Best.sk - slovenský internetový vyhľadávač

Inžinierske a projektové kancelárie

Obsah > Firmy > Služby > Projektovanie >

Inžinierske a projektové kancelárie

 
ODKAZY 351 - 400 z 439

G-Ateliér s.r.o., Gelnica

Architektonická kancelária, architektonicko-urbanistické služby. Zabezpečenie legalizácie stavieb, ich dozorovanie, zastupovanie investorov a poradenská činnosť v predmetnom odbore

Pavlica, Poprad

Statika stavieb - statické a dynamické výpočty, projekty, prieskumy a diagnostika nosných konštrukcií stavieb

Ateliér Lasica, Skalica

Projektová a inžinierska činnosť, urbanistické štúdie sídiel a zón, zadania stavieb, výkon stavebného dozoru a vedenie kolaudačného konania, stavebná poradenská činnosť

Ing. Pavol Riško, Považská Bystrica

Geodetická kancelária - geometrické plány, vytýčenie hraníc pozemkov, pozemkové úpravy, inžinierska geodézia, účelové mapové diela, vyhotovenie mapových podkladov pre projekty stavieb, výškopisné a polohopisné zameriavanie

Projekteam s.r.o., Bratislava

Projekcia technických zariadení budov - zdravotechnická inštalácia, plynofikácia objektov, inžinierske siete, obchodné a stravovacie zariadenia prevádzok, chladiace zariadenia

PNR-Projekčný ateliér, Poprad

Architektúra, pozemné stavby, interiéry, dizajn, inžinierska a konzultačná činnosť

Geotechnik Sk s.r.o., Žilina

Projektová činnosť (geotechnické diela), merania v geotechnike, zaťažovacie skúšky

Proenergia s.r.o., Banská Bystrica

Projekčné a realizačné práce v oblasti vykurovania, tepelnej techniky, plynových zariadení, tepelného hospodárstva, energetiky

Matig s.r.o., Bratislava

Komponenty pre metalické a optické WAN/LAN siete, časomerné zariadenia, vonkajšie káblové istiace, rozvádzačové skrine a výrobky z polykarbonátu, E-shop PCN produktov LIC techniky

PIK s.r.o., Bratislava

Projektovanie novostavieb a rekonštrukcií objektov v klasickom i nadštandardnom vyhotovení

P.I.S.R. s.r.o., Trnava

Reprografické služby. Inžiniering. Stavebná činnosť. Autopožičovňa

IQ-Building s.r.o., Bratislava

Kompletná dodávka projekčných prác - architektonické štúdie, vykonávacie a realizačné projekty, dodávka stavebného diela na kľúč

Cronson s.r.o., Ludanice

Realizácia pozemných stavieb, projektová dokumentácia a inžiniering. Výroba a dodávky okien, dverí, zimných záhrad

PKB invest s.r.o., Prešov

Realizácia inžinierskych stavieb, rekonštrukcie a sanácie historických budov, novostavby. Projekčná a inžinierska činnosť, činnosť stavebného dozoru

Camynam, Bratislava

Poskytujeme profesionálne služby v oblasti dizajnu, projektovania a realizácie interiérov

Ing. arch. Peter Engler, Banská Bystrica

Projektová, inžinierska a konzultačná činnosť vo výstavbe

Hydrant s.r.o., Bratislava

Služby v ekologických odboroch, ochrane vybraných zložiek životného prostredia, v hydrogeológii a inžinierskej geológii

N20 architects, Bratislava

Projektovanie interiérov, rodinných a bytových domov, priemyselných budov. Komplexné projektové a inžinierske služby

BT Projekt s.r.o., Košice

Projekcia konštrukcií stavieb, rekonštrukcií stavieb, vizualizácie modelov navrhovaných objektov, technického a technologického vybavenie stavieb, projekcia vykurovania

Cadconec, Nitra

Projekčná kancelária - projekty, stavebný dozor, stavebné povolenia

Kami Profit s.r.o., Bratislava

Projektový systém riadenia a kontroly projektov, komplexný manažment stavieb

Prievidza Invest s.r.o., Prievidza

Príprava a realizácia priemyselnej zóny

Prolix s.r.o., Veľký Biel

Podnikový manažment, poradenstvo a analýzy projektu. Projektová a inžinierska činnosť v stavebníctve, stavebno-technické poradenstvo z pohľadu investora projektu

Statická kancelária Kuzma, Bratislava

Statické výpočty, statika stavieb

111 Abacones s.r.o., Bratislava

Geometrické plány, polohopisy, výškopisy, vytyčovanie pozemkov a stavieb, stavebné povolenia, územné a kolaudačné rozhodnutia

Ing. Peter Hudec, Dlhá nad Oravou

Autorizovaný stavebný inžinier. Projektovanie stavieb, inžinierska činnosť, poradenstvo

Geodézia A-D, Stará Ľubovňa

Združenie geodetov - geometrické plány, vytýčenie pozemkov, zameranie pozemkov, polohopisné a výškopisné plány, zameranie inžinierskych sietí

Ing. Ivan Šimek, Bratislava

Vypracovanie znaleckých posudkov v odvetví odhad hodnoty nehnuteľností a pozemné stavby. Výkon činnosti stavebného dozoru

Ipros s.r.o., Nitra

Architektonické štúdie, projekty stavieb, statika stavieb, zameranie stavieb

Kamit s.r.o., Liptovský Mikuláš

Komplexná realizácia stavieb, projekčná činnosť

Geopris s.r.o., Banská Bystrica

Inžinierska geodézia, projekty pozemkových úprav, geometrické plány, vytyčovanie hraníc pozemkov, tvorba registrov obnovenej evidencie pozemkov, merania žeriavových dráh, zameranie líniových stavieb

Profiinstal, Košice

Služby: kompletné systémy vody, kúrenie, solárne články, filtrácia vody, kanalizácia a centrálne vysávače, projekčná a stavebná činnosť s návrhom interiéru, zavlažovanie záhrad - gardena

Stavoprojekt Poprad a.s., Poprad

Projektovanie pozemných, inžinierskych a vodohospodárskych stavieb, statické výpočty nosných konštrukcií, inžiniering

MTB Slovakia s.r.o., Ružomberok

Inžinierska činnosť, projekcia, projektové plánovanie a projektový manažment

Studio b52 s.r.o., Bratislava

Služby v architektonicko-projekčnej oblasti. Projekty interiérov, poradenstvo a konzultácie

Projekta, Senica

Projektové práce pre rodinné domy, občianske stavby, priemyselné stavby, rekonštrukcie

Pallas s.r.o., Bratislava

Projekčná činnosť v oblasti individuálnej výstavby a malých polyfunkčných objektov. Stavebný dozor, oceňovanie stavebných prác - rozpočty

Dipa s.r.o., Senica

Služby v oblasti inžinierskej činnosti, stavebného manažmentu, stavebného a technického dozoru, rozpočtov a kalkulácií stavieb

Geobom s.r.o., Košice

Geologické a vrtné práce - sanácie zosuvov, hydrogeologické vrty, inžiniersko- geologické vrty

Stavmox s.r.o., Žilina

Služby v oblasti stavebnej legislatívy, dozor a poradenstvo v oblasti cien. Rozpočty pre výstavbu, kontrola faktúr, stavebný dozor

InduTech s.r.o., Košice

Tvorba projektov a inžinierska činnosť v oblasti priemyselných stavieb, preklady technickej angličtiny

Ing. František Hrabovský, Žilina

Tvorba projekčnej a konštrukčnej dokumentácie v oblasti priemyslu a výroby

S-projekt sk s.r.o., Skalica

Projektovanie pozemných stavieb, inžinierska činnosť

Paulos-Dls s.r.o., Dunajská Streda

Poskytovanie služieb v oblasti projektovania dopravných stavieb

Ing. arch. Stanislav Šutvaj, Dolný Kubín

Vypracovanie kompletnej projektovej dokumentácie vrátane architektonických štúdií pre všetky druhy nadzemných objektov

Macháč & Macháč, Bratislava

Projektová inžiniersko-architektonická kancelária

GP-3 s.r.o., Prešov

Geodetické práce, kartografické práce, geometrické plány

Ateliér Dek, Banská Bystrica

Špecializované projekty a posudky hydroizolačných a termoizolačných konštrukcií

Testar s.r.o., Žilina

Tvorba projektovej a výrobnej dokumentácie stavieb, geodetické merania a monitoring, inžiniering stavieb

E-Ran Slovakia s.r.o., Trenčín

Obnova bytových domov so zameraním na energeticky úsporné opatrenia, školenia a semináre, inžinierska činnosť

Stránka:   < Predošlá1234567 8 9Ďalšia >

Copyright © BEST.SK