Best.sk - slovenský internetový vyhľadávač

Odvoz odpadu

Obsah > Firmy > Služby > Ekologické a komunálne služby >

Odvoz odpadu

 
ODKAZY 51 - 56 z 56

Ekomar, Turčianske Kľačany

Servis v preprave a nakladaní s odpadom vrátane legislatívy. Preprava nebezpečných odpadov, znehodnocovanie a zneškodňovanie odpadov, projekty odpadového hospodárstva a inžinierska činnosť

Jágrik Metal s.r.o., Púchov

Výkup a spracovanie druhotných surovín (železného šrotu, farebných kovov, odpadového papiera), odvoz druhotných surovín kontajnerovými vozidlami, likvidácia technológií kovových konštrukcií

Technické služby, Stará Turá

Mestská príspevková organizácia. Údržba verejnej zelene, kosenie, údržba detských ihrísk, vývoz tuhého komunálneho odpadu, realizácia separovaného zberu, údržba verejného osvetlenia

Kofap s.r.o., Banská Bystrica-Nemce

Zber, výkup, zhromažďovanie, úprava, triedenie a preprava odpadov. Demontáž a likvidácia nepotrebných technológií, paličské práce, prenájom kontajnerov, zber starých vozidiel

Netotrans s.r.o., Bratislava

Preprava paletovaného a sypkého tovaru. Práce s hydraulickou rukou. Odvoz stavebného odpadu

Mepos s.r.o., Lučenec

Zvoz, nakladanie a manipulovanie s odpadmi
Stránka:   < Predošlá1 2 

Copyright © BEST.SK