Best.sk - slovenský internetový vyhľadávač

Ordinácie, lekári

Obsah > Firmy > Služby > Zdravotnícke služby >

Ordinácie, lekári

 
ODKAZY 101 - 143 z 143

Privátna urologická ambulancia s.r.o., Trenčín

Profil personálu, technické vybavenie ambulancie, ordinačné hodiny, preventívne vyšetrenia, zmluvné poisťovne, cenník. Vyšetrenie a liečba ochorenia prostaty, obličiek, močovodov, penisu, semenníkov

PRO Derma s.r.o., Pezinok

Kompletná konzultačná a diagnostická činnosť v odbore dermatológia a venerológia, lekárska kozmetika

MMT Piešťany s.r.o., Piešťany

Špecializovaná neurologická ambulantná starostlivosť pre dospelých a dorast

Neurofeedback SK, Michalovce

Použitie metódy neurofeedback u poúrazovej encephalopatie, zlepšenie mozgovej aktivity, liečba ľahkej mozgovej dysfunkcie

Bioregeneračné centrum Skenar Slovakia s.r.o., Bratislava

Bioregeneračné centrum - aktivácia vlastných rezerv organizmu človeka a podpora vlastných reparačných i regulačných procesov pomocou impulznej elektrostimulácie, ktorej výsledkom je regenerácia, reparácia a normalizácia funkcie orgánov

Kardio-Sanus s.r.o., Bratislava

Poskytovanie komplexnej zdravotnej starostlivosti v lekárskych odboroch vnútorné lekárstvo a kardiológia

MUDr. Jozef Timkovič, Svit

Praktický lekár pre dospelých

Benevita s.r.o., Modra

Neurologická ambulancia, naturálna medicína, alternatívna liečba rakoviny a iných chorôb, zdravá výživa, poradenstvo pri zdravotných problémoch

MUDr. Viktor Kopas, Bratislava

Centrum rozvoja osobnosti, psychoterapia

Hedak a.s., Bratislava

Centrum prevencie a liečby. Celoročná zdravotná starostlivosť, preventívne prehliadky, kardiologický, onkologický, gynekologický, imunoalergologický, reumatologický, neurologický, urologický, gastroenterologický program

Jessenius-diagnostické centrum a.s., Nitra

Komplexná zdravotná starostlivosť v odbore rádiológia

Medinet s.r.o., Senec

Zdravotné služby v špecializovaných ambulanciách v odbore psychiatria, kardiológia, interné a fyziatria, preventívne programy

Pemax-Nefro s.r.o., Bardejov

Dialýza, nefrologická ambulancia

MUDr. Beata Zúbeková, Banská Bystrica

Neštátna alergologicko-imunologická ambulancia

MUDr. Igor Blaško, Bratislava

Neštátne zdravotnícke zariadenie - protetické ošetrenie a liečba úrazov, ochorení a vrodených chýb, ortopedické ošetrenie, liečenie a rehabilitácia

Avimed s.r.o., Rimavská Sobota

Zdravotná starostlivosť v neštátnom zdravotníckom zariadení v odbore klinická onkológia

Zdravotné stredisko s.r.o., Bratislava

Praktický lekár pre dospelých, vyšetrenie na objednanie, rodinné lekárstvo, infúzna a inhalačná terapia, EKG vyšetrenie, dietetika

Centrum Ortopedickej Protetiky s.r.o., Košice

Špecializované neštátne zdravotnícke zariadenie - komplexná liečebno-preventívna starostlivosť, poradenská služba a technická pomoc pohybovo postihnutým občanom

Oľga Kostelníková, Humenné

Psychologická poradňa - partnerské vzťahy, rodičia a deti, rozvod, nespokojnosť so sebou, hľadanie zmyslu života, stres, životné zmeny, tréma, strach, smútok, osamelosť

Miroslava Muráriková, Pezinok

Psychologička, absolventka psychoterapeutického výcviku PCA ponúka poradenstvo zdravého životného štýlu

PhDr. Ingrid Šefčíková, Košice

Ambulancia klinickej psychológie a psychoterapie. Psychodiagnostika dospelých a mládeže, komunikačné tréningy, nácvik relaxačných techník

Operatíva, lekárska spoločnosť s.r.o., Martin

Kardiocentrum - elektrokardiografické, echokardiografické, ergometrické vyšetrenie. Holterov monitor EKG a artériového tlaku

PaedDr. Katarína Púllová, Bratislava

Ambulancia klinickej logopédie

Mgr. Jana Volčková, Zvolen

Ambulancia klinickej logopédie

MUDr. Martin Hrivňák, Košice

Andrologická ambulancia - sexuológ, urológ sa venuje poruchám mužskej sexuality

Simamed s.r.o., Šaštín-Stráže

Prevádzka ambulancií všeobecného lekára pre dospelých v obciach Šaštín-Stráže, Borský Mikuláš, Smolinské, Čáry a Štefanov

PhDr. Etela Mišaničová, Bratislava

Klinický psychológ a psychoterapeut. Klinicko-psychologická diagnostika, psychoterapia, vyšetrenie vodičov, SBS, žiadateľov o držanie a nosenie zbrane

MUDr. Jana Kaprinayová, Bratislava

Pediater a homeopat

CS-Salvus s.r.o., Levice

Súkromná klinika jednodňovej chirurgie v odboroch plastickej a estetickej chirurgie, všeobecnej chirurgie, ortopédie, ORL, očnom odbore, urológii, gynekológii

Psychosociálne centrum, PhDr.Eugen Čižek, Prešov

Ambulancia klinickej psychológie, EEG BFB centrum a denný stacionár

Mediahaus s.r.o., Nitra

Obchodné centrum - služby v oblasti kultúry, zdravotníctva, relaxu, reštauračné služby. Ponuka priestorov na prenájom

MUDr. Zora Blanáriková, Bratislava

Ambulancia alergológie a klinickej imunológie

Synlab.SK s.r.o., Bratislava

Základné a špecializované diagnostické laboratórne vyšetrenia v odboroch klinická biochémia, hematológia, imunológia. Diagnostika a liečba metabolických porúch detí a dospelých

Top-Fit, Bratislava

Psychologické poradenstvo - výkon a stres, krízové poradenstvo, mentálny tréning

MUDr. Anna Matušková, Chrenovec-Brusno

Ordinácia pediatra, špeciálne vyšetrenia. Informácie o zdraví, príbehy detských pacientov

MUDr. Andrea Štipkalová, Bratislava

Praktický lekár pre dospelých - preventívne prehliadky, očkovanie, posudzovanie zdravotnej spôsobilosti

Oremus–Logman, Trebišov

Zdravotnícke zariadenie - všeobecné a odborné ambulancie lekárov, pracovisko nefrologickej ambulancie a dialýzy, lekáreň, očná optika

Medon s.r.o., Holíč

Stomatológia, čeľustná ortopédia, gynekológia a pôrodníctvo

PhDr. Eva Reichelová, CSc., Košice

Ambulancia klinického psychológa. Diagnózy a liečenie psychických chorôb detí a dospelých. Katatýmno-imaginatívna terapia, sugestívna psychoterapia a hypnóza

MUDr. Zuzana Beňovská, Košice

Otorinolaryngológ - súkromná ušno-nosovo-krčná ORL ambulancia pre deti a dospelých

MUDr. Lucia Mariničová, Bratislava

Všeobecný lekár pre dospelých v zdravotnom stredisku na Dlhých Dieloch

MUDr. Dušan Smolka, MPH., Bratislava

Neštátna pneumologická ambulancia

MUDr. Eva Sádová, Košice

Nefrologická ambulancia - špecializovaný odbor medicíny, ktorý sa zaoberá prevenciou, diagnostikou a liečbou akútneho alebo chronického postihnutia obličiek
Stránka:   < Predošlá12 3 

Copyright © BEST.SK