Best.sk - slovenský internetový vyhľadávač

Inžinierske a projektové kancelárie

Obsah > Firmy > Služby > Projektovanie >

Inžinierske a projektové kancelárie

 
ODKAZY 201 - 250 z 439

HPK engineering a.s., Košice

Projektovanie priemyselných stavieb a občianskej vybavenosti, projektová a inžinierska činnosť v investičnej výstavbe

Noving s.r.o., Nováky

Projektová a inžinierska činnosť - projektovanie, koordinácia a realizácia stavieb technologického charakteru v oblasti priemyselnej výroby

Enviroline s.r.o., Košice

Inžinierska a projektová činnosť v investičnej výstavbe so zameraním na vodohospodárske stavby a technické, technologické a energetické vybavenie stavieb

VPÚ Deco Bratislava a.s., Bratislava

Projektová, inžinierska a konzultačná spoločnosť pre projektovanie pozemných stavieb a infraštruktúry

Danta s.r.o., Zlaté Klasy

Sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností. Inžinierska činnosť v stavebníctve, spolupráca pri realizácii stavieb

Agropol, Poprad

Projekčná činnosť v stavebníctve. Vypracovanie projektovej dokumentácie inžinierskych sietí

Eutech a.s., Košice

Inžinierske stavby - potrubné a líniové stavby, stavebný dozor, inžinierska činnosť a súvisiace technické poradenstvo

Cooperation 2K s.r.o., Bratislava

Výkon činnosti stavebného dozoru, stavebný manažment, technické poradenstvo. Prevádzkový audit nehnuteľností, správa budov. Manažment zatepľovania bytových domov

MG Stav, Košice

Rozpočty a kalkulácie stavieb, harmonogramy - smerný plán a sledovanie realizácie stavieb

Ecoduc a.s., Levice

Veľkoobchod - baliaca a skladovacia technika, vodárenské zariadenia, stavebné materiály, alternatívne tepelné zdroje. Inžinierska a projektová činnosť v oblasti vodného hospodárstva a ekológie. Tepelné hospodárstvo, analýza energetického stavu budov

GreMi Klima s.r.o., Žilina

Projekty a komplexné dodávky vykurovania, vetrania a klimatizácie do obytných objektov, priemyselných hál a špeciálnych aplikácií

Epik s.r.o., Bratislava

Environmentálne poradenstvo, investičné environmentálne plánovanie a environmentálny manažment, projekty v oblasti životného prostredia, štúdie

Regro, Nové Zámky

Projektová a inžinierska činnosť, stavebný dozor

Združenie Ceving, Košice

Inžinierska činnosť vo výstavbe, poradenská a konzultačná činnosť vo výstavbe, elektrorevízie, výkon stavebného dozoru pre pozemné, inžinierske (energetické, vodohospodárske, potrubné a líniové) stavby, projektové práce

Urban Projekcia, Dolný Kubín

Projekty rodinných domov s kompletnou stavebnou časťou

EkoVent s.r.o., Šamorín

Projekty v oblasti vzduchotechniky, kúrenia a chladenia. Predaj čistiacich sprejov, čističov klimatizačných zariadení, mazacích prípravkov

Tatraprojekt, Bratislava

Projektová a inžinierska činnosť v stavebníctve, komplexné projektové práce, stavebný dozor, kartografické práce, návrh a realizácia interiérov

Privileg.SK s.r.o., Šamorín

Projektovanie stavieb, predaj projektov rodinných domov, energetická certifikácia a termovízia budov

Conbit s.r.o., Nitra

Návrhy a projekcia oceľových konštrukcií, návrhy stožiarov pre mobilné telefónne siete

AtelieRD, Senec

Architektonický ateliér - projekčná činnosť, služby architekta, grafické práce, poradenstvo a servis v oblasti stavebníctva, inžiniering, vizualizácie

Uhliarik & Partners, Bratislava

Architektúra, interiéry, design, projekčná a poradenská činnosť

Vila s.r.o., Nové Zámky

Komplexné inžiniersko-projektové služby v oblasti architektúry, urbanizmu, interiérovej a exteriérovej tvorby

Aden s.r.o., Poprad

Návrhy a dodávky meracej a regulačnej techniky pre rôzne odvetvia priemyslu, projekčná činnosť

Vyfako s.r.o., Nitrianska Blatnica

Zneškodňovanie a zhodnocovanie odpadov, preprava odpadov, inžinierska činnosť v odpadovom hospodárstve, vodnom hospodárstve, v ochrane ovzdušia

Urban trade, Košice

Projektová kancelária

Geospol Košice s.r.o., Košice

Geodetické a kartografické práce, fotogrametria, 3D scanovanie a 3D modelovanie, inžinierska geodézia, geometrické plány a vytýčenie hraníc, vektorizácia a digitalizácia máp, účelové mapovanie, meranie posunov a deformácií

Hlina & spol. + J.M.H. spol. s r.o., Liptovský Hrádok

Návrhy, štúdie a projekty pre stavebné povolenie, vykonávacie projekty pre pozemné stavby, energetická certifikácia budov. Činnosť realitnej kancelárie. Odborná činnosť v stavebníctve - posudky, oceňovanie, stavebný dozor. Realizácia stavieb na kľúč

Mava s.r.o., Zázrivá

Zrubové stavby, krovy, altánky, drevené konštrukcie, stavby na kľuč, realizácia projektovej dokumentácie

Martin Džatko, Bratislava

Príprava a realizácia stavebných projektov

A&Z Consulting s.r.o., Ivánka pri Dunaji

Projekčná a poradenská činnosť v oblasti statiky, oceľových konštrukcií, stavebnej fyziky, akustiky, dodávky a montáže protihlukových úprav, akustických obkladov, akustických meraní a hlukových štúdií

Elter constructions s.r.o., Bratislava

Statická projektová kancelária

Ing. Martin Ihring

Statické výpočty, návrhy výstuže, 2D výkresy pre spracovanie projektovej dokumentácie, dielenská dokumentácia, projektovanie konštrukcií pozemných stavieb

Atisa s.r.o., Bratislava

Návrhy, štúdie a projektová dokumentácia pre stavby a rekonštrukcie objektov. Výstavba a rekonštrukcie rodinných domov a budov občianskej vybavenosti. Vedenie agendy technika bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a požiarnej ochrany

Ing. Attila Urbán, Búč

Architektúra, urbanizmus, design, projektová dokumentácia, poradenstvo, inžinierske služby

Telekomunik s.r.o., Košice

Realizácie projektových prác pre počítačové siete a komunikačné celky

Geoddat s.r.o., Bratislava

Geodetická a kartografická činnosť v oblasti mapovania, inžinierskych stavieb a katastra nehnuteľností

MP projekt, Spišská Nová Ves

Projekčno-inžinierska činnosť. Technické zariadenia budov, elektroinštalácia, požiarna bezpečnosť, energetické posudky. Projekty na stavebné povolenie, realizačné projekty, vizualizácie

Pinel s.r.o., Bratislava

Kompletné projekčné, realizačné, dodávateľské a inžinierske služby v oblasti domových, obchodných, administratívnych a priemyselných elektroinštalácií

MV Architecture s.r.o., Bratislava

Projektová a inžinierska činnosť v oblasti investičnej výstavby, architektonické služby, architektonický dozor stavieb

Realinvest s.r.o., Trebišov

Inžinierska a realitná činnosť, investičná činnosť a poradenstvo

Ing. Anna Bugárová

Projektovanie rodinných domov pre stavebné povolenie

Ing. Anton Heško s.r.o., Banská Bystrica

Projektová a dodávateľská činnosť vo výstavbe občianskych a priemyselných stavieb a bytových domov, čistých priestorov v elektrotechnickom, farmaceutickom, potravinárskom, chemickom priemysle a zdravotníctve, výroba vzduchotechnických potrubí

Energy Pro s.r.o., Žilina

Komplexné riešenia v energetike - plyn, kúrenie, energetika a stavebníctvo. Vypracovanie štúdií a projektovej dokumentácie. Montáže plynových a tlakových zariadení, rozvodov kúrenia, vody a hydrantov. Dodávka a montáž meračov tepla a vody

Zinchem a.s., Michalovce

Projekčno-inžinierska firma, projekčná dokumentácia pre všetky odbory, modelovanie v systéme CATIA

MM stav s.r.o., Prešov

Projekčná a realizačná činnosť v stavebníctve, stavby na kľúč, prenájom lešenia

Jahn Development & Consulting s.r.o., Bratislava

Architektonický ateliér - služby v oblasti navrhovania, projektovania, poradenstva a inžinieringu

Geodetická kancelária Urban-Lauko s.r.o., Levice

Geodetické a kartografické práce a služby, projekty pozemkových úprav

Zelina-Architektonická kancelária s.r.o., Bratislava

Urbanistické štúdie, architektonické štúdie, projekty stavieb, štúdie projektov interiérov

Geodone s.r.o., Vrbové

Geodetické a kartografické práce s pôsobnosťou pre celé územie SR. Geometrické plány, vytýčenie hraníc pozemkov, účelové mapy veľkých mierok, vytýčenie stavebných objektov, bodové polia

Elektrosystem s.r.o., Žilina

Vývoj, výroba, inštalácia a servis riadiacich a informačných systémov pre energetiku
Stránka:   < Predošlá1234 5 6789Ďalšia >

Copyright © BEST.SK