Best.sk - slovenský internetový vyhľadávač

Inžinierske a projektové kancelárie

Obsah > Firmy > Služby > Projektovanie >

Inžinierske a projektové kancelárie

 
ODKAZY 51 - 100 z 439

Ing. Arch. Rudolf Lesňák, Bratislava

Moderná solárna architektúra, nízkoenergetické a pasívne koncepty. Nadstavby, rekonštrukcie, návrhy interiérov. Poradenstvo a konzultácie

A-Typ architektonický ateliér s.r.o., Prešov

Projektové prípravy, inžinierska činnosť, realizačná činnosť

Euroline Slovakia s.r.o., Bratislava

Dodávateľ projektov rodinných domov

KFB Control s.r.o., Bernolákovo

Služby v oblasti automatizácie technologických procesov a nasadzovania prostriedkov informačných technológií

AZ Klima SK s.r.o., Bratislava

Dodávka, montáž a servis klimatizačných zariadení. Poradenstvo a projekčná činnosť v oblasti vzduchotechniky a klimatizácie. Odvlhčovanie bazénových miestností

Inat s.r.o., Bratislava

Priemyselná automatizácia - programovanie, projektovanie a tvorba dokumentácie, vizualizácia a štatistika, výpočtová technika a webové aplikácie, WiFi technika, strojárska výroba

G.a.m.-projekčná kancelária, Galanta

Projekčná a inžinierska činnosť v stavebníctve a realizácia interiérov

Aprox s.r.o., Bratislava

Projektovo-inžinierska, realizačná a obchodná spoločnosť. Architektúra, urbanizmus

PIO Keramoprojekt a.s., Trenčín

Projektové a inžinierske činnosti, realizácia stavieb formou kompletnej dodávky

Reming Consult a.s., Bratislava

Služby pri príprave a riadení projektov dopravnej infraštruktúry, občianskej, bytovej a administratívnej výstavby, inžinierskych a priemyselných stavieb

De Bondt s.r.o., Trenčín

Projektová a inžinierska kancelária so zameraním na technické služby v oblasti statiky oceľových, oceľobetónových, oceľobetónových predpätých a murovaných konštrukcií. 3D projektovanie

Floyd Studio s.r.o., Bratislava

Architektonická a projekčná činnosť, jednoduché stavby, internetové a multimediálne aplikácie, marketingové poradenstvo a analýzy, poradenstvo v IT a manažmente elektronických informácií

Menert s.r.o., Šaľa

Projektovanie, výstavba, zatepľovanie budov, rekonštrukcia striech, meranie, regulácia a údržba energetických a chemických zariadení. Strojárska výroba: frézovanie, obrábanie, ostrenie, brúsenie, výroba izotermických kontajnerov, tlmičov hluku

Jang s.r.o., Martin

Projektovo-inžinierska činnosť, urbanistické a architektonické štúdie

Keraming a.s., Trenčín

Investorský inžiniering a riadenie stavieb, dodávka stavieb, dodávka oceľových hál

Hycoprojekt a.s., Bratislava

Konzultačné, projektové a inžinierske služby zamerané na životné prostredie - vodohospodárske, pozemné a energetické stavby na Slovensku aj v zahraničí

Proma s.r.o., Žilina

Architektonické a projekčné služby - výber a posúdenie lokality, prieskumy, architektúra, spracovanie projektovej dokumentácie, inžinierska činnosť, výber dodávateľa, autorský a stavebný dozor

Klima Konzult s.r.o., Bratislava

Projektovanie, realizácia a servis vzduchotechnických, chladiacich, vykurovacích zariadení a zariadení merania a regulácie

Design Engineering s.r.o., Bratislava

Projektové a inžinierske služby. Investičná výstavba na kľúč, poradenstvo

Erlis s.r.o., Bratislava

Katalógové projekty rodinných domov, poradenstvo pri výbere projektu, predaj projektov

Basler & Hofmann Slovakia s.r.o., Bratislava

Nezávislá inžinierska, projektantská a konzultačná spoločnosť. Projekty výstavby tunelov, železničné staviteľstvo, geotechnika, vodné hospodárstvo

IR Data, Bratislava

Dopravné modelovanie, vyhotovenie digitálnych sietí, generovanie matíc prepravných vzťahov, pridelenie na sieť, analýzy a prognózy, dopravné prieskumy

Domaz s.r.o., Bratislava

Interiérové štúdio s návrhom atypických a typizovaných nábytkových systémov. Architektúra a projekcia pre občianske stavby a bývanie. Inžinierska a stavebná činnosť s dodávkami stavieb na kľúč

Brdo Investment s.r.o., Banská Bystrica

Kompletná dodávka a montáž objektov na kľúč, výstavba rodinných domov, výstavba lyžiarskych vlekov a lanových dráh. Dodávka a montáž halových objektov, inžinierska činnosť

LDC, Zvolen

Projektová, konzultačná a inžinierska stavebná kancelária

PROmiprojekt s.r.o., Bratislava

Projekčná a stavebná činnosť so zameraním na rodinné domy

Atriv s.r.o., Bratislava

Architektonický ateliér - projekty rodinných domov na mieru, autorský dozor počas realizácie stavby, projekty interiérov a dizajn, 3D vizualizácie

Una-Rodinné domy s.r.o., Bratislava

Projektovanie a architektúra stavieb, inžinierske činnosti, realizácia drevených a murovaných rodinných domov. Geodetické práce

EnviGeo a.s., Banská Bystrica

Geologické práce. Práce v oblasti životného prostredia, sanácie, audity. Stavebná a projekčná činnosť. Ťažba a úprava nerastných surovín. Informačné systémy

LC-Ing s.r.o., Žilina

Služby v oblasti stavebníctva - inžinierska činnosť, technické poradenstvo, výkon činnosti stavbyvedúceho

ILD SK s.r.o., Košice

Priemyselná filtrácia vzduchu – odprášenie, odsírenie, adsorpcia. Projekcia v odboroch priemyselnej vzduchotechniky a odprašovania. Výroba a montáž filtračných jednotiek, vzduchotechnických potrubí, kovovýroba

Spel-Procont s.r.o., Prešov

Vývoj, projektovanie, výroba a dodávky automatizovaných systémov a elektrotechnických zariadení, konštrukčná a výrobná činnosť v oblasti manipulačnej techniky

Cemos projektová kancelária s.r.o., Bratislava

Projektovanie ciest, diaľnic a mestských komunikácií, dopravný urbanizmus a dopravné inžinierstvo, projektovanie mostov, oporných konštrukcií, projektovanie inžinierskych konštrukcií a statiky pozemných stavieb

Ing. Miroslav Štefanovič, Bratislava

Projekčný ateliér - projektové dokumentácie na všetky typy stavieb a stavebné konštrukcie, zdravotechniku, inžinierske siete. Stavebný, technický a autorský dozor

MPM s.r.o., Žilina

Stavebno-montážne práce, stavebná, montážna a servisná činnosť, meranie a regulácia, umelecké spracovanie kovov, predaj a servis kotlov, revízie, predaj zariadenia na snímanie a vyhodnocovanie havarijných stavov

Energy technologies s.r.o., Žilina

Činnosť v oblasti energetiky, súvisiacich technológií, technických zariadení budov, merania, regulácie a termostatizácie. Výroba oceľových konštrukcií, oceľových a nerezových nádrží, akumulačných nádrží

Ing. František Sepši, Bratislava

Projekcia a inžinierska činnosť, urbanizmus a územné plánovanie - pozemné stavby, budovy pre poľnohospodárstvo, potravinárstvo, priemysel a čistiarne odpadových vôd

Dopravoprojekt a.s., Bratislava

Inžiniersko-konzultačné služby, projektové práce, zameranie, doprava, dopravná infraštruktúra, pozemné, ekologické a vodohospodárske stavby

Termotechna a.s., Bratislava

Realizácia - tepelné, chladové izolácie, stavebné zatepľovanie obvodových a strešných plášťov a strešnej konštrukcie. Projekty, montáže a dodávky - tepelné izolácie teplovodov, horúcovodov, parovodov, aparátov, zásobných nádrží, kolón, kotlov, čerpadiel

D&T Solutions s.r.o., Prešov

Procesné a funkčné audity, reinžiniering podnikových procesov, technologické a priemyselné projektovanie, optimalizácie výrobných tokov, zavádzanie systémov manažérstva kvality podľa noriem ISO a VDA, projekty pre eurofondy

ENVIPOL s.r.o., Veľký Krtíš

Inžinierska činnosť v odpadovom hospodárstve. Analýza stavu, poradenská činnosť, servis, vypracovanie evidenčných listov a hlásení, zaradenie odpadov

Intech s.r.o., Bratislava

Realizácia stavieb a projektov, technicko-ekonomické štúdie uskutočniteľnosti stavieb, obstarávanie hmotných a nehmotných dodávok, autorský dozor, technický dozor

Atyp ateliér, Hliník nad Hronom

Projektovanie typových a atypických rodinných domov, pozemných stavieb, návrhy rekonštrukcií a modernizácií bytov

Risk Consult s.r.o., Bratislava

Konzultačná a odborná inžinierska činnosť v oblasti požiarneho a bezpečnostného inžinierstva, protivýbuchovej prevencie. Spracovanie rizikových analýz a havarijného manažmentu

Aden-SK s.r.o., Žilina

Projektová a montážna firma v oblasti vykurovania a plynofikovania. Dodávky a montáž plynových spotrebičov, montáž plynových rozvodov

Ateliér Architektúry, Bratislava

Architektonicko-projekčná činnosť, inžinierska a manažérska činnosť pri príprave a schvaľovaní projektu až po kolaudáciu stavby

Aquifer s.r.o., Bratislava

Geologické prieskumné práce, inžiniersko-geologický prieskum, geofyzikálny prieskum, atmogeochemický prieskum, sanácia podzemných vôd a horninového prostredia, ekologický audit

HBH a.s., Považská Bystrica

Dodávky stavieb na kľúč - bytové a občianske stavby, priemyselné a inžinierske stavby. Inžinierska a projektová činnosť, činnosť stavbyvedúceho a stavebného dozoru

I.B.S. s.r.o., Žilina

Stavebná činnosť - pozemné a inžinierske stavby, bytové, občianske a priemyselné stavby, inžinierska činnosť

Chemproces s.r.o., Bratislava

Projektovanie, dodávka a montáž technologických celkov na kľúč pre rôzne odvetvia priemyslu

Stránka:   < Predošlá1 2 3456789Ďalšia >

Copyright © BEST.SK