Best.sk - slovenský internetový vyhľadávač

Marketingové a manažérske kurzy

Obsah > Firmy > Služby > Výučba a kurzy >

Marketingové a manažérske kurzy

 
ODKAZY 101 - 150 z 162

Akcept s.r.o., Banská Bystrica

Tvorba a aplikácia tréningových a rozvojových programov pre manažment a zamestnancov súkromných firiem a štátnych organizácií

Agentúra Mega, Bratislava

Služby v oblasti vzdelávania, konferencií, seminárov, školení, poradenstva, tlmočníctva, organizovania spoločenských športových podujatí, detských akcií, reklamy a propagácie

AT Consult s.r.o., Bratislava

Poradenské a vzdelávacie služby - tréningové semináre, prevádzkové poriadky, odpadové hospodárstvo, potravinárstvo

Bellpart s.r.o., Bratislava

Školenia a vzdelávacie aktivity v oblasti výpočtovej techniky a manažmentu

Vonex s.r.o., Bratislava

Burzový obchod s kovmi, školenia vrcholových, ale aj výkonných pracovníkov rizikových manažmentov, ekonomické poradenstvo

Ing. Ivo Toman

Dosiahnite úspech v práci i v živote. Osobný rozvoj, reklama, psychológia predaja, rétorika, základy vedenia ľudí

Hamart, Martin

Odborné vzdelávanie, štúdium špeciálnej pedagogiky, štúdium manažmentu, marketingovej a masmediálnej komunikácie, rekvalifikačné kurzy

A&D Global Business Relations s.r.o., Bratislava

Komunikácia s médiami, korporatívna komunikácia, manažment podujatí, tréning prezentačných a komunikačných schopností

Generatív s.r.o., Košice

Vzdelávanie dospelých, poradenská a školiteľská činnosť v oblasti rozvoja ľudských zdrojov

Andantino s.r.o., Senec

Jazykové kurzy pre deti a dospelých, firemná výučba. Prekladateľské služby, organizovanie školení a seminárov. Školenia a kurzy pre podnikateľov

Agentúra Penelopa s.r.o., Košice

Cielená komunikácia, jednotná firemná prezentácia, tvorba identity, reklamné kampane. Produkcia spoločenských, prezentačných a kultúrnych podujatí na kľúč. Tréningové projekty pre manažérov a firmy

MT&C s.r.o., Rajec

Tréningy v oblasti riadenia organizácií a rozvoja ľudských zdrojov

AG Štúdio Gerič s.r.o., Bratislava

Tréningové programy, umenie komunikácie, prezentácie, manažérske tréningy

Perman-MK s.r.o., Bratislava

Poradensko-vzdelávacia spoločnosť - personálne poradenstvo a vzdelávanie zamestnancov

MS consulting, Košice

Poradenstvo v oblasti riadenia ľudí, školiace, tréningové a rozvojové programy. Revitalizačné a ozdravovacie manažérske projekty

Asman Training & Consultancy, Dubnica nad Váhom

Poradenské služby a tréningy manažmentu - analýzy efektívnosti riadenia firiem, hodnotenie pracovníkov, odborná pomoc pri výberovom konaní, koučovanie

Almond s.r.o., Bratislava

Personálno-poradenská a vzdelávacia spoločnosť

Dominanta s.r.o., Košice

Controlling - otvorené a firemné kurzy, výstavba controllingových systémov. Softvér pre controlling, odborná literatúra a publikácie

About You s.r.o., Bratislava

Tréningové a rozvojové programy, poradenstvo pri výbere pracovníkov, v oblasti predaja, individuálny koučing

RA solution, Bratislava

Firemné vzdelávanie, školenia, kurzy, koučink, osobný i kariérny koučink, riadenie rozvoja vzdelávanie

CUP Systems s.r.o., Bratislava

Správa vozového parku. Poradenské služby v automobilovom priemysle a príbuzných odvetviach - personálne poradenstvo a audit, tréningové programy

Profesionál, Bratislava

Služby v oblasti riadenia a rozvoja ľudských zdrojov - kurzy, semináre, zážitkové tréningové programy, poradenstvo

MS Training s.r.o., Bratislava

Realizácia vzdelávacích projektov na mieru formou outdoorových aktivít a seminárov. Manažérske a obchodné zručnosti, rozvoj ľudských zdrojov

M-promex s.r.o., Kysucké Nové Mesto

Textilná výroba - zákazkové šitie. Stredisko pre rozvoj ľudských zdrojov zabezpečuje rôzne druhy kurzov, školení a vzdelávacích produktov. Počítačové spracovanie údajov - textov, grafov, videa, fotografií v elektronickej podobe

Persea s.r.o., Bratislava

Vyhľadávanie a výber zamestnancov, personálny audit, poradenstvo v oblasti personalistiky a psychológie, tréningy v oblasti manažmentu a obchodu, sociologické prieskumy a analýzy sociálnej klímy a spokojnosti zamestnancov, mystery shopping

Agentúra Mentis, Bratislava

Cieľom seminárov je ponúknuť pracovníkom zaujímajúcim sa o controlling a manažérom firiem vyrovnanú kombináciu teoretických znalostí a praktických skúseností

JVI s.r.o., Nové Mesto nad Váhom

Centrum vzdelávania - firemné vzdelávanie, počítačové, jazykové, účtovné a marketingové kurzy, kurzy animátorov. Tlmočenie a preklady

IT konzult, Košice

Konzultačná činnosť, analýza a návrh systému riadenia projektov, vývoj aplikačného softvéru, vývoj produktov na podporu riadenia projektov, školenia

The Best Team, Púchov

Tréning, vzdelávanie, rozvoj obchodných a manažérskych zručností, konzultácie

Inward s.r.o., Bratislava

Tréningovo-konzultačná firma: komunikačné, prezentačné, vyjednávacie, obchodné a líderské zručnosti

United Consultants s.r.o., Bratislava

Konzultačno - poradenská spoločnosť špecializujúca sa na marketingové oblasti brand boulding a marketing communications

H.R. Managment consulting, Košice

Personálne poradenstvo a tréningové programy, vyhľadávanie a výber pracovníkov, personálny a managerský audit, poradenstvo, couching

Sociohelp, Bratislava

Vzdelávacie a tréningové programy, poradenské služby, sociologický výskum

Squash Club s.r.o., Martin

Personálna agentúra - sprostredkovanie práce na Slovensku a v Českej republike. Personálny prenájom a výber zamestnancov, personálne služby. Školenia pre rozvoj komunikačných, obchodných a riadiacich činností, psychotesty pre výber uchádzačov

United BG a.s., Považská Bystrica

Podnikový a finančný manažment, zavádzanie manažérskych systémov riadenia, audítorské služby, poradenstvo, odborné kurzy, školenia, semináre

SŠS Metodika, s.r.o., Starý Smokovec

Ochrana majetku a duševného vlastníctva, poradenstvo a odborná príprava, školenia a tréningy pre získanie fyzickej zručnosti, manažérske školenia pre získanie istoty, sebadôvery a suverenity

Arthur media s.r.o., Bratislava

Fullservis v oblasti public relations, komunikačné stratégie značiek a produktov, tréningy mediálnej komunikácie a verejného vystupovania

Codex software system s.r.o., Nitra

Ekonomický software, ekonomické poradenstvo, hardware, vývoj, prenájom a predaj podnikového ekonomického informačného systému, organizovanie školení

Steva, Banská Bystrica

Elektronická výučba jazykov, ekonomiky, marketingu, informačných technológií

Consulting - PhDr. Peter Ďurný, Považská Bystrica

Poradensko-vzdelávacie centrum - tréningové aktivity v oblastiach marketingu a obchodu, práva, účtovníctva, výpočtovej techniky, zdravotníctva. Analytická a poradenská činnosť, odborná literatúra, metodické materiály

Dixman Consultants, Senica

Tréningové programy a školenia zamerané na rozvoj manažérskych, obchodných a individuálnych zručností, outdoor tréningy, koučing

Elan 1 s.r.o., Bratislava

Komplexný jazykový servis - vzdelávacie, prekladateľské a tlmočnícke služby. Tvorba individuálnych vzdelávacích programov pre stredný a vrcholový manažment

Avris Consulting s.r.o., Bratislava

Konzultačná spoločnosť. Poradenstvo v manažérskych systémoch - ISO 9001, ISO 14001, ISO/TS 16949, ISO 22000, ISO 27001, OHSAS 18001. Školenia a semináre

PetMon s.r.o., Trnava

Školenia v oblasti vzdelávania a komunikácie, informatiky a manažmentu, projektového manažmentu

Pepax s.r.o., Výčapy-Opatovce

Vzdelávanie formou školení, kurzov a tréningových aktivít manažérov - asertivita, riešenie konfliktov, umenie presviedčať, rozhodovanie, riadenie ľudských zdrojov

English Success, Bratislava

Jazykové kurzy na Slovensku a v zahraničí, kurzy anglického jazyka s golfom, rezidenčné kurzy v Anglicku, soft-skills semináre, preklady a tlmočenie

Redfox management s.r.o., Bratislava

Strategický manažment, marketingový manažment, outsourcovaný marketing (poradenstvo, školenia, semináre, projekty)

313 s.r.o., Bratislava

Služby v komerčnom, verejnom a neziskovom sektore v oblasti vzdelávania, projektového manažmentu a poradenstva v oblasti riadenia a rozvoja ľudských zdrojov

Sales Management s.r.o., Bratislava

Poradenská a tréningová spoločnosť. Školenia a tréningy pre predajcov, tréningy komunikačných a predajných zručností, koučing predajcu, sprevádzanie pri reálnom predaji, pomoc pri výberových pohovoroch

EduPlanet, Bratislava

Poradenská a vzdelávacia agentúra pôsobiaca v oblasti personálneho rozvoja a rozvoja osobného potenciálu
Stránka:   < Predošlá12 3 4Ďalšia >

Copyright © BEST.SK