Best.sk - slovenský internetový vyhľadávač

Finančné poradenstvo

Obsah > Firmy > Služby > Poradenstvo, konzultácie >

Finančné poradenstvo

 
ODKAZY 51 - 100 z 160

Svet hypoték s.r.o., Bratislava

Hypotekárne poradenstvo a administratívny servis, porovnanie ponuky hypoték zo všetkých bánk, po vyplnení univerzálneho internetového scoringu. Ponuka realít, hypokalkulačka, financovanie

Across Wealth Management o.c.p. a. s., Bratislava

Investičná spoločnosť, individualizovaná správa klientskych aktív, jednoduchý prístup na finančné trhy, nezávislé poradenstvo. Online nákup podielových fondov, komplexné informácie o investičných riešeniach

Sunshine Solutions s.r.o., Bratislava

Konzultačná a poradenská spoločnosť - špeciálne audity, regulačné, environmentálne a organizačno-administratívne poradenstvo

Seco Auto Becchi s.r.o., Žilina

Predaj automobilov Fiat, Alfa Romeo, Škoda, finančné poradenstvo a ekonomické služby

Broker Consulting s.r.o., Bratislava

Nezávislé finančné poradenstvo, služby v oblasti investícií do otvorených podielových fondov

Suportera a.s., Košice

Poradenské služby a procesný manažment - nákup a predaj podnikov, vyhľadávanie finančného a strategického partnera

FinInvest s.r.o., Prešov

Finančný a poisťovací maklér

Emark s.r.o., Bratislava

Manažérsko-poradenské služby. Dodávateľ manažérskych systémov pre organizácie s odvetvovou expertízou a poprednou pozíciou vo vybraných segmentoch

Consultia s.r.o., Považská Bystrica

Poradenstvo v ekonomike a managemente, audit - overovanie účtovnej závierky

First Class, Liptovský Mikuláš

Predaj, kúpa a prenájom nehnuteľností. Finančné a investičné poradenstvo, analýzy

Global Procurement s.r.o., Bratislava

Eurofondy, dotácie, verejné obstarávanie s komplexným zabezpečením, podnikateľské plány

Qiso-Slovakia s.r.o., Bratislava

Poradenstvo v oblasti riadenia výroby a poskytovania služieb, poradenstvo v oblasti životného prostredia, zaisťovanie dotácií, príprava k certifikácii

Oleg Kazankov, Bratislava

Príprava a realizácia projektov podnikateľskej činnosti na území Ruskej federácie a krajín SNŠ. Vyhľadávanie obchodných partnerov. Preklady do ruštiny rodeným hovorcom

BIC Banská Bystrica s.r.o., Banská Bystrica

Urýchľovanie hospodárskeho rozvoja regiónu prostredníctvom podpory podnikov a verejného sektora. Poradenstvo pre podnikateľov, podnikateľské plány, úvery, školenia, systémy riadenia kvality podľa ISO 9001:2000

BCSR s.r.o., Banská Bystrica

Komplexné manažérske poradenstvo. Tvorba globálnej podnikovej stratégie, ekonomické riadenie, strategický marketing, Business Plán, optimalizácia nákladov a iné

MT & TC, Trenčín

Manažérske kurzy a poradenstvo v obchode

Danubia Invest a.s., Bratislava

Obchod s cennými papiermi, investičné bankovníctvo - akvizície a fúzie, obchod a správa nehnuteľností. Telekomunikačné služby. Stavebníctvo. Zdravotníctvo. Trh s energiami

V.I.P Slovakia, Vráble

Finančné poradenstvo, sprostredkovanie obchodu, služieb, sporenie, investovanie, poistenie

MVL Štefánek s.r.o., Trenčín

Poradenstvo v oblasti živočíšnej výroby: návrh zootechnického riešenia rekonštrukcie zariadení, výpočet návratnosti investícií s podnikateľským plánom

IBS Slovakia s.e.o., Bojnice

Poradenstvo pre ekonomické projekty - makroekonomické a sektorové štúdie, príprava programových dokumentov, monitorovanie a evaluácia. Školenia

Empiria Consult, a.s., Bratislava

Ekonomické, finančné, daňové, účtovné poradenstvo, účtovný audit, predaj počítačov

EIC s.r.o., Košice

Realitné služby, rozvoj priemyselného parku, operatívny a projektový manažment, manažment podnikateľských centier

Camaco s.r.o., Bratislava

Finančné poradenstvo - vypracovanie finančnej stratégie klienta, výber vhodnej banky, riadenie cash flow, optimalizácia platobného styku, hodnotenie úverového rizika klienta

Ing. Slavomír Francisty, Košice

Služby nájomného manažéra

Atragene s.r.o., Bratislava

Vedenie jednoduchého a podvojného účtovníctva, účtovanie DPH, spracovanie miezd a daňového priznania, poradenstvo ekonomické a finančné

Ekon Audit B.M.J. s.r.o., Smižany

Audit, daňové poradenstvo, ekonomické a finančné poradenstvo, účtovné poradenstvo, vedenie ekonomickej agendy

Consulting Balanced Management s.r.o., Žilina

Interim management, finančné modelovanie a simulácia procesov,organizačné poradenstvo, strategické plánovanie, vzdelávanie, tréningy

AccoFin Consulting s.r.o., Bratislava

Poskytovanie podvojného a jednoduchého účtovníctva, finančno-ekonomické poradenstvo, vedenie mzdovej agendy

Closer s.r.o., Bratislava

Finančné a projektové poradenstvo - príprava business plánov, úverových projektov, sprostredkovanie investičnej príležitosti alebo investora, eurokonzulting

Slovakia Asset Management, s.r.o.

Sprostredkovanie úverových zdrojov, podnikateľské zámery, finančné analýzy, projekcie finančného vývoja

eQuis Invest Consulting s.r.o, Bratislava

Práca s pohľadávkami, ekonomické, právne a organizačné poradenstvo a služby, vyhodnocovanie rizikových faktorov, finančné, marketingové a investičné analýzy a štúdie, realitná činnosť, dražby

Fan Finance s.r.o., Bratislava

Komplexný servis v oblasti finančného poradenstva - poistenie, úvery, investovanie

Hypoglobal s.r.o., Bratislava

Hypotekárne centrum - sprostredkovanie hypotekárnych, spotrebiteľských a podnikateľských úverov. Finančné poradenstvo, predaj a kúpa nehnuteľností

Eunext, Košice

Poradenská a konzultačná spoločnosť. Služby pri profilácii a riešení rozvojových projektových zámerov

Live Help

Portál, fórum a katalóg o obchodovaní na forexe, burze v USA. Osobné skúsenosti, obchodovanie z PC z domu, akcie, opcie, grafy

A-tax s.r.o., Trnava

Účtovníctvo a evidencia DPH, spracovanie miezd, finančné poradenstvo

Credit Slovakia Finance, Trenčín

Sprostredkovanie finančných služieb. Pôžičky, úvery, lízing, hypotéky, riešenie exekúcií, záložných práv

Mibicon s.r.o., Bratislava

Audítorská činnosť, spracovanie konsolidačných účtovných závierok, vypracovanie projektov a postupu interného auditu v organizácii, úverové podklady, finančné projekty, podnikateľské plány

3B partners, Trenčín

Zhromažďovanie informácií pochádzajúcich z praktických skúseností práce ekonomických, právnych, personálnych a obchodných oddelení

HypoExpert s.r.o., Bratislava

Hypotéky, poistenie a poradenstvo v oblasti financovania bývania

Excellent s.r.o., Košice

Medzinárodná poradenská spoločnosť zameraná na pomoc zahraničným investorom a podnikateľom, ktorí sa chcú uplatniť na trhoch nových štátov EÚ

EKOnAg s.r.o., Bratislava

Ekonomický servis - vedenie jednoduchého a podvojného účtovníctva, vyhotovenie analýzy k predaju firmy, vyhodnotenie ekonomickej situácie, poradenstvo v prípade odkúpenia firmy, vyhotovenie dokumentácie v prípade potreby úveru, leasingu

Advanz s.r.o., Košice

Poradenstvo v oblasti financií a plánovania, vypracovanie žiadostí na čerpanie európskych a slovenských grantov, komplexné vedenie účtovníctva

Perkon, Bratislava

Ponuka konzultačných a vzdelávacích aktivít: firemné školenia, konzultácie, výbery a osobné poradenstvo - manažérske a predajné zručnosti, personálne rozhovory, prezentačné a konzultačné zručnosti, systémy hodnotenia, personálne audity

Umbrella Group s.r.o., Bratislava

Poradenstvo v oblasti osobných financií, investícií, úverov, poistenia a daní

Prestom Partners s.r.o., Bratislava

Ponuka služieb v oblasti finančno-ekonomického poradenstva, financovania investičných zámerov a účtovníctva

EuroFin Consulting a.s., Považská Bystrica

Finančné poradenstvo v oblasti životného a neživotného poistenia, investičných produktov a služieb, starobného dôchodkového sporenia, stavebného sporenia, úverov

Slovak Hotel Management s.r.o., Liptovský Mikuláš

Poradenstvo, príprava a realizácia projektov v oblasti hotelierstva, reštauračného stravovania a služieb v cestovom ruchu

For-Euro consulting s.r.o., Bratislava

Konzultačná spoločnosť - podnikateľský plán, príprava projektovej dokumentácie, realizácia projektu, účtovníctvo

Bilanx Slovakia s.r.o., Bratislava

Činnosť účtovných, organizačných a ekonomických poradcov, sprostredkovanie v oblasti obchodu a zákaziek, kúpa a predaj tovaru. Spracovanie účtovnej a mzdovej agendy, ekonomická činnosť, vykonávanie nezávislých inventúr

Stránka:   < Predošlá1 2 34Ďalšia >

Copyright © BEST.SK