Best.sk - slovenský internetový vyhľadávač

Finančné poradenstvo

Obsah > Firmy > Služby > Poradenstvo, konzultácie >

Finančné poradenstvo

 
ODKAZY 101 - 150 z 160

Tax-Audit Slovensko s.r.o., Trnava

Audítorská spoločnosť, finančné a investičné poradenstvo, lektorská a školiaca činnosť

CES, Trenčín

Poradenstvo, vzdelávanie a služby v oblasti podnikania a riadenia so zameraním na malých a stredných podnikateľov a verejný sektor v malých mestách a na vidieku

Finančné centrum a.s., Považská Bystrica

Služby a poradenstvo v oblasti poisťovníctva, bankovníctva a stavebného sporenia

Medfin, Bratislava

Poradenstvo, financovanie a leasing v zdravotníctve

World Business Association s.r.o., Bratislava

Ponuka ekonomického, finančného, daňového a právneho poradenstva

Euro Broker s.r.o., Bratislava

Bezplatné finančné poradenstvo

Auxerre s.r.o., Bratislava

Sprostredkovanie hypotekárnych úverov, poradenský servis

Miroslav Pekár

Finančné služby - spotrebné úvery, účelové a bezúčelové úvery, hypotekárne úvery, refinancovanie úverov, stavebné sporenie, investovanie. Cestovné a úrazové poistenie, životné poistenie. Predaj a kúpa nehnuteľností, právny servis

AZC a.s., Bratislava

Finančné poradenstvo - plány rozvoja investícií, privatizačné projekty, riadenie obežného kapitálu. Finančné a mzdové účtovníctvo, hodnotenie spoločností, kúpa a predaj spoločností

Asap Consulting s.r.o., Svätý Jur

Účtovné a finančné služby, mzdové účtovníctvo, daňová evidencia, zakladanie a správa obchodných spoločností, poradenstvo v oblasti štrukturálnych fondov. Predaj ekonomického softvéru

Angel Tax s.r.o., Martin

Jednoduché a podvojné účtovníctvo, spracovanie mzdovej agendy, zakladanie firiem, predaj registračných pokladní, finančné poradenstvo

Realfipos s.r.o., Prešov

Služby v oblasti realít, právny servis. Finančné poradenstvo so zameraním na osobné financie. Inžinierska činnosť - územnoplánovacie informácie mesta, územné rozhodnutia, stavebné povolenia, kolaudácie stavieb

Anna Geregová, Prešov

Finančné a investičné poradenstvo, životné poistenie, stavebné sporenie

Domov Slovakia a.s., Bratislava

Príprava a inžiniering stavebných diel, projektovanie stavieb, dodávka a realizácia stavieb, výroba, dodávka a montáž montovaného systému, poradenstvo pri získavaní podpory zo ŠFRB a dotácií z MVaRR SR, stavebný dozor, poradenstvo v stavebníctve

Effin s.r.o., Prievidza

Poradenstvo pri fúziách a akvizíciách, investičný manažment

Runa Finance s.r.o., Poprad

Finančné, projektové a investičné poradenstvo – príprava business plánov, analýzy, controlling, rozpočty, kalkulácie, cash management, strategické riadenie podniku, reštrukturalizácia, fúzie a akvizície

Ecovis LA Partners s.r.o., Bratislava

Služby v oblasti daňového, účtovného a finančného poradenstva, audítorské služby

Centrum bývania a financií

Finančné poradenstvo v oblasti bývania, dôchodkov, investovania, poistenia

Ecom World s.r.o., Liptovský Mikuláš

Finančné poradenstvo, sprostredkovanie poistných služieb

Fivi Consulting s.r.o., Košice

Predaj a prenájom nehnuteľností - byty, domy, pozemky, chaty, kancelárske priestory. Právne poradenstvo v oblasti civilného práva, finančné poradenstvo

Finsun s.r.o., Trebišov

Sprostredkovanie a poradenstvo v oblasti poistenia, investovania, hypotekárnych úverov, doplnkového dôchodkového poistenia

4E s.r.o., Žilina

Finančné a účtovné služby, hĺbková kontrola ekonomiky, konzultačné služby

Libellius s.r.o., Bratislava

Poradenské a konzultačné služby v oblasti manažmentu

Anderson Insurance Consulting a.s., Bratislava

Poradenská činnosť poisťovacieho makléra, analýza rizík, poistný audit a správa poistenia

Westton s.r.o., Košice

Poradenské služby pre podnikateľské subjekty: finančné analýzy, reštrukturalizácia, outsourcing a vyhľadávanie strategických investorov

F.E.R.T. s.r.o., Čadca

Vymáhanie a správa pohľadávok, realitná činnosť, správa bytového fondu. Poradenstvo a finančná analýza v oblasti nehnuteľností

Accountancy & consultancy, Košice

Účtovníctvo, mzdy, dane, účtovné poradenstvo, podnikateľské poradenstvo, finančné poradenstvo

Virtuse Wealth Manažment

Správa investícií, finančné poradenstvo, realitné fondy, privátne bankovníctvo, financie, investícia do nehnuteľností

Auditea s.r.o., Bratislava

Audit riadnej, mimoriadnej a konsolidovanej účtovnej závierky. Účtovné a finančné poradenstvo

K Finance s.r.o., Bratislava

Poradenská spoločnosť v oblasti riadenia rizík a sprostredkovania poistenia

L&T Finance, Štúrovo

Finančné poradenstvo, poisťovníctvo, bankovníctvo, dôchodkové sporenie, účtovnícke práce

BDR s.r.o., Banská Bystrica

Audítorská a poradenská spoločnosť

PP Consult a.s., Bratislava

Poradenská spoločnosť - ekonomické poradenstvo, daňové poradenstvo, vedenie účtovníctva

Amso, Zlatníky pri Bánovciach nad Bebravou

Agentúra vypracuje podnikateľské plány, organizačný poriadok firmy, pracovný, registratúrny a prevádzkový poriadok, organizačné schémy, interné firemné predpisy

Ing. Monika Kešeláková, Rožňava

Vedenie účtovníctva, poradenská činnosť v oblasti účtovníctva a zostavenia účtovnej závierky, audit účtovnej závierky spoločností, družstiev a obcí, finančná analýza

Merkury Broker s.r.o., Košice

Maklérska spoločnosť v oblasti poisťovníctva - audit, analýza, návrh programu, správa poistenia, asistencia pri likvidácii poistných udalostí

GP Capital Inc., Bratislava

Poradenská a investičná spoločnosť. Odkúpenie zadĺžených spoločností, spoločností v likvidácii alebo v konkurze, odkúpenie zdravých spoločností s rastovým potenciálom

Comcas s.r.o., Stará Ľubovňa

Počítače, hardwarové a softwarové príslušenstvo, pokladničné systémy a ich servis, kancelárska a telekomunikačná technika, mobilné telefóny, ekonomický software, vedenie účtovníctva a miezd, odborné poradenstvo v účtovníctve a v počítačovej problematike

Marshaly s.r.o., Bratislava

Nezávislé a komplexné finančné poradenstvo. Zabezpečenie dôchodku, zdravia, rizík a investície

Slovenská dôvernícka spoločnosť s.r.o., Bratislava

Účtovníctvo, mzdová agenda, daňové a finančné poradenstvo

Trim Broker a.s., Bratislava

Obchodovanie na finančnom trhu Forex

SolidGroup s.r.o., Bratislava

Finančné a pracovno-právne poradenstvo, ekonomika a účtovníctvo, mzdy a mzdové účtovníctvo, personalistika, vzdelávanie

DaFin s.r.o., Trenčín

Ekonomický servis v oblasti účtovníctva, daní, finančného riadenia a poradenstva

AIF Slovakia s.r.o., Žilina

Finančné poradenstvo, audit poistenia, poistenie osôb, majetku a zodpovednosti

Jozef Pivarník, Michalovce

Audit a finančné plánovanie, sprostredkovanie poistenia

P.A.T. s.r.o., Spišská Nová Ves

Odborné poradenstvo v oblasti ekonomických a finančných analýz, aktuárskeho poradenstva a požiarnej ochrany

Eska Consulting-Transport, Bratislava

Preklady a tlmočenie z/do tureckého jazyka - právne texty, jazykové korektúry, konzekutívne, simultánne, sprievodné tlmočenie. Poradenské služby pre turecké firmy a slovenské firmy podnikajúce v Turecku, obchodné zastúpenie

DCA Audit s.r.o., Dubnica nad Váhom

Audítorská a poradenská spoločnosť - audítorské overovanie, ekonomické a finančné poradenstvo

Hypo Consulting s.r.o., Bratislava

Služby hypotekárneho makléra, finančné služby, poradenstvo

Catalyst Group a.s., Košice

Nákup, distribúcia a predaj hutníckeho materiálu - plechy, betonárske ocele, rúry. Finančné poradenstvo - faktoring
Stránka:   < Predošlá12 3 4Ďalšia >

Copyright © BEST.SK