Best.sk - slovenský internetový vyhľadávač

Elektrorevízie

Obsah > Firmy > Služby > Revízie >

Elektrorevízie

 
ODKAZY 51 - 100 z 130

B.K.M. Reality-Staving s.r.o., Liptovský Mikuláš

Vykonávanie elektroinštalačných prác do 1000 V, montáže a opravy elektrických rozvodov, odborné prehliadky a skúšky

Botes, Senec

Komplexné inštalácie v oblasti bezpečnostných systémov a elektroinštalácií, systémy kontroly vstupov, kamerové systémy, bleskozvody, odborné prehliadky a skúšky elektrických a bezpečnostných zariadení, ručného náradia

Adorax s.r.o., Nitra

Revízie elektrických, plynových, tlakových a zdvíhacích zariadení a termovízne merania

M&M electric s.r.o., Bzenov

Montáž, opravy, údržby, odborné prehliadky a skúšky elektrických zariadení

O.S.A.F. s.r.o., Košice

Projektovanie, montáž, oprava, údržba elektrických zariadení a bleskozvodov (silnoprúdové rozvody, slaboprúdové rozvody – EPS, EZS, TV, počítačové siete a pod.), odborné prehliadky a skúšky elektrických zariadení a bleskozvodov...

Intervis s.r.o., Sereď

Výroba jednoúčelových strojov a zariadení, výroba baliacej techniky, projekcia a revízie elektrických zariadení. Predaj výpočtovej techniky, montáž a správa počítačových sietí

Kelmax, Prievidza

Predaj svietidiel, svetelných zdrojov a elektroinštalačného materiálu. Elektromontáže a elektrorevízie, montáž a revízie zabezpečovacích systémov

Pinel s.r.o., Bratislava

Kompletné projekčné, realizačné, dodávateľské a inžinierske služby v oblasti domových, obchodných, administratívnych a priemyselných elektroinštalácií

ProElins s.r.o., Bratislava

Služby spojené s dodávkou, realizáciou a údržbou v oblasti slaboprúdových technológií a dátových sietí (PSN, PTV, EZS, EPS, CCTV)

Mirel, Liptovský Mikuláš

Elektroinštalačné práce, revízie elektrických zariadení, bleskozvody. Dodávka výpočtovej techniky, spojovacích a dátových sietí

Eres-Plyn, Banská Bystrica

Montáž, oprava a servis plynových zariadení, plynofikácia objektov, vodomery a merače tepla. Odborné prehliadky a skúšky plynových zariadení, tlakových a elektrických zariadení, uzemnenia

Remonta s.r.o., Zvolenská Slatina

Montáž, opravy, revízie plynových a elektrických zariadení. Predajňa s inštalačným a spojovacím materiálom, rúrami, sanitou, náradím, kotlami, sporákmi, farbami

Remi, Skalica

Služby v oblasti domových, administratívnych a priemyselných elektroinštalácií. Montáž bleskozvodov, revízie. Predaj elektromateriálu, svietidiel

Elcomp, Vranov nad Topľou

Elektromontážne práce - elektroinštalácie, bleskozvody, elektrické prípojky. Odborné technické prehliadky elektrozariadení a bleskozvodov, práce vo výškach s použitím montážnych plošín. Vianočná výzdoba miest, údržba verejného osvetlenia

Elektroservis, Košice

Servisné práce, inštalácie, dodávka a montáž zariadení VTZ. Odborné prehliadky a skúšky VTZ

Montin s.r.o., Košice

Elektromontážne práce, odborné prehliadky a skúšky, opravy a údržba elektrických zariadení, dodávka a montáž rozvádzačov

Elektromont, Banská Bystrica

Elektroinštalácie, bleskozvody, svetelné reklamy, elektrické prípojky. Montáž, revízie, rozpočty. Dodávky elektroinštalačného materiálu vrátane rozvodných skríň. Osvetlenie verejných priestranstiev a komunikácií

RB Electronic, Dunajská Streda

Elektrotechnické práce, revízie, predaj elektroinštalačného materiálu

Fels s.r.o., Bratislava

Projekty a revízie elektro, inžiniering a obchodná činnosť. Silnoprúd, slaboprúd, bleskozvody a uzemnenie, inteligentné elektroinštalácie, software netViz

Optimet s.r.o., Košice

Predaj, montáž a servis zdravotníckej techniky, oprava krvných tlakomerov-tonometrov, odborné prehliadky a skúšky elektrických a tlakových zariadení. Zariadenie ambulancií

Lichting s.r.o., Trenčín

Elektroinštalačné práce - projektovanie, realizácia, revízie elektrických zariadení a bleskozvodov

Mibex, Košice

Montáž, údržba a opravy elektrických zariadení. Ochrana pred atmosférickými výbojmi - poradenstvo, školenia, návrhy ochrán pred bleskom, realizácia a odborné prehliadky

EK-Invest s.r.o., Bratislava

Realizácie inžinierskych, priemyselných, bytových a občianskych stavieb, elektroinštalácie, revízne správy, stavebné práce na kľúč

Keps s.r.o., Levice

Projekty, znalecké posudky, montáže, odborné prehliadky, skúšky a servis elektrických zariadení

Elektrochem s.r.o., Nižný Hrabovec

Elektromontážne práce, revízie elektrických zariadení. Projektovanie a výroba rozvádzačov

Elmont, Dubové

Elektroinštalačné práce - návrhy, realizácia, opravy elektrických rozvodov, revízie

Ebon-Ernest Minár, Žiar nad Hronom

Výroba, montáž, oprava a údržba, odborné prehliadky a odborné skúšky elektrických zariadení

Hesia s.r.o., Bratislava

Montáž, prevádzka, revízie, opravy a diagnostika výkonových transformátorov a tlmiviek bez obmedzenia ich výkonov a menovitých napätí

Rendex s.r.o., Bratislava

Predaj stavebného materiálu - zatepľovacie systémy, lepidlá a omietky, obklady a dlažby, PVC izolácie, plávajúce podlahy. Odborné prehliadky a skúšky elektrických a plynových zariadení

Lightning-služby elektro, Trenčín

Projektovanie elektrických zariadení a bleskozvodov, inžinierska činnosť elektro, odborné prehliadky a skúšky elektrických zariadení, montáž, údržba a opravy elektrických zariadení, vydávanie odbornej elektrotechnickej literatúry

Miraci elektro plus s.r.o., Čadca

Stavba, obnova a rozvoj elektro-energetických zariadení, elektroinštalatérske práce, výroba elektrorozvádzačov na mieru, revízia elektrozariadení a rozvodov

Kelcom Dubnica s.r.o., Dubnica nad Váhom

Projekcia, dodávka a montáž vyhradených technických zariadení: poplachové systémy, požiarna signalizácia, počítačové siete a systémy, dochádzkové a prepúšťacie systémy, elektroakustické systémy, revízie

Diafan s.r.o., Topoľčany

Projektová dokumentácia elektroinštalácií. Montáže a opravy elektrických a technologických zariadení, elektrických rozvodov. Montáže bleskozvodových zariadení, dodávka a montáž rozvádzačov. Odborné prehliadky a skúšky elektrických zariadení

3.KM s.r.o., Bratislava

Elektrické inštalácie, odborné prehliadky, revízie elektrických zariadení, revízie elektrických zariadení podliehajúce banským predpisom, projektovanie a inžinierska činnosť

Profitters s.r.o., Prešov

Navrhovanie montáž, údržba a opravy elektrických strojov a zariadení. Odborné prehliadky a skúšky elektrických zariadení. Automatizované systémy riadenia. Výroba jednoúčelových automatizovaných strojov. Práce vo výškach

Herz, Poprad

Odborné prehliadky a odborné skúšky elektrických zariadení - revízie v priemyselných objektoch, rodinných domoch, bankách, školách. Revízie bleskozvodov, ručného náradia, spotrebičov, kancelárskej techniky

Výťahy Prešov s.r.o., Prešov

Služby v oblasti zdvíhacích a elektrických zariadení - montáž, opravy, údržba, revízie

B-Elektro, Veľký Grob

Elektromontážne služby - klasické a inteligentné elektroinštalácie, revízna a projekčná činnosť, ochrana pred bleskom, elektrické vykurovanie

TechMen, Hurbanovo

Signalizačné a zabezpečovacie zariadenia, bleskozvody, elektroinštalácie, odborné revízie elektrických zariadení

Revízie elektro, Bratislava

Odborné prehliadky a odborné skúšky elektrických zariadení, bleskozvodov, uzemňovacích sústav, protokoly o revíziách a kontrolách elektrického spotrebiča alebo predlžovacieho prívodu, elektrického ručného náradia, meranie signalizačného kábla potrubia

Hope s.r.o., Banská Bystrica

Predaj, servis a montáž čistiacich strojov, žehliacej techniky, veľkokapacitných priemyselných práčok. Revízie a odborné skúšky elektrických zariadení a bleskozvodov

Kala elektro s.r.o., Košice

Predaj meracích prístrojov elektrických a neelektrických veličín, ochranných pomôcok, bezpečnostných tabúl. Výroba rozvádzačov, elektromontážne práce, revízie elektrických zariadení. E-shop

Elmont-ZH s.r.o., Žiar nad Hronom

Montáž, servis a revízie elektrických zariadení a bleskozvodov, výroba rozvádzačov NN

Izolcentrum s.r.o., Košice

Autorizovaná aplikačná firma strešných hydroizolačných fólií, zemné izolácie, izolácie proti tlakovej vode, ropným produktom. Opravy a revízie bleskozvodov

Baron, Snina

Projektovanie, odborné prehliadky a skúšky, opravy, montáž a servis elektrických, zdvíhacích zariadení a kotlov

Revelcom, Veľké Kostoľany

Revízie, montáže, opravy elektrozariadení a bleskozvodov. Výroba rozvádzačov

ElektroProgresQuality s.r.o., Bratislava

Projektovanie, výroba, montáž a opravy elektrických zariadení, výroba rozvádzačov. Projektovanie a montáž plynových zariadení. Montáž kotolní na kľúč. Odborné prehliadky a skúšky elektrických, plynových a tlakových zariadení

Juraj Omelka, Bratislava

Odborné prehliadky a skúšky (revízie) elektrických zariadení a bleskozvodov, revízie a kontroly elektrického ručného náradia, elektrických spotrebičov, kancelárskej a výpočtovej techniky

Elektro, Bratislava

Správy o odborných prehliadkach a odborných skúškach - revízie. Elektrické prípojky, inštalácie, bleskozvody, elektrické stroje, spotrebiče, rozvádzače, vyhlásenia o zhode

Augusín Vilem, Bratislava

Elektro, elektromontáže, elektrorevízie, odborné skúšky, revízie, búracie a sekacie práce, kábelovanie telefónnych a počítačových sietí

Stránka:   < Predošlá1 2 3Ďalšia >

Copyright © BEST.SK