy. Ekonomické, daňové a účtovné poradenstvo, personálne poradenstvo

Eruda s.r.o., Bratislava

Vzdelávacia a poradenská spoločnosť, programy pre rozvoj komunikačných, manažérskych a obchodných zručností
Stránka:   < Predošlá12 3 

Copyright © BEST.SK