Best.sk - slovenský internetový vyhľadávač

Inžinierske a projektové kancelárie

Obsah > Firmy > Služby > Projektovanie >

Inžinierske a projektové kancelárie

 
ODKAZY 401 - 439 z 439

CS-Projekt, Rimavská Sobota

Projekčná kancelária - architektonická a stavebná tvorba podporovaná počítačovou technológiou. Inžinierska činnosť, poradenstvo, sprostredkovanie katalógových projektov

MPGeo s.r.o., Bratislava

Komplexné poskytovanie geodetických a kartografických služieb v oblasti katastra nehnuteľností a inžinierskej geodézie

Ateliér na Bašte, Nové Zámky

Architektonický a projektový ateliér: architektúra, stavebné konštrukcie, požiarna ochrana stavieb, inžinierska činnosť, stavby, pešie zóny, interiér

Arch Plan s.r.o., Bratislava

Architektonická kancelária, projekčná činnosť

Map Geo s.r.o., Trenčín

Geodetické a kartografické práce, odhady nehnuteľností, geometrické plány, polohopisné a výškopisné merania, vytyčovanie vlastníckych hraníc a stavieb

Ing. arch. Rudolf Blaško, Bratislava

Projekčná a inžinierska kancelária - cirkevné a kultúrne objekty, interiéry a exteriéry, rodinné domy, priemyselné stavby

Prospol s.r.o., Košice

Projektová a inžinierska činnosť v stavebníctve

Ing. Marián Mihálik, Michalovce

Vypracovanie rozpočtov a kalkulácií pozemných, vodohospodárskych a cestných stavieb

AD Technika s.r.o., Košice

Projektovanie a inštalácia riadiacich, meracích a automatizačných systémov

Geomera, Spišská Belá

Geodetická kancelária. Geometrické plány, majetkovoprávne vysporiadanie pozemkov, inžinierska činnosť, poradenstvo

Rekom-in s.r.o., Piesok

Zákazková výroba nábytku s atypickými prvkami - kuchyne, chodby, kúpeľne, obývačky, skrine a komody, spálne, stoly, vstavané skrine, kancelárie, reštaurácie a hotely, návrh a zariaďovanie interiérov

SK-Design s.r.o., Vrútky

Projekčné práce a konzultačná činnosť v odbore geotechnika. Zakladanie stavieb pre veľké projekčné kancelárie a investorov so zameraním na cestné a železničné dopravné stavby

Promt s.r.o., Martin

Projektovanie novostavieb, rekonštrukcií a stavebných úprav objektov priemyselnej a občianskej vybavenosti

Ing. Stanislav Gajdoš, Nitra

Autorizovaný stavebný inžinier. Projektovanie elektrických zariadení, elektroinštalácií, bleskozvodov, návrhy a výpočty osvetlenia

Gold Project, Štúrovo

Projektová dokumentácia pre všetky druhy stavieb, počítačová vizualizácia, dizajn, návrhy interiérov

Ing. arch. František Kalesný Ph.D., Bratislava

Architektonická, projekčná a inžinierska činnosť

Elpram s.r.o., Žilina

Montáž, oprava, údržba, odborné prehliadky a skúšky elektrických zariadení. Komplexná projektová činnosť, stavebné práce na celý rozsah stavby

Master Consulting s.r.o., Zvolen

Konzultačné činnosti v rôznych oblastiach finančného trhu. Inžinierska činnosť v oblasti stavebného odvetvia, účtovné a právne služby

Geodézia Bardejov s.r.o., Bardejov

Spracovanie rozdeľovacích plánov pre vytýčenie hraníc pozemkov na poľnohospodárskych a lesných pôdach. Vyhotovenie geometrických plánov a vytyčovacích prác, zameriavanie polohopisov a výškopisov, projekty pozemkových úprav

Ing. Miroslav Gažovič, Prievidza

Katalógové projekty rodinných a bytových domov, projektové zmeny a úpravy, poradenstvo, energetická certifikácia

Lima projekt s.r.o., Bratislava

Projekčná, konzultačná a inžinierska činnosť v oblasti ochrany pred požiarmi. Predaj, montáž a servis požiarnotechnických zariadení a hydrantov

Progeos, Levice

Geodetická kancelária, inžinierska geodézia, projekty pozemkových úprav

Aluglass s.r.o., Žilina

Dodávky presklených výplňových konštrukcií pre rôzne druhy stavieb. Poradenská a inžinierska činnosť v oblasti. Hliníkové okná, dvere, fasády, zimné záhrady, zábradlia, protipožiarne konštrukcie, svetlíky

Slovgeo s.r.o., Žilina

Geodézia, projekcia, staviteľstvo

Betaprojekt, Bratislava

Architektonická a projekčná kancelária, projekty rodinných domov

Dakker s.r.o., Mníchova Lehota

Návrhy a projekty rodinných domov, výstavba domov na kľúč

Donaureal s.r.o., Bratislava

Vypracovanie projektovej dokumentácie, realizácia stavieb, rekonštrukcie objektov, izolácie betónových a železobetónových konštrukcií

Alurys s.r.o., Bratislava

Projekčná kancelária so špecializáciou na opláštenie budov, poradenstvo a montáž fasád

Geodetika, Senica

Geodetické a kartografické práce. Kataster nehnuteľností, inžinierska geodézia, pozemkové úpravy

Ing. Štefan Binó, Žilina

Služby autorizovaného inžiniera - projekty elektroinštalácie, občianska a bytová výstavba, rozvody nízkeho a vysokého napätia, trafostanice

KPSO, Žilina

Projektová činnosť - stavebné konštrukcie, zdravotechnické inštalácie

Bauwerke s.r.o., Bratislava

Komplexné projektové a konzultačné služby pre bytové, administratívne, obchodné, priemyselné stavby

Pronstav, Zlaté Moravce

Architektonicko-stavebné služby a technicko-prípravné služby, technické poradenstvo

Unipid Projekt s.r.o., Trenčín

Inžinierska činnosť v investičnej výstavbe, projektové zabezpečenie, realizácia technologických celkov, montáž oceľových konštrukcií. Predaj kompresorov a príslušenstva na úpravu stlačeného vzduchu

Pposs s.r.o., Poprad

Realizácia stavieb, rekonštrukcie, výkon činnosti stavbyvedúceho s odborným zameraním na pozemné stavby

4D studio s.r.o., Bratislava

Verejné obstarávanie, verejné obchodné súťaže, inžinierska činnosť v stavebníctve, poradenstvo v oblasti stavebníctva

Ing. arch. Miroslav Lakata, ml., Bardejov

Spracovanie územných plánov

Landi, Galanta

Projektantská činnosť s orientáciou na prípravnú a projektovú dokumentáciu, dokumentácie skutočného vyhotovenia stavby, vypracovanie špeciálnych druhov dokumentácie, inžinierska činnosť

Visia s.r.o., Šaľa

Architektúra a projekcia, vizualizácie, inžinierska činnosť
Stránka:   < Predošlá12345678 9 

Copyright © BEST.SK