Best.sk - slovenský internetový vyhľadávač

Hydroizolácie

Obsah > Firmy > Služby > Stavebné a remeselné služby > Izolačné a zatepľovacie práce >

Hydroizolácie

 
ODKAZY 51 - 100 z 116

Izolfol s.r.o., Nitra

Hydroizolácie plochých striech, terás, hydroizolácie proti tlakovej a spodnej vode, proti vlhkosti. Hydroizolácia bazénov a záhradných jazierok

HSH izol s.r.o., Pata

Izolačné práce - tlakové izolácie, podvrtávanie stien, muriva, kontrola izolácií senzorom. Rekonštrukcie plochých striech, odstraňovanie vlhkosti zo stavieb

Kora Štefan Rábek, Šaľa

Stavebno-montážna firma - elektroinštalácie a bleskozvody, hydroizolácie, termoizolácie

Vladislav Ševčík, Šaľa

Strechy a krovy, hydroizolácie, fasády, reprofilačné práce, spevňovanie konštrukcií, sanačné práce, klampiarske práce, tlakové izolácie

AltisPro s.r.o., Poprad

Novostavby, rekonštrukcie plochých striech, izolácie spodných stavieb. Modifikované asfaltové pásy, fóliové systémy

Milan Golian, Detva

Stavebné práce, zatepľovanie budov, stavby rodinných domov, výstavba občianskych a priemyselných objektov. Realizácia liatych podláh, opravy a izolácie striech

Aquafol, Nitra

Hydroizolácie plochých striech, izolácie proti vlhkosti, spodnej, tlakovej vode a radónu, proti ropným produktom. Povrchová úprava bazénov

Roman Richter

Hydroizolácie a zateplenie plochých striech, vegetačných striech, izolácie proti tlakovej vode, chemickým produktom, ropným produktom

Sanlit SK s.r.o., Kysucké Nové Mesto

Administratívne objekty a ostatné prevádzkové budovy, haly, depá a garáže, oblasť železničných tratí, koridorov, nástupných a nákladných plôch, ekologické stavby, čistiarne odpadových vôd a úpravne vôd, mosty, tunely a podzemné komunikačné úseky

Grif plus s.r.o., Liesek

Stavebná firma so zameraním na revitalizáciu bytových domov. Zatepľovanie objektov, hydroizolácie striech, rekonštrukcie a sanácie balkónov, odstraňovanie systémových porúch a statických chýb

PP Invest s.r.o., Vráble

Výstavba rodinných domov, občianske, bytové, priemyselné objekty, hydroizolácie plochých striech, realizácia krovov a pokládka krytín, zatepľovanie fasád a ich rekonštrukcia, podkrovné priestory, zateplenia, sadrokartónové konštrukcie

Trimont Slovakia s.r.o., Galanta

Klampiarske, zámočnícke, hydroizolačné, tepelnoizolačné a pokrývačské práce

RPL izolácie s.r.o., Košice

Izolácie plochých striech, spodných stavieb, izolácie bazénov a jazierok

Purstav KB s.r.o., Zvolen

Tepelné a vodotesné izolácie plochých striech tvorené tuhou polyuretánovou penou

JAS, Turčianske Teplice

Termohydroizolácie striech panelových domov, zatepľovanie falcovaných striech, riešenie odvetrania zateplenej strechy

Global system s.r.o., Bratislava

Vykonávanie izolácií proti vode, tepelných izolácií, vytváranie protiradónových bariér, montáž fasádnych systémov

Daniel Prelovský, Trnava

Odstránenie vlhkosti v murive podrezávaním a vysekávaním. Oddrenážovanie domu a pivníc. Menšie búracie práce, vysekávanie starých podláh

Novoizol, Liptovský Hrádok

Strešné a zemné izolácie, tepelnoizolačné a klampiarske práce. Produkty a cenník

Sanam, Ilava

Sanácia vlhkého muriva

Proficom, Komárno

Odstránenie vlhkosti muriva podrezávaním a dodatočným vložením izolácie

Latner s.r.o., Trenčín

Sanačné a hydroizolačné práce, statické zabezpečenie, rekonštrukcie stavieb

AK Hydro Izol, Bošany

Sanácia a hydroizolácia vlhkého muriva pomocou injektáže alebo podpílenia

Aquakor s.r.o., Žarnovica

Práce vo výškach pomocou horolezeckej techniky, protipožiarne nátery stavebných konštrukcií, stavebno-montážne práce, montážne a zatepľovacie práce, montáž fasádnych obkladov, hydroizolácia plochých striech, odvetranie strešných konštrukcií

Novizol, Liptovský Hrádok

Práce spojené so sanáciou nových vrstiev modifikovaných hydroizolačných pásov na báze APP, SBS a ich spojených modifikácií, alebo umelohmotných fólií

Hydroterm, Spišská Belá

Generálne opravy plochých striech, komplexné dodávky pri novostavbách ako aj rekonštrukciách, hydroizolácie strešných plášťov a terás

BeVeBe s.r.o., Nitra

Izolácie a hydroizolácie plochých striech, izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode, zelené (vegetačné) strechy, zatepľovanie striech, izolácie proti radónu a ropným látkam, biojazierka

GM-Stav s.r.o., Lučenec

Realizácia stavieb, rekonštrukcie, pokládka dlažby, zatepľovanie budov, hydroizolácie

Port Slovakia s.r.o., Bratislava

Realizácia betónových podláh, špeciálne stavebné práce, realizácia vonkajších betónových plôch, hydroizolácie, jadrové vŕtanie a rezanie diamantovými nástrojmi, frézovanie a brúsenie betónových podláh

NRC a.s., Trenčín

Hydroizolácie a priemyselné podlahy, strešné izolácie a riešenia

Izolstav, Liptovský Mikuláš

Hydroizolácie a tepelné izolácie konštrukcií - strechy a zemné izolácie

Klimatrade s.r.o., Lučenec

Práce spojené s plochými strechami - hydroizolácie, rekonštrukcie a opravy

Q Ruk System, Humenné

Hydroizolácie, termoizolácie striech, výstavba a rekonštrukcia striech

Latti-Extra s.r.o., Komárno

Výroba a montáž drevených lepených rovných a ohýbaných lamelových väzníkov, statické výpočty. Rekonštrukcia a montáž striech, dodávka a montáž ľahkých drevených konštrukcií, hydroizolácia plochých striech

Lineko Slovensko s.r.o., Banská Bystrica

Izolácie proti zemnej vlhkosti, tlakovej vode a radónu, izolácie proti ropným a chemickým látkam, rekultivácie skládok, hydroizolácie tunelov, bentonitové rohože, drenáže, výstuže

Stamino s.r.o., Lietavská Lúčka

Hydroizolácia plochých striech, rekonštrukcia svetlíkov, aplikácia fasádneho systému, strešné fólie a doplnky, modifikované pásy

Tor s.r.o., Bratislava

Špeciálne izolačné, klampiarske a pokrývačské práce

TenOPP s.r.o., Prešov

Predaj pracovných odevov, obuvi, rukavíc. Predaj zatepľovacích systémov a omietkových hmôt, rekonštrukcie a hydroizolácie plochých striech

Set-Mont s.r.o., Lučenec

Omietky, zatepľovanie fasád, opláštenie a zastrešenie hál, svetlíky, prístrešky, hydroizolácie

Izostaveko s.r.o., Pezinok

Izolácie striech a stavebných diel na báze fólií z mäkčeného PVC

Hydroizol s.r.o., Liptovský Mikuláš

Hydroizolácie a tepelné izolácie plochých striech a stavebných konštrukcií, vysušovanie muriva

J.M.I.D s.r.o., Bratislava

Dodávateľ strešných systémov a izolačných materiálov. Rekonštrukcie a novostavba strešných plášťov

Izolcentrum s.r.o., Košice

Autorizovaná aplikačná firma strešných hydroizolačných fólií, zemné izolácie, izolácie proti tlakovej vode, ropným produktom. Opravy a revízie bleskozvodov

Progres-Púchov s.r.o., Púchov

Hydroizolácie plochých a šikmých striech, montáž strešných svetlíkov, priemyselných podláh, nátery striech, konštrukcií, komínov za pomoci horolezeckej techniky

Izolácie s.r.o., Košice

Hydroizolácia striech a zatepľovanie fasád. Technológie, certifikáty

Hydrostop s.r.o., Poprad

Distribúcia a aplikácia hydroizolačných materiálov

Astorex s.r.o., Komárno

Izolácie plochých striech a objektov proti zatekaniu vody. Odborné opravy poškodených miest. Zatepľovanie plochých striech

Slovenské Izolácie s.r.o., Bratislava

Izolačné práce - izolácie proti vode, radónu, izolácie striech

Izolplast s.r.o., Košice

Hydroizolácia a spádovanie striech, priemyselné podlahy, zatepľovanie fasád. Veľkoobchod s izolačno-stavebným materiálom

Robert Metzner, Veľké Úľany

Hydroizolácie plochých striech, tepelné strešné izolácie, klampiarske práce

Supra, Bratislava

Hydroizolácie a termoizolácie plochých striech v komplexnom rozsahu izolatérskych, klampiarskych a murárskych prác

Stránka:   < Predošlá1 2 3Ďalšia >

Copyright © BEST.SK