Best.sk - slovenský internetový vyhľadávač

Marketingové a manažérske kurzy

Obsah > Firmy > Služby > Výučba a kurzy >

Marketingové a manažérske kurzy

 
ODKAZY 51 - 100 z 162

BPP Professional Education, Bratislava

Prípravné kurzy na skúšky na medzinárodne uznanú kvalifikáciu ACCA v oblasti financií a účtovníctva

MJB Communication s.r.o., Partizánske

Spoločnosť zameraná na mimoškolské vzdelávanie v oblastiach manažmentu, marketingu, sebapoznávania a rozvoja ľudských zdrojov

Slovlogistik s.r.o., Martin

Vzdelávanie v obore integrálnej logistiky, školenia. Vzdelávacie moduly. Logistický audit

ModernaBrain s.r.o., Trnava

Vzdelávanie manažérov - firemné konštelácie, asertívna komunikácia, brain management, koučovanie, prezentačné techniky, spoločenský a diplomatický protokol, typológia osobnosti

Caldera s.r.o., Bratislava

Analýza podnikových dát, optimalizácia podnikových procesov, podpora rozhodovacích procesov. Kurzy a školenia pre manažérov, farmaceutov, lekárov, pracovníkov zdravotných poisťovní, školenia na mieru

Roman Research s.r.o., Košice

Spoločnosť poskytuje strategické služby pre management, kompletný servis v oblasti odborného vzdelávania zamestnancov a manažérov

Management Systems s.r.o., Bratislava

Komplexné poradenské služby so zameraním sa na Six Sigma , Lean, TOC - Teória obmedzení

M Consulting, Bratislava

Individuálne poradenstvo a tréning pre jednotlivcov, malé a stredné firmy. Získavanie nových zákazníkov, obchodné zručnosti a komunikácia, prezentačné techniky, koučing predajcov, efektívny systém predaja, budovanie vzťahov so zákazníkmi

Person s.r.o., Košice

Poskytovanie personálnych a psychologických služieb, vyhľadávanie a výber pracovníkov, vedenie ľudí a podpora ich rozvoja, vytváranie kultúry firmy, spoločenský a pracovný protokol, odborné kurzy

Alpha Consult, Prievidza

Tréningy pracovníkov v manažmente a marketingu, kurzy ECDL, internetová čitáreň, predaj a servis počítačov, správa sietí, tvorba internetových stránok, tlmočenie a preklady

IPV Inštitút Priemyselnej Výchovy s.r.o., Žilina

Odborné a jazykové vzdelávanie, štúdiá špeciálnej pedagogiky, rozširujúce štúdiá pre učiteľov, manažérske vzdelávanie, rekvalifikačné kurzy manažmentu, účtovníctva, počítačov

Salesteam SK s.r.o., Prievidza

Tréningy a školenia šité na mieru, teambuildingy, otvorené tréningy vedené trénermi z praxe

Develor Training & Consulting s.r.o., Bratislava

Manažérske vzdelávanie jednotlivcov a tímov, tréningy, kurzy, komplexné rozvojové programy

Excellent Training s.r.o., Bratislava

Poradensko-vzdelávacia spoločnosť poskytujúca služby v oblasti profesionálnych tréningových programov zameraných na rozvoj manažérskych a obchodných zručností ako aj na rozvoj osobnosti

Stimul s.r.o., Bratislava

Personálny rozvoj, vzdelávanie manažérov, predajcov

CPM Associates, spol. s r.o., Bratislava

Profesionálne vzdelávanie, školenia, kurzy a semináre ako obchodovať a investovať akcie, fondy, opcie, futures, dlhopisy, deriváty na trhoch v USA a Európe

Solomon Jordan s.r.o., Pezinok

Personálne, manažérske a marketingové poradenstvo, školenia, kurzy, tréningy, sprostredkovanie práce

A_set s.r.o., Bratislava

Služby v oblasti personálneho a organizačného manažmentu - optimalizácia procesov a personálne audity, firemná kultúra a identita, efektívna komunikácia, rozvojové a vzdelávacie programy, koučing, outsourcing miezd

World and Management s.r.o., Bernolákovo

Manažérske vzdelávanie, vzdelávacie projekty, marketingový výskum

IBS Slovakia s.e.o., Bojnice

Poradenstvo pre ekonomické projekty - makroekonomické a sektorové štúdie, príprava programových dokumentov, monitorovanie a evaluácia. Školenia

PaedDr. Martin Prodaj, Trenčín

Poradensko-vzdelávacia spoločnosť. Odborné tréningové programy - individuálny a skupinový koučing, koučing cez telefón. Ponuka kurzov - asertivita, sociálne, komunikačné a manažérske zručnosti

Proactiva s.r.o., Košice

Vzdelávacie aktivity formou tréningov. Tréningy manažérskych zručností, odborné školenia

Artcomm s.r.o., Žilina

Služby v oblasti programov zameraných na rozvoj komunikačných, obchodných a manažérskych zručností a na rozvoj osobnosti, personálny audit

KLT Audit s.r.o., Trnava

Audítorské overovanie účtovných závierok, daňové poradenstvo, výchovno - vzdelávacia, lektorská, školiaca činnosť, poradenstvo a spracovanie podnikateľských zámerov a privatizačných projektov

Consulting Balanced Management s.r.o., Žilina

Interim management, finančné modelovanie a simulácia procesov,organizačné poradenstvo, strategické plánovanie, vzdelávanie, tréningy

Prince 2.sk

Profesionálne školenie a kurzy Prince 2 Foundation a Practitioner s možnosťou získať certifikát

Agentúra Mentis, Bratislava

Vzdelávacia agentúra zameraná na ekonomiku - problematika vedenia ekonomickej a účtovnej agendy, výklad aktuálnych otázok a noviel zákonov, archívnej a spisovej činnosti

Andragos, Považská Bystrica

Vzdelávacia inštitúcia s akreditáciou Ministerstva školstva. Tréningové programy a kurzy pre firmy, poradenské služby a výberové konania, analýzy vzdelávacích potrieb firiem a organizácií, rekvalifikačné, relaxačné a antistresové programy

Faneron, Bratislava

Poradca vo vzdelávaní - jazykové kurzy - anglický, nemecký, taliansky, španielsky, maďarský, ruský, latinský, francúzsky, obchodná angličtina, nemčina, ruština, nemčina pre zdravotníkov; prípravy na maturity, stredné a vysoké školy; kurzy pre manažérov

DSSI, a. s., Bratislava

Súkromná výskumno–vývojová spoločnosť. Štúdie a analýzy obranných a bezpečnostných systémov, kurzy a školenia v oblastiach krízového manažmentu a environmentalistiky. Konzultácie v oblasti nanomateriálov a nanotechnológií

Pro Human Capital s.r.o., Bratislava

Personálne poradenstvo, tréningy vrcholových, stredných a personálnych manažérov. Jazykové kurzy, preklady všeobecného a odborného charakteru z anglického, francúzskeho a nemeckého jazyka

Ivan Perlaki Consulting, Bratislava

Poradenstvo, riadenie, vzdelávanie manažérov

MASM, Žilina

Firemné kurzy a semináre, otvorené kurzy, konferencie. Vydavateľstvo časopisu Kvalita. Poradenstvo pri výstavbe a príprave systému manažérstva

Principium s.r.o., Bratislava

Personálno-poradenská agentúra. Výber pracovníkov a ponuka zamestnaní, personálny audit, personálny leasing, brigádnický servis, rozvojové a tréningové programy

Rogeriana, Bratislava

Podnikateľské a osobnostné poradenstvo, psychoterapia, kurzy

SK Cosmopolit s.r.o., Slovenská Ľupča

Mediálne poradenstvo, public relations, stratégia mediálnych kampaní internou a externou komunikáciou, semináre, vydavateľská, propagačná a publikačná činnosť. Zabezpečovanie kultúrnych a športových akcií na kľúč

Kariérový koučink s.r.o., Košice

Vzdelávanie koučovacími technikami, dosahovanie zmien koučovaním

Gingers s.r.o., Bratislava

Návrhy multimediálnych produktov a riešení v oblasti internej a externej komunikácie, vzdelávania a personalistiky. E-learningové produkty, interaktívne prezentačné ponuky

IMH s.r.o., Trnava

Manažment, marketing, tréningové programy, poradenstvo

Eduinfo s.r.o., Mojmírovce

Distribúcia informačných brožúr, letákov a plagátov v priestoroch čakární a chodieb polikliník a nemocníc. Semináre a kurzy - obchodné zručnosti, outdoorové aktivity, teambuilding

Athenium s.r.o., Bratislava

Spolupráca pri budovaní zákaznícky orientovaných spoločností, meranie a implementovanie zmien do výkonnosti ľudí a organizácií v oblasti predaja a služieb zákazníkom

Art Look s.r.o., Bratislava

Služby so zameraním na médiá, reklamu a marketingovú komunikáciu

Kopex s.r.o., Košice

Konzultácie, poradenstvo, expertízy - tvorba multimediálnych prezentácií, programových simulátorov zariadení. Poskytovanie kurzov - Základy projektového manažmentu, Identifikácia a riadenie procesov, Presvedčivá prezentácia

Sofisol s.r.o., Bratislava

Personálno-poradenská agentúra - riešenia a služby v oblasti riadenia ľudských zdrojov.

BKS Úspech s.r.o., Bratislava

Vzdelávacie programy pre manažérov, predajcov, personalistov. Mediačné konanie, projekty pre eurofondy

Ivaks s.r.o., Bratislava

Vzdelávanie dospelých formou školení, seminárov, prezentácií, tréningov, rekvalifikačných kurzov a exkurzií

Oskar AK s.r.o., Bratislava

Služby v oblasti práva, ekonomiky a informačných systémov. Realizácia profesionálnych vzdelávacích programov orientovaných na problematiku práva, daní, optimalizácie firiem a riadenia ľudských zdrojov

Perkon, Bratislava

Ponuka konzultačných a vzdelávacích aktivít: firemné školenia, konzultácie, výbery a osobné poradenstvo - manažérske a predajné zručnosti, personálne rozhovory, prezentačné a konzultačné zručnosti, systémy hodnotenia, personálne audity

Agentúra Kontakt S, Považská Bystrica

Ponuka tréningových a vzdelávacích programov - komunikačné a manažérske zručnosti, finančný manažment, psychológia, controlling

Team Tuning, Bratislava

Poradenská a tréningová inštitúcia so zameraním na manažérsky a osobnostný rozvoj zamestnancov

Stránka:   < Predošlá1 2 34Ďalšia >

Copyright © BEST.SK