Best.sk - slovenský internetový vyhľadávač

Inžinierske a projektové kancelárie

Obsah > Firmy > Služby > Projektovanie >

Inžinierske a projektové kancelárie

 
ODKAZY 251 - 300 z 439

Realfipos s.r.o., Prešov

Služby v oblasti realít, právny servis. Finančné poradenstvo so zameraním na osobné financie. Inžinierska činnosť - územnoplánovacie informácie mesta, územné rozhodnutia, stavebné povolenia, kolaudácie stavieb

Geostatik a.s., Žilina

Zakladanie stavieb, pažené stavebné jamy, horninové kotvy, mikropilóty, inžinierska geológia, projektová činnosť

MV staving a.s., Prievidza

Stavebná činnosť so zameraním na monolitické konštrukcie zo železobetónu, výstavba občianskych, bytových a priemyselných stavieb. Inžinierska a projektová činnosť

Golding s.r.o., Zvolen

Projektovanie technických, technologických a energetických vybavení stavieb, činnosť stavebného dozoru

BM Global s.r.o., Bratislava

Developerská činnosť, realizácia investičných celkov, inžinierska činnosť, činnosť realitného makléra

BTC Group s.r.o., Trenčín

Inžinierska činnosť technologických celkov, projektová príprava stavieb. Dodávka kompletných investičných celkov, rekonštrukcia a modernizácia objektov

Proving, Rimavská Sobota

Projekty, návrhy interiérov, návrhy všetkých typov budov, kompletná projektová dokumentácia

Progresing, Topoľčany

Inžinierska a projektová činnosť, domové čistiarne odpadových vôd, prevádzkovanie verejných vodovodov a kanalizácií

Vamax s.r.o., Bratislava

Inžinierska a projektová činnosť - dopravné, inžinierske, bytové a občianske stavby. Inštalovanie, oprava a výkon revízií elektrickej, požiarnej a zabezpečovacej signalizácie

Espro s.r.o., Malacky

Projektovanie pozemných stavieb, inžinierska činnosť. Vedenie jednoduchého a podvojného účtovníctva, miezd

Bau3Mex a.s., Bratislava

Komplexné služby investorsko-inžinierskych činností a realizácia stavebných prác

Investspol s.r.o., Bratislava

Projektová a inžinierska činnosť, realizácia priemyselných stavieb, priemyselné podlahy

Slovenské Tunely a.s., Bratislava

Dopravné a inžinierske stavby, činnosť vykonávaná banským spôsobom, stabilizácia stavebných jám a hornín, búracie práce, vykonávanie injektáží, projektovanie stavieb

MLT s.r.o., Košice

Služby a dodávky v oblasti operačných a riadiacich systémov. Vývoj aplikácii v C++, C a Asembler pre rôzne hardvérové platformy a operačné systémy. Projekčná a konštrukčná činnosť

Stavba a inžiniering s.r.o., Vráble

Služby pre stavebnú výrobu, stavebné a remeselné činnosti, realizácia stavieb na kľúč, projektová činnosť

Stacon s.r.o., Trenčianska Turná

Realizácia stavieb pozemného staviteľstva na kľúč, rekonštrukcie stavieb, inžinierska činnosť v oblasti stavebníctva

Stapring a.s., Nitra

Projektové a inžinierske služby v odbore stavebníctvo, služby architekta, konzultačná a poradenská činnosť v stavebníctve

Kvalitest, Banská Bystrica

Poradenské služby v geotechnike a technológiách zemných prác, stavebné skúšobníctvo zemín, betónov, kameniva, nezávislá kontrola a riadenie kvality stavebných prác, inžiniersko-geologický prieskum

Jegon s.r.o., Michalovce

Projektovanie občianskych a priemyselných stavieb. Dodávka stavieb na kľúč formou inžinierskej činnosti

Acis s.r.o., Bratislava

Výstavba a servis čerpacích staníc. Inžinierska činnosť a poradenstvo, výstavba, montáž, inštalácia technologických a elektrických rozvodov, servisné služby, predaj výrobkov pre danú oblasť činnosti, 24 hodinový servis

CADprojekt, Prešov

Príprava projektovej dokumentácie stavieb, inžinierska činnosť, zameranie skutkového stavu stavieb, uskutočňovanie stavieb a ich zmien

Baumark Trade s.r.o., Liptovský Mikuláš

Realizácia stavebnej činnosti, výstavba bytových, občianskych a priemyselných stavieb, stavby na kľúč. Výstavba tenisových kurtov, kopané studne, búracie práce, zatepľovanie. Inžinierska činnosť, stavebný dozor

Domov Slovakia a.s., Bratislava

Príprava a inžiniering stavebných diel, projektovanie stavieb, dodávka a realizácia stavieb, výroba, dodávka a montáž montovaného systému, poradenstvo pri získavaní podpory zo ŠFRB a dotácií z MVaRR SR, stavebný dozor, poradenstvo v stavebníctve

Javijani, Bratislava

Architektonická kancelária, projekty pre územné a stavebné povolenie, vykonávacie výkresy, projekty statiky, zdravotechniky

TDK-Slovakia s.r.o., Považská Bystrica

Opravy, servis a údržba strojov a zariadení, projekty v automatizačnej technike. Sťahovanie a inštalácie strojov

APB Automation s.r.o., Nové Mesto nad Váhom

Inžinierska činnosť spojená s automatizáciou výrobných a nevýrobných procesov

Industry&Project Engineering s.r.o., Michalovce

Projektová a inžinierska spoločnosť so zameraním na práce a služby v procese investičnej výstavby

K & Z Project s.r.o., Topoľnica

Projektovanie ciest, miestnych komunikácií, projekty organizácie dopravy a dopravného značenia

Inžiniersko-projektová organizácia školských stavieb a.s., Bratislava

Koncepcie, štúdie, dokumentácie, projekty stavieb, projekty pre realizáciu stavieb a projekty skutočného prevedenia stavieb

Lichting s.r.o., Trenčín

Elektroinštalačné práce - projektovanie, realizácia, revízie elektrických zariadení a bleskozvodov

Proding s.r.o., Banská Bystrica

Projektová a inžiniersko-dodávateľská spoločnosť

JN Project s.r.o., Malacky

Projektovanie a realizácia budov pre priemyselnú výstavbu, dodávky technologických komplexov

EuroForest s.r.o., Zvolen

Lesné hospodárske plány, projekčná činnosť, znalecké posudky a oceňovanie v lesníctve, činnosť odborného lesného hospodára

Ing.arch. Rudolf Kruliac, Veľká Lomnica

Služby projektovej prípravy, spolupráca architekta počas prípravy stavby a jej realizácie, inžinierska činnosť

JK Projekt, Levice

Projektovanie a realizácia stavieb, realitná činnosť, konštrukčné a kresličské práce v stavebníctve, inžinierska činnosť, 3D vizualizácia

Onion group s.r.o., Bratislava

Návrhy a dodávky komplexného technologického vybavenia pre potreby gastronomických prevádzok. Poradenstvo v oblasti obchodu a manažmentu, investičné poradenstvo pre zahraničných klientov

TKM Group v.o.s., Piešťany

Predaj hliníkových polotovarov a hutného materiálu, nakladanie s odpadmi. Konštrukčné práce v strojárenstve a elektrotechnike. Výroba elektrozariadení a rozvádzačov

Ingreal Domus Veľké Kapušany s.r.o., Veľké Kapušany

Kúpa, predaj a prenájom nehnuteľností, ohodnotenie nehnuteľností, stavebný inžiniering

Kema s.r.o., Bratislava

Komplexné služby pri zriaďovaní gastronomických prevádzok: projekcia, montáž a servis gastronomických zariadení, odborné poradenstvo

Texing Prest s.r.o., Ružomberok

Projektovanie stavieb. Predaj betónových výrobkov - zámková dlažba, obrubníky, platne, oplotenia, tvárnice, stropné systémy

Apro s.r.o. Trebišov

Komplexná projektová dokumentácia a kompletná inžinierska činnosť

Blumenbecker Slovakia s.r.o., Malacky

Automatizované výrobné procesy, projektovanie a dodávka elektromateriálu a techniky v oblasti pohonov a priemyslovej automatizácie

Full House s.r.o., Prievidza

Projekčná činnosť, architektúra, návrhy interiérov a exteriérov, dizajn nábytku

Divadelné služby s.r.o., Martin

Dodávka a montáž technológie javiska, hľadiska, kinotechniky, osvetlenie a ozvučenie v konferenčných a divadelných sálach. Projekčná činnosť javiskovej technológie, revízie javiskových ťahov

RM-Projekt, Liptovský Mikuláš

Navrhovanie a projektovanie pozemných stavieb (rodinné domy, bytové domy, občianske budovy)

ContEx s.r.o., Bratislava

Expertízy a priemyselné aplikácie riadiacich systémov

StatiPro s.r.o., Trnava

Projekty statiky nosných konštrukcií, statické posudky a výpočty

Miroslav Slahučka, Galanta

Projektovanie rodinných domov, podkroví, kúpeľní, polyfunkčných domov, hotelov, chalúp, víl

Neo Domus s.r.o., Trenčín

Projektový ateliér. Projektová a poradenská činnosť v investičnej výstavbe, architektonické služby, geodetické zameranie, geologický prieskum

CV-System, Lučenec

Centrálne vysávače, projekcia a realizácia pozemných stavieb, inžinierska činnosť

Stránka:   < Predošlá12345 6 789Ďalšia >

Copyright © BEST.SK